Goed nieuws: Bedrag voor advocaatkosten hoger beroep is ontvangen!

In december vroeg Wilma de Jong om financiële ondersteuning voor haar verweer bij de Raad van State om de dwingend opgelegde stralingsrisico’s te stoppen. En we hebben goed nieuws, het bedrag voor de advocaatkosten is nu al ontvangen. Onderstaand een dankwoord van Wilma.

Goed nieuws! Met grote dankbaarheid laat ik weten dat het benodigde bedrag van € 4.500 voor advocaatkosten in hoger beroep al binnen is.

Na vijf jaar zwoegen aan zienswijzen, bezwaar, beroep en nu mijn verweerschrift, zie ik dat mijn inzet door jullie wordt gewaardeerd. Uitgedrukt in de snelheid waarmee ik het door mij benodigde bedrag voor mijn advocaat in hoger beroep heb ontvangen. Jullie ondersteuning bij mijn werk ervaar ik als hartverwarmend en enorm motiverend.

Mochten er nog bedragen binnenkomen, dan zal ik die reserveren voor eventuele additionele kosten, bijvoorbeeld om een expert op het gebied van oxidatieve stress ter zitting uit te nodigen (ben ik nog naar op zoek) of voor een mogelijke volgende procedures, mocht ik naar het Hof van Europa gaan. Ook zit de website www.wittezones.nl nog in de pijpleiding en heb ik daarvoor recentelijk een nieuwe zienswijze ingediend bij de gemeente Berkelland in reactie op het ‘Ontwerpvoorstel Buitengebied Berkelland 2020’.

Iedereen die op mijn oproep om financiële ondersteuning heeft gereageerd, door een bedrag aan mij over te maken, wil ik hierbij hartelijk danken. Dit soort waardering geeft een energetische booster die ik goed kan gebruiken. Ik hou jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in mijn zaak.

Hartegroet,
Wilma de Jong

Lees ook:
Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State – Stralingsrisico’s moeten stoppen!


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.