Uitgebreid en informatief interview over 5G en gezondheid in Café Weltschmerz

Café Weltschmerz publiceerde vandaag een interessant interview van Jan van Gils met Rob van der Boom en Rob Verboog over 5G en gezondheid. Ze brengen de huidige stand van zaken in beeld voor wat betreft o.a. de wetenschap, de overheid, de adviezen van de Gezondheidsraad, de rol van gemeenten, witte zones en wat mensen zelf kunnen doen om straling te beperken (zie ook deze tips).

Onderstaand kun je het uitgebreide en informatieve interview bekijken (1:02 uur).

Het interview

“De Gezondheidsraad presenteerde op 2 september 2020 een onderzoek waarin wordt gesteld dat ernstige gezondheidseffecten als gevolg van 5G niet kunnen worden uitgesloten. De Raad beval de regering aan om méér onderzoek te doen, de frequentieband van 26 GHz niet in gebruik te nemen, en zei ook nog dat niet kan worden uitgesloten dat gezondheidsschade optreedt zelfs als de straling binnen de normen blijft.

De regering concludeerde hieruit dat de uitrol van 5G gewoon kan doorgaan. De Tweede Kamer, die het rapport had aangevraagd, deed … niets. Hoewel het onderwerp al vier keer op de agenda heeft gestaan, heeft de Kamer het rapport nog steeds niet besproken, vertellen 5G-experts Rob van der Boom en Rob Verboog tegen interviewer Jan van Gils.

Ander opmerkelijk gegeven uit het interview: Van der Boom en Verboog vertellen dat van de 352 gemeenten in Nederland er 250 zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de uitrol van 5G. Dat leidt tot grote discussies binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maar daar wordt niets mee gedaan. “Veel gemeenten willen geen 5G, maar zij staan in de kou.” (De VNG weigerde mee te werken aan dit programma, zoals alle instanties die met 5G te maken hebben tot dusver weigeren de discussie aan te gaan.)

Hoewel gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van hun burgers, worden ze in de nieuwe Telecomwet buitenspel gezet, vertellen Van der Boom en Verboog. Ze moeten toestaan dat telecombedrijven antennes neerzetten op gebouwen of aan straatmeubilair bevestigen. Aan de burgers zelf wordt al helemaal niets gevraagd.

Burgers zijn op dit moment heel slecht en eenzijdig geïnformeerd, stellen de twee critici. De informatievoorziening is in handen van het ministerie van Economische Zaken en het Kennisplatform EMV, waarin belanghebbenden een dominante rol hebben. Ook de internationale commissie, ICNIRP, verantwoordelijk voor de adviezen waar de Nederlandse richtlijnen op zijn gebaseerd, heeft nauwe banden met de telecomindustrie.

Van der Boom en Verboog roepen de Tweede Kamer op om een open debat te voeren over de mogelijke schadelijke effecten van 5G.

Meer informatie over het rapport van de Gezondheidsraad vindt u hier: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid

Bronvermelding: Deze video en dit artikel zijn geproduceerd door Café Weltschmerz. Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.

Zie ook de eerdere interviews:
>> 5G: einde van de privacy: Karel Beckman met Jan van Gils en Elze van Hamelen (24 maart 2021)
>> Waarom EMF en 5G voor de mens schadelijk is: Rob van der Boom en Prof. Martin Pall (6 januari 2020, Engels gesproken)
>> 5G is een serieus risicovolle straling: Rob van der Boom en Luc Leenders (30 december 2019)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.