Koerswijziging rechtspraak inzake stralingsrisico’s

Vandaag publiceerde De Telegraaf een goed artikel over de gewonnen rechtszaak van Wilma de Jong. De auteur van het artikel, Jannes van Roermund, heeft drie hoogleraren bestuursrecht en omgevingsrecht geraadpleegd om te horen hoe zij naar deze uitspraak kijken. En dit leverde een paar mooie uitspraken op, die we onderstaand graag met je willen delen.

Koerswijziging in de rechtspraak

De drie hoogleraren zien in de uitspraak een koerswijziging. Professor Chris Backes van de Universiteit Utrecht stelt:

“Dat komt vooral door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Waar voorheen werd gezegd dat er geen gezondheidsrisico’s lijken te zijn, zegt men nu: je kunt het niet helemaal uitsluiten.”

“Het is de afgelopen jaren in de jurisprudentie steeds moeilijker geworden om belanghebbende te zijn. Dat is in stapjes ingeperkt”.

Professor Hanna Tolsma van de Rijksuniversiteit Groningen voegt daar het volgende aan toe:

“Zo werd het criterium ’gevolgen van enige betekenis’ geïntroduceerd. Je moet dus echt iets in de melk te brokkelen hebben. Voor zover mij bekend is dit de eerste uitspraak waarin een rechtbank tot dit oordeel komt bij iemand op 650 meter van een zendmast.”

En hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen stelt vervolgens:

“Er zijn nieuwe ontwikkelingen en inzichten, en hoewel er nog geen causaal verband aannemelijk is gemaakt tussen straling en allerlei aandoeningen, is er in toenemende mate twijfel. Ik vind de redenering van de rechter overtuigend. Als je al niet belanghebbende bent, kan ik me trouwens voorstellen dat je daar moedeloos van wordt.”

Dat kunnen wij, als burgers die gezondheidsklachten ervaren door straling, inderdaad hartgrondig beamen. Al jarenlang worden gezondheidsklachten door straling niet serieus genomen en belachelijk gemaakt.

Rechters voortaan kritischer op de inhoud

Verder vraagt Van Roermund wat de uitspraak betekent voor de blootstellingsnormen voor zendmasten en of rechters daar vanaf nu kritischer naar zullen gaan kijken dan voorheen. Volgens de professoren is het een kwestie van afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Professor Bröring zegt daarover het volgende:

“Verwacht kan worden dat rechtbanken nu vaker iets van de inhoud gaan vinden en daar kritischer naar gaan kijken. Voor telecombedrijven, financiers en overheden heeft dit meer impact dan je denkt. Die zitten hier niet op te wachten.”

Reactie StralingsBewust.info

Wij gaan er zelf vanuit dat deze uitspraak inderdaad grote gevolgen gaat hebben. Er is inmiddels een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat er wel degelijk gezondheidseffecten zijn door elektromagnetische straling; ook ver onder de gehanteerde normen. En deze blootstellingslimieten van de privé organisatie ICNIRP liggen ook nog eens steeds meer onder vuur. Daarnaast wordt de belangenverstrengeling met de telecomindustrie steeds duidelijker zichtbaar, dus het kan niet anders dan dat 2021 een baanbrekend jaar gaat worden.

Aangezien de rijksoverheid in de corona-kwestie heeft laten zien dat mogelijke gezondheidsrisico’s de allerhoogste prioriteit hebben, rekenen we erop dat zij haar burgers nu ook zal gaan beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. Wij gaan ons daar in ieder geval volledig voor inzetten.

Wij wensen iedereen een hoopvol, stralingsbewust en gezond 2021!

Bron:
>> De Telegraaf, Jannes van Roermund, 31-12-2020: ‘Gezondheid boven mast’


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.