Video-verslag van raadsinformatiebijeenkomst over 5G en lantaarnpalenactie in Zeist

De actiegroep Stralingsbewust Zeist is volop in beweging om te zorgen voor meer bewustwording in regio Zeist over de gevolgen van 5G voor onze gezondheid en samenleving.

Op 18 februari vond er op initiatief van de gemeente Zeist een raadsinformatie­bijeenkomst plaats, die volledig is opgenomen op video. Als vervolg op de bijeenkomst wordt er nu door een aantal lokale politieke partijen gewerkt aan een initiatiefvoorstel om onderzoek te gaan doen naar de effecten van 5G en om een meldpunt op te starten. Daarnaast heeft de actiegroep een aantal oplossingen en wensen op een rijtje gezet.

Op zaterdag 28 maart heeft Stralingsbewust Zeist een ludieke actie uitgevoerd om ook meer aandacht te vragen voor het verlies van privacy door 5G. Onderstaand hun verslag van de laatste ontwikkelingen in Zeist.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op initiatief van de gemeente Zeist werd er op 18 februari een raadsinformatiebijeenkomst over 5G georganiseerd. De tribune was al snel volgestroomd en er moesten extra stoelen worden bijgezet.

Technisch wetenschapper dr.ir. Inge-Willem Noordergraaf spreekt ons als eerste toe via een video-boodschap. Hij pleit er voor 5G niet uit te rollen voordat de gezondheidsrisico’s duidelijk zijn. Hij sprak ook eerder al de gemeente Utrecht toe. De tweede spreekster is Yvonne Trenning van het Antennebureau. Zij kwam met een informatief en helder verhaal dat het Antennebureau haar taken in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitvoert.

De derde spreekster is Diana van Dongen van GGD regio Utrecht. Zij geeft informatie over het GGD-beleid, maar kan de vele vragen die ter plekke aan haar gesteld worden niet beantwoorden. Het publiek reageerde ontsteld dat de GGD steeds antwoordde met ‘dat doen we niet’ en ‘dat weten we niet’. De GGD doet o.a. geen preventief onderzoek naar de mogelijke gevaren van de straling door zendmasten.

Docent natuurkunde en filosofie Jan van Gils is de laatste spreker. Hij geeft een duidelijke uiteenzetting over de uitwerking en effecten van straling op mens, natuur en milieu. Hij schreef een boekje over Elektrosmog en is al 20 jaar actief met het verschaffen van helderheid over zenderstraling aan overheid, instituties en bevolking.

De raadsinformatiebijeenkomst is in zijn geheel opgenomen en kan hieronder (in twaalf achtereenvolgende delen) terug gekeken worden. We willen iedereen oproepen om deze video-opnames zo veel mogelijk te delen, te analyseren en er discussies over op te starten.
[De tekst gaat door onder de video.]

Initiatiefvoorstel

Na de raadsinformatiebijeenkomst in Zeist is de SP-fractie samen met enkele andere partijen (waaronder de PvdA) bezig met een initiatiefvoorstel. Dit initiatiefvoorstel beoogt dat de gemeente Zeist een groot onderzoek gaat opzetten om de potentiële schadelijke effecten van 5G, maar ook van de huidige 4G zendmasten, in kaart te brengen. Dit onderzoek zou er specifiek op gericht moeten zijn om in kaart te brengen of er een relatie is te leggen tussen de ernst van de klachten en de afstand waarbinnen mensen met klachten wonen van zendmasten. Ook willen ze dat er een meldpunt komt voor inwoners uit de gemeente Zeist waar zij met hun klachten, die verband houden met straling van zendmasten, terecht kunnen.

Dat de SP dit voorstel steunt, is omdat dit voorstel tegemoet komt aan de zorgen die er leven binnen de Zeister samenleving over de risico’s van 5G op de menselijke gezondheid en de effecten van deze straling op de leefomgeving. SP Zeist vindt dat de GGD en Agentschap Telecom onterecht het voorzorgsbeginsel niet in acht nemen. Als er sprake is van mogelijke gezondheidsrisico’s, dan moet je als overheid je verantwoordelijkheid nemen naar je burgers. Er mag niet zomaar worden toegestaan dat burgers blootgesteld worden aan straling, zolang niet onomstotelijk vaststaat dat deze straling geen gevaar oplevert voor mens, dier en milieu. Zolang dit laatste niet bewezen is, zou voor de SP in ieder geval de uitrol van 5G niet mogen plaatsvinden.

Lantaarnpalenactie in Zeist

De gemeenteraden liggen nu stil door het coronavirus, maar de landelijke frequentieveiling van 5G gaat gewoon door. En dat terwijl er op gemeenteniveau heel veel protesten zijn tegen 5G, er een kort geding tegen de Nederlandse staat loopt en er wereldwijd vele aanwijzingen zijn dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn. Wij gaan dan ook gewoon door met actievoeren binnen de mogelijkheden die er nog wel zijn in deze corona-tijd.

