Mondelinge behandeling van kort geding tegen uitrol 5G op 4 mei

Vandaag valt er wederom goed nieuws te melden. Gisteren werd al bekend dat Privacy First ook achter het kort geding staat. Daarnaast bleek uit de persconferentie over de corona-maatregelen dat Mark Rutte de volksgezondheid belangrijker vindt dan de rest. De enige juiste en logische conclusie zou voor het onderwerp 5G dan dus ook zijn dat de uitrol wordt stopgezet en dat er éérst onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gaat plaatsvinden naar de biologische effecten van 5G op de volksgezondheid.

Mondelinge behandeling kort geding op 4 mei

Het goede nieuws van vandaag is dat het kort geding toch mondeling behandeld zal gaan worden, en wel op maandag 4 mei om 11.00 uur. In de tussentijd wordt er door de advocaten van beide kanten een pleitnota voorbereid. Deze zal bij de zitting worden voorgedragen. Vanwege de coronamaatregelen is de rechtbank niet toegankelijk voor publiek. De rechtbank zorgt voor een livestream zodat de zitting door alle belangstellenden op afstand gevolgd kan worden. Onderstaand het bericht van stichting Stop5GNL:

De rechtbank heeft stichting Stop5GNL op 21 april laten weten dat er toch een mondelinge behandeling van het kort geding zal plaatsvinden. De zitting staat gepland op maandag 4 mei a.s.

Stichting Stop5GNL is blij met het besluit van de rechtbank om de zitting toch door te laten gaan. Het is in deze belangwekkende zaak voor alle partijen beter een pleidooi te kunnen voeren tijdens een zitting. Dit is ook niet voor niets gebruikelijk bij een kort geding.

De zitting was in eerste instantie afgelast in verband met de crisis naar aanleiding van het coronavirus en de sluiting van alle rechtbanken. De procedure zou geheel schriftelijk worden gevoerd. Door de rechtbank is nu toch besloten dat een mondelinge behandeling van de zaak wenselijk is.

In verband met het coronavirus zal er wel een beperkt aantal personen worden toegelaten. Het zal dus geen publieke zitting worden. Als stichting Stop5GNL zullen we daar uiteraard bij aanwezig zijn. We moeten nog bezien wie we verder kunnen uitnodigen om de zitting bij te wonen. Ook wordt er in beperkte mate toegang gegeven aan de pers.

Stichting Stop5GNL

Update: De uitspraak van het kort geding zal plaats vinden op maandag 25 mei om 11.00 uur in de rechtbank te Den Haag.

5G is niet veilig, aldus voormalig president van Microsoft Canada

Voor degenen die nog twijfelen over de gezondheidseffecten van straling, plaatsen we onderstaand een oproep van Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada. Hij heeft 40 jaar in de technologie sector gewerkt en verklaart dat 5G technologie niet getest is. Hij gelooft dat de huidige implementatie van draadloze technologie niet veilig is en potentieel schadelijk voor de gezondheid. Verder ziet hij dat de macht steeds meer van het individu en lokale overheden verschuift naar de telecomindustrie, die met name economische belangen nastreven. Clegg benadrukt o.a. de noodzaak om te zorgen voor onderzoek en wetgeving voor veiligere technologie. Hij roept ons op om onszelf, en anderen, te informeren over wat er gaande is. Onderstaand zijn oproep (10:49 min.).

De door hem genoemde informatieve websites: Canadians For Safe Technology / Environmental Health Trust / Electromagnetic Radiation Safety / Physicians For Safe Technology.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.