Nieuw boek: Elektrische Context – Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme

Als vervolg op het informatieve boek ‘Elektrisch Ecosysteem’ heeft Sander Funneman nu een nieuw boek uitgebracht: Elektrische Context. Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme; de mens, de natuur, het zonnestelsel en de sterrenstelsels. Dit boek onderbouwt de manier waarop elektriciteit de grotere context verbindt met al het leven op aarde.

Onderstaand een bericht van de auteur:

Het is al weer even geleden dat we elkaar persoonlijk ontmoet, gesproken, gemaild of gezoomd hebben. Sindsdien zijn we verder gegaan met (internationale) online presentaties en aandacht blijven vragen voor de risico’s van straling. Corona heeft die aandacht misschien enigszins afgeleid maar toch smeult het vuur onder de oppervlakte.

Meer en meer mensen zien met lede ogen hoe er geruisloos een kunstmatig intelligente samenleving wordt opgetuigd waarin straling grondstof nummer 1 aan het worden is. Stralingsfrequenties dragen het nieuwe geldsysteem, coderen QR-codes, en dieren en planten worden gechipt om ze op afstand draadloos te kunnen volgen. Al die ontwikkelingen gaan voorbij aan het feit dat alles in de natuur, dus ook in onszelf, werkt door middel van elektrische signalen.

Naar aanleiding van de publicatie van het boek Elektrisch Ecosysteem hebben we veel vragen mogen ontvangen. Dat werden er nog meer nadat de twee boeken uitkwamen die we samen met de WPEN wetenschappers en deskundigen schreven. Ondanks dat al die vragen onmogelijk te beantwoorden waren, wilden we er wel wat mee doen. Dat is een aantal dagen geleden gebeurd met de publicatie van het boek Elektrische Context.

We bevinden ons midden op het strijdtoneel van inzichten; het fysieke chemische wereldbeeld gaat ervan uit dat de aarde straffeloos ondergedompeld kan worden in een willekeurig toegepaste stralingssoep, terwijl het energetisch wereldbeeld allerlei nieuwe en hoopvolle kansen ziet om te leren van de elektromagnetische essentie van de natuur.

In het boek ‘Elektrische Context’ worden nieuwe verhalen verteld over de elektrische kant van onderwerpen als het water, voeding, de bliksem, virussen, teken en trekvogels. Ook wordt in het boek verslag gedaan van recent wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop er in de natuur zelfs sprake is van een universeel elektrisch circuit dat het planetaire ecosysteem energetisch verbindt.

We hopen met de stem van de rede bij te dragen aan de opvatting dat het niet verstandig is om stralingsfrequenties geruisloos DE grondstof voor de nieuwe economie te laten worden, terwijl uit onderzoek blijkt dat die frequenties al bezet zijn door de natuur en dat het risico op een mogelijke ecocide vermeden dient te worden.

Beschrijving van het boek:

Op dit moment wordt de natuurlijke invloed van iets belangrijks over het hoofd gezien: elektromagnetisme. In de nabije toekomst zal deze invloed een grote impact hebben op onder andere de natuur, gezondheidszorg en landbouw.

Er loopt namelijk een natuurlijke elektrische stroom door het ecosysteem. Het loopt niet alleen onder de grond van boom naar boom maar verbindt ook bacteriën met het aardmagnetische veld, stuurt de hersenen en het hart van mensen aan en verbindt vogels en vissen met soortgenoten. Zo is de hele natuur geschakeld in een elektrisch circuit dat zelfs het water van oceanen oplaadt.

De rol van elektromagnetisme groeit omdat kennis over bio-elektriciteit toeneemt, er steeds meer gebruik gemaakt wordt van kunstmatige straling en de elektrische invloed uit de kosmos exponentieel stijgt. Dit samen kan leiden tot een perfecte storm die we echter niet zien aankomen zolang ervan uitgegaan wordt dat alles in de natuur uitsluitend werkt door chemische reacties. Dat fysieke wereldbeeld ontneemt het zicht op de elektrische kant van het leven.

Wat gebeurt er in die elektromagnetische realiteit? Wat merken wij ervan? Op welke manier bepaalt het onze toekomst? Bestel boek ‘Elektrische Context’ >>

Lees ook:

   

Meer boeken >>


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.