EU Commissie registreert nieuw Europees Burgerinitiatief ‘Stop 5G, Stay connected but protected’

De Europese Commissie heeft besloten om het Europees Burgerinitiatief Stop (((5G))) Stay connected but protected toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021 en werd ingediend door Europeans for Safe Connections. Het initiatief vraagt de EU Commissie om betere regelgeving tegen de schadelijke effecten van draadloze communicatie. 5G wordt uitgerold om een overal en altijd aanwezig Internet of Things mogelijk te maken, zonder vooraf onderzoek te doen naar mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de privacy of de gezondheid.

Dit Europese Burgerinitiatief, waarbij ook Stichting EHS betrokken is, zal een stem geven aan de miljoenen Europese burgers die zich zorgen maken over de schijnbaar niet bij te sturen uitrol van 5G en al zijn ongewenste effecten.

Draadloze communicatie heeft reeds een grote invloed. Met de uitrol van 5G en het Internet of Things zal deze invloed nog overweldigend toenemen. De Europese landen en de EU zelf negeren de vele te verwachten en soms al merkbare nadelige gevolgen.

Daarom doen Europeans for Safe Connections in dit burgerinitiatief aan de EU het verzoek om een moratorium op 5G in te stellen en om wetten die onze gezondheid, het milieu en onze rechten beter gaan beschermen:

•       nieuwe wetgeving ter bescherming van alle leven (mensen, flora en fauna) tegen radiofrequente straling;

•       betere wetgeving ter bescherming van het milieu tegen de invloed van 5G en de digitalisering;

•       effectievere gegevensbescherming om onze privacy, security en vrijheid veilig te stellen.

Start 1 maart 2022
Op 1 maart 2022 zal de verzameling van de handtekeningen voor Stop (((5G))) Stay Connected but Protected starten. Zie voor meer informatie de website www.signstop5g.eu.

Wat is een Europees Burgerinitiatief nu precies?
Een Europees Burgerinitiatief (EBI) is een manier om langs democratische weg rechtstreeks invloed uit te oefenen op de EU met voorstellen voor wetgeving. Binnen een half jaar na de registratie door de Europese Commissie wordt het EBI opengesteld voor alle stemgerechtigde Europese burgers. Er is dan 1 jaar de tijd om handtekeningen voor het burgerinitiatief te verzamelen. Wanneer het EBI 1 miljoen legale handtekeningen heeft verzameld, is de Europese Commissie verplicht de voorstellen te beoordelen en zullen deze ook besproken worden in het Europees Parlement.

Wie zijn Europeans for Safe Connections?
Europeans for Safe Connections is een coalitie van nationale en internationale organisaties (waaronder Stichting EHS) die zich bewust zijn van de negatieve gevolgen van de moderne communicatietechnologie. Ze zijn niet tegen technologie, maar vragen veilige technologie en veilige communicatie.

Wil je ook meehelpen?
Om van het EBI een succes te maken is het heel belangrijk om de steun te krijgen van andere organisaties, groepen en personen die mee willen werken om ten minste 1 miljoen handtekeningen te verzamelen. Wil je ook bijdragen aan de campagne van het burgerinitiatief Stop (((5G))) Stay Connected but Protected, neem dan contact op met info@StichtingEHS.nl voor Nederland of info@beperkdestraling.org voor België of Luxemburg.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.