Nog meer digitalisering of kiezen we voor handelen vanuit het hart?

In het vorige nieuwsbericht hebben we een samenvatting geschreven van het jaarlijkse congres Telecom Insights. Diverse telecom- en aanverwante bedrijven gaven tijdens dit congres hun visie op het belang van 5G.

Voor ons als stralingsbewuste mensen is het uiteraard ook interessant om te weten wat er tijdens dit congres is besproken. Pim Uytenbogaardt heeft het congres bekeken en verbaasde zich over de sterke focus op steeds meer groei en digitalisering en vroeg zich af waar de menselijke maat is gebleven. Onderstaand kun je zijn persoonlijke reactie en visie op het congres lezen.

“STILLE KERST”

De komende kerst zal voor jou misschien “stiller” worden dan je gewend was. Een bijkomend pluspunt van deze coronatijd is dat het ook een mooie kans voor bezinning biedt. Een tijd om na te denken over waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Terugkijkend op de Telecomdag van 26 november, wil ik graag het volgende opmerken.

Groeidenken
In alle opzichten is men tijdens het congres gericht op het oude “groeidenken”. Steeds meer van hetzelfde, meer digitalisering, meer economische groei. Een gezonde natuurlijke golfbeweging van in- en uitademing, van stijging en daling, wordt in de economie niet geaccepteerd. Zou een “recessie” in de economie juist niet omarmd moeten worden in plaats van het een negatief beeld te geven, wat angst aanjaagt?

Dit is vooral opmerkelijk bij de spreekster van ABN AMRO, zij stelt: “economische groei moet”, de enige weg is digitalisering. Maar een gezonde recessie biedt juist ook kansen voor verandering. ABN AMRO zegt: “Door de vergrijzing komt er een tekort aan personeel, dus moet digitalisering”. Maar in diezelfde week kondigt ABN AMRO aan om de komende jaren 2.700 medewerkers te ontslaan

ABN AMRO, Eurofiber, TNO, NS, ProRail e.a. tonen hun plannen om voor 2030 volledig over te schakelen op 5G met smart techniek. Tja, het is een keuze, maar waar leidt deze keuze toe?

Moeten we misschien af van dit “groeidenken” en terug naar de focus op heelheid?

Is smart wel zo slim?
Smart is het Engelse woord voor slim, intelligent, bijdehand of gewiekst. Met “smart city” wordt dus een slimme stad bedoeld. Wat een misleiding. Slimme techniek bestaat niet. Een computer (of chip) kan uitsluitend doen wat een mens er aan hardware en software ingestopt heeft. Ofwel een computer, of een robot voert slaafs uit wat een mens er in heeft gestopt, zonder nadenken zonder geweten en zonder intuïtie. Gewoon blindelings andermans opdrachten uitvoeren, dommer kan haast niet! Vergeet dus maar dat er slimme machines bestaan.

Blindelings orders uitvoeren vind je ook terug in het militarisme. Als technicus weet ik dat de geavanceerde techniek al generaties lang eerst in defensieprojecten ontwikkeld wordt, voordat het civiel gebruikt wordt (mil specs). Met de huidige robotisering in de smart war, moderne oorlogvoering, zijn we al een grens gepasseerd. De risico’s zijn onvoorspelbaar. Hier past beter het Nederlandse woord smart…

Over dienstplicht zei Albert Einstein ooit:
“Het komt mij voor, dat de militaire dienstplicht wel het meest beschamende symptoom is van het gebrek aan persoonlijkheid, waaraan de tegenwoordige mensheid lijdt”.

Natuurlijk geldt dit ook voor “artificial intelligence” (kunstmatige intelligentie), wat in feite helemaal geen intelligentie is, maar een robot die uitvoert wat men er in gestopt heeft. Lerende machines? Ja, maar wel beperkt door zijn programmering, zonder bewustzijn of geweten wat die doet. Het lijkt alleen knap omdat de computer vele malen sneller (domme) zaken uitvoert dan een mens kan. Wellicht een zeer risicovolle ontwikkeling.

Om nog maar eens Albert Einstein te citeren:
“Het is ontstellend duidelijk geworden dat onze technologie onze menselijkheid heeft overschreden.” 

Hij was steeds zijn tijd ver vooruit…

Handelen vanuit het hart
Frederic Laloux noemt het groeidenken, zoals het Telecomcongres laat zien, een ouderwets businessmodel van de vorige eeuw, gebaseerd op groei, ego en geld. In het boek “Reïnventing Organizations” noemt hij dit model het “oranje waardensysteem” (taken boven relaties, winstgroei), wat reeds vorige eeuw vervangen werd door het “groene waardensysteem” (relaties en dienend leiderschap), wat inmiddels op zijn beurt alweer vervangen is door het “cyane waardensysteem”, een businessmodel en waardensysteem met intuïtie en handelen vanuit het hart (met techniek op de juiste plaats).

Afhankelijkheid van techniek
Het is duidelijk dat het Telecomcongres een ongezonde focus heeft, deze denkrichting heeft tekenen van een doodlopende weg. Met de sterke toename van digitalisering raken we met elkaar steeds meer vervreemd van de natuurlijke mens, vervreemd van bewust zijn. Alles wordt automatisch geregeld en zelf hoef je niets. Gezonde handmatige en geestelijke activiteit wordt bijna overbodig. Het doodt de eigen intuïtie, natuurlijke talenten en gaven, fysiek en geestelijk. De mens wordt zo geheel afhankelijk van de techniek in plaats van van zichzelf en van elkaar.

Zou het niet tijd zijn om wakker te worden om te gaan inzien dat we zelf halve robots aan het worden zijn?

Als het goed is dient de techniek de mens, niet de mens de techniek, zoals blijkt uit de aanbidding van techniek en economie tijdens dit Telecomcongres. Willen wij ons werkelijk zo afhankelijk maken van de moderne techniek? Of wordt het de hoogste tijd om zo min mogelijk afhankelijk te worden van deze techniek, om zo een gezond evenwicht te creëren? Voordat het misschien al te laat is.

Wat mij verder opvalt is dat als er gesproken wordt over de kwetsbaarheid van digitalisering, dat men het uitsluitend heeft over “cyber-criminaliteit”, terwijl er geen “plan B” bestaat voor het geval dat een deel van Nederland plots zonder elektriciteit komt te zitten. Even geen 220 Volt en alles loopt in de soep als de energievoorziening plaatselijk een poosje echt wegvalt.

Tijd voor bezinning
Persoonlijk geloof ik in een mooie wereld waar de techniek ons dient en waar we er tegelijkertijd niet van afhankelijk zijn. Een “cyane” maatschappij waar gehandeld wordt vanuit het hart.

Het is mijn wens dat deze bijdrage kan leiden tot enige bezinning in de stille dagen rond kerst, wellicht zelfs bij enige deelnemers aan het Telecomcongres.

Vrolijke kerst!

Pim Uytenbogaardt

Lees ook:
> Verslag Telecom Congres ‘Het belang van 5G’ – Wat is er besproken?


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.