Privacy First staat achter kort geding van stichting Stop5GNL

Privacy First heeft op 20 april een verklaring uitgedaan waarin zij aangeeft het kort geding van stichting Stop5GNL te steunen. Bas Filippini, voorzitter van Privacy First geeft in de verklaring aan dat er grote onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s van 5G-technologie en stelt dat, indien de schadelijkheid van 5G niet goed onderzocht en afdoende afgedekt is, er direct sprake kan zijn van schending van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een vrije leefomgeving en het recht op lichamelijke integriteit.

Stichting Stop5GNL is zeer verheugd dat Privacy First achter het kort geding staat. Zoals ook in de dagvaarding verwoord, maken wij ons zorgen om het feit dat met een uitrol van 5G inbreuk gemaakt gaat worden op onze fysieke leefomgeving en ons privé- en gezinsleven, zoals neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De uitrol van 5G, met alle gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, kan enorme gevolgen hebben voor onze fysieke en mentale gezondheid, die niet te rechtvaardigen zijn.

Ook Privacy First verwijst in de verklaring nadrukkelijk naar artikel 8 van het EVRM en geeft aan dat onze overheid de mensenrechtelijke plicht heeft om te waken voor onze gezondheid. “Onbegrijpelijk dus dat juist de Europese Unie de leidende kracht is achter 5G en de lidstaten pusht om nog dit jaar deze technologie in te voeren.” Ze benadrukt verder dat 5G een geheel nieuwe technologie is. Anders dan bij 4G worden de frequenties gericht op de gebruikers gestraald door de zendmast. Hiervoor zijn massale aantallen zendmasten noodzakelijk die deze hoogfrequente straling “beamen”.

Ook noemt Privacy first andere privacy-risico’s van 5G op, namelijk vanuit de zogenaamde Smart Grids en Smart Cities. Deze netwerken, waarin miljarden apparaten met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren, zijn een groot gevaar voor onze privacy. Het wordt hoog tijd dat er een brede maatschappelijke discussie komt over de voor- en nadelen van deze netwerken en in hoeverre er in de nabije toekomst nog eigen keuzevrijheid is in een vrije omgeving. Er moeten wat dat betreft duidelijke uitgangspunten en regels opgesteld worden voor de implementatie en consequenties daarvan voor onze vrije, open democratische samenleving.

Tot slot geeft Privacy First aan: “Wat het kort geding betreft: hoog tijd voor goed onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en mogelijke alternatieve technologieën indien blijkt dat de zogenaamde economische voordelen niet opwegen tegen de schadelijke effecten. Zodat Nederland met recht een privacy gidsland kan worden. Voor een vrije en gezonde samenleving!”

Stichting Stop5GNL kan zich hierbij volledig aansluiten en de verklaring komt op een goed moment nu vandaag de rechtszaak officieel van start gaat.

Zie ook de uitgebreide verklaring van Privacy First: ‘5G Voorlopig Nee’.

Stichting Stop5GNL

Lees ook: Mondelinge behandeling van kort geding tegen uitrol 5G op 4 mei

Naschrift redactie:
Vandaag gaf minister-president Mark Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen aan:
“Dit zijn moeilijke afwegingen, maar zeker is wel dat voorzichtigheid nú, beter is dan spijt achteraf. […] Dit is wel echt de volgorde: éérst de volksgezondheid, en dan de rest.” (Zie hier). Als onze minister-president de volksgezondheid belangrijker vindt dan de rest, dan is de enige juiste en logische conclusie ook dat de uitrol van 5G wordt stopgezet. Er dient éérst onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek plaats te vinden naar de biologische effecten van 5G op de volksgezondheid.

[N.B. zie hier de link naar de letterlijke tekst van de persconferentie van Mark Rutte, waarin hij bovenstaande uitspraak doet.]


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.