Op zaterdag 28 maart hebben we in Zeist een ludieke actie gehouden tegen de komst van het 5G-netwerk. Deze keer wilden we een andere kant van de 5G problematiek benadrukken, namelijk het verlies van privacy door 5G. Op de Slotlaan en de 1e Hogeweg stond om de 100 meter bij een lantaarnpaal een detective op 1,5 meter afstand de boel in de gaten te houden.

Het duurde een klein uurtje, net lang genoeg om met deze ‘5-voor-12 lantaarnpalenactie’ wat aandacht te trekken van het winkelend publiek en het voorbijrijdende verkeer, voor wat interviews met de pers en voor het maken van deze hilarische, maar vooral ook bewustmakende, video die je op YouTube kunt bekijken (2:30 min.). Het AD schreef er een artikel over, dat je hier kunt nalezen. En bekijk hier onze flyer.

Oplossingen en wensen

Naast het zorgen voor meer bewustwording, willen we ook graag met alle betrokkenen in gesprek om gezamenlijk te zoeken naar mogelijke oplossingen die er wel degelijk zijn. Onderstaand een overzicht van een aantal oplossingen die we zien en wensen die we hebben:

  • Laat alles wat straalt in Nederland voortaan alleen ‘on demand’ gaan stralen. Dus alle routers en slimme meters niet 24/7 laten stralen, maar alleen als je ze gebruikt. Dat is ook gelijk beter qua stroomverbruik.
  • Alle technologie moet zo worden afgesteld dat het niet meer straalt dan nodig, zodat het maatwerk betreft. Je kan met veel minder straling toch dezelfde technologie gebruiken.
  • De gezondheid van dieren, mensen, insecten en bomen moet meegenomen gaan worden in de nieuwe Telecomwet. Mensen met klachten moeten erkenning en hulp krijgen.
  • Laat gemeenten hun autonomie behouden als het over 5G en stralingsbeleid gaat.
  • Gebruik het oude rookvoorbeeld. Vroeger mocht je overal roken en toen kwam er een campagne tegen het roken. “Roken? We lossen het samen wel op.” Er ontstonden oplossingen, zoals roken- en niet-roken coupés en dergelijke. Dit voorbeeld kunnen we ook gaan toepassen. De eerste niet-rokers waren ook niet populair, maar inmiddels is het de normaalste zaak van de wereld.
  • De bewijslast ligt bij de overheid, niet bij de burger. Nu worden we uitgespeeld en moe gemaakt. Alsof wij het moeten verantwoorden. Dat is een denkfout, vaak gemaakt door aardige en empathische mensen. Het is niet onze verantwoordelijkheid om het te bewijzen. Onafhankelijk onderzoek is noodzakelijk (niet gefinancierd vanuit de overheid). De overheid moet de twijfel wegnemen dat is hun taak en verantwoordelijkheid. De overheid is er voor haar burgers en niet andersom.
  • Degene die overlast veroorzaakt is daarvoor aansprakelijk. Een ronde tafel gesprek in Den Haag over 5G is hard nodig, voordat er grote en wijze beslissingen genomen kunnen worden. Gemeentelijke overheden en burgers voelen zich overweldigd door het 5G “geweld”. Laten we samen gaan werken en elkaars expertise gebruiken om tot een wijs en gezond beleid te komen. Het gaat er niet over dat alle technologie weg moet, maar hoe gebruik je het wijs en gezond. We zijn er nu nog niet klaar voor.
  • Experts moeten betrokken worden bij de uitrol, zoals biologen en wetenschappers, en organisaties zoals de Bijenstichting, de Bomenstichting en Natuurorganisaties. Zij kunnen monitoren wat er gebeurt. Zonder angst om hun subsidies te verliezen. Integer en open.

Het is belangrijk dat onze aandacht qua 5G niet verslapt door wat er gebeurd met het coronavirus. Laten we oppakken waar we gebleven waren met alle acties en laten we zorgen dat de aandacht er weer naar toe gaat. Kijk en deel zo veel mogelijk bovenstaande video’s. En ook deze video’s van de 5G raadsinformatiebijeenkomst van 4 februari in Utrecht. Laten we oplettend zijn en samen het vuurtje wakker houden. Bedankt voor je inzet voor meer bewustwording rondom 5G!

Mirjam Bout
Stralingsbewust Zeist,
i.s.m. met Last van een zendmast Zeist
E-mail: stralingsbewustzeist@gmail.com
https://www.facebook.com/Last-van-een-zendmast-gemeente-Zeist-109655360388259/

Naschrift:
Bekijk hier het Initiatiefvoorstel Onderzoek en meldpunt 5G in Zeist van PvdA, SP, ZeisterBelang, NieuwDemocratischZeist en Seyst.nu ter bespreking op de Ronde Tafelbijeenkomst d.d. 11 juni 2020 (via deze link terug te kijken)

Lees ook:
AD 01-07-2020: Is er binnenkort een meldpunt voor klachten over 5G-straling? ‘Laten we het nou eens serieus nemen’

Foto’s informatiebijeenkomst: Mirjam Bout


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.