Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State – Stralingsrisico’s moeten stoppen!

Op 18 december 2020 won Wilma de Jong haar rechtszaak bij de Bestuursrechter. Een doorbraak in de rechtspraak. De gemeente en KPN gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Wilma heeft daarom nu financiële ondersteuning nodig voor haar verweer bij de Raad van State. Deze zaak dient ook gelijk het algemeen belang. Dus help mee, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de dwingend opgelegde stralingsrisico’s stoppen. Onderstaand kun je haar toelichting en oproep lezen.

[Update: het bedrag is inmiddels ontvangen. Lees hier het vervolgbericht.]

Op 18 december 2020 won ik mijn rechtszaak bij de Bestuursrechter – Help mij in mijn verweer bij de Raad van State

Dwingend opgelegde stralingsrisico’s moeten NU stoppen!

Eerste overwinning behaald bij de bestuursrechter in Arnhem
Dwingend opgelegde stralingsrisico’s van antenne-installaties moeten stoppen en wij, burgers, moeten tegenover overheden onze stem terugkrijgen. Op 18 december 2020 heb ik hierin mijn eerste overwinning behaald bij de bestuursrechter in Arnhem. In zijn vonnis oordeelde de bestuursrechter dat het “alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten is dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m (Volt per meter), en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s.”
(Via deze link kun je de volledige uitspraak lezen).

Ondeugdelijke veiligheidsclaