Stop5GNL: Hoger beroep tegen uitspraak kort geding is officieel ingediend

Persbericht van Stichting Stop5GNL:

Op 17 juni is het hoger beroep tegen de uitspraak van 25 mei 2020 in kort geding officieel ingediend. De voorzieningenrechter heeft onze eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens ons absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s.

De voorzieningenrechter heeft zich in haar oordeel eenzijdig gebaseerd op instituten zoals de Gezondheidsraad en het RIVM, die oogkleppen op hebben en zich uitsluitend baseren op inadequate richtlijnen van de ICNIRP, een private organisatie, met nauwe en bewezen banden met de telecom-industrie. De rechter oordeelt onterecht dat er geen onredelijke risico’s zijn bij de uitrol van 5G zolang ze zich aan deze richtlijnen houden.

Toepassing voorzorgsbeginsel

Volgens Stop5GNL zijn er wel degelijk gezondheidsrisico’s te verwachten, ook al houdt de overheid zich aan de richtlijnen. Stop5GNL heeft in kort geding een groot aantal peer reviewed onderzoeken afkomstig van gerenommeerde instituten ingebracht, die gezondheidsschade aantonen. Er is dus een grote wetenschappelijke onzekerheid, wat onmiskenbaar vraagt om toepassing van het voorzorgsbeginsel, waar de rechter in de uitspraak duidelijk een verkeerde uitleg aan geeft. Het is opmerkelijk dat onderzoeken van de onafhankelijke wetenschappers en kritieken van instituten – genoemd in de dagvaarding en pleitnota – buiten beschouwing worden gelaten door de rechter.

ICNIRP nauwe en bewezen banden met industrie

Bovendien is de ICNIRP – in tegenstelling tot wat de rechter aangeeft – niet onafhankelijk en niet betrouwbaar. Dit blijkt uit een rapport van 18 juni jl. van twee Europarlementariërs. Hierin staat dat de nieuwe ICNIRP-richtlijnen sterk beïnvloed zijn door de Telecom en er nauwe en bewezen banden en belangenconflicten van veel ICNIRP-leden zijn met de industrie. Lidstaten sluiten eenvoudigweg de ogen voor echte wetenschappelijke feiten en vroegtijdige waarschuwingen, zoals we precies hetzelfde scenario gezien hebben in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden, zo staat in het rapport.

Kritische wetenschappers aangevallen 

Verder is het zo dat kritische wetenschappers die tot onwelgevallige conclusies komen aangevallen en gebagatelliseerd worden door pseudowetenschappers van de industrie. Dit staat in een artikel van 3 juni jl. in de Telegraaf waarin goed zichtbaar wordt wat de invloed is van de industrielobby, en dat zij gebaat zijn bij berichtgeving die hen helpt bij een soepele uitrol van 5G.

We zien het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. Zodra we weten wanneer het hoger beroep dient, zullen we u informeren.

Stichting Stop5GNL

Update 4 oktober 2020:
De memorie van grieven is op 28 september 2020 bij het Hof ingediend. De rechter zal in november vaststellen wanneer het hoger beroep dient. Lees meer…

Update 28 oktober 2020:
De deadline voor het indienen van de ‘memorie van antwoord’ ( = reactie van de Staat op het document waarin Stop5GNL uiteenzet waarom ze het niet eens is met het de uitspraak van 25 mei jl.) is vastgesteld op 24 november a.s. Daarna zal de Rechtbank bekendmaken wanneer en hoe (schriftelijk of in een zitting) het Hoger Beroep dient.

Lees ook:
> ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.