Vijf maal beroep ingesteld tegen de lancering van 5G in België

Drie lid-verenigingen van het Collectief Stop5G.be (GRAPPE, Fin du Nucléaire en l’AREHS) en vijf natuurlijke personen hebben op 1 september 2020 beroep ingesteld tegen de beslissingen van het BIPT van 14 juli 2020, dat aan vijf operatoren (CEGEKA, ENTROPIA, ORANGE, PROXIMUS en TELENET) gebruiksrechten toekent voor frequentieband 3600-3800 MHz, wat de weg vrijmaakt naar de uitrol van 5G in België.

Het beroep wordt ingesteld bij het Marktenhof, een gespecialiseerde rechtbank die is opgericht bij de wet van 25 december 2016 binnen het Hof van Beroep te Brussel. Dit Hof is bevoegd om de wettigheid en de motivering van de beslissingen te onderzoeken.

De beroepen zijn gebaseerd op vier rechtsgronden die het Hof uitnodigen tot onderzoek:

  • niet-naleving van de procedure voor milieueffectrapportage;
  • gebrek aan rechtvaardiging met betrekking tot de gevolgen, voornamelijk voor gezondheid en milieu, van de inzet van 5G (voorzorgsbeginsel);
  • schending van de procedureregels;
  • gebrek aan substantiële informatie aan de bestemmelingen van de openbare raadpleging rond het werkelijke doel van de beslissingen.

Het Hof zal de beroepen onderzoeken en binnen drie maanden een hoorzitting organiseren. Het zal beslissen via een beraadslaging die plaatsvindt na afloop van de hoorzitting.

Het Collectief Stop5G en zijn leden verwachten dat de onafhankelijke gerechtelijke instantie waarbij deze beroepen werden ingesteld, een compromisloos onderzoek zal uitvoeren naar de beslissingen van het BIPT en deze zal annuleren.

Deze beslissingen werden immers genomen zonder rekening te houden met de talloze bezwaren die burgers, verenigingen en wetenschappers de afgelopen jaren hebben geuit over de ondoordachte inzet van een technologie van twijfelachtig belang, met potentieel verwoestende gevolgen voor de gezondheid, de natuurlijke hulpbronnen, het milieu en het leven in de samenleving.

Contact

  • Paul Lannoye (Grappe asbl), 081 44 53 64
  • Francis Leboutte (Fin du nucléaire asbl), 04 388 39 19
  • Colette Devillers (AREHS asbl), 02 772 86 80

Lees ook:
> Stop5GNL: Hoger beroep tegen uitspraak kort geding is officieel ingediend
> Uitrol 5G (voorlopig) stopgezet in deze landen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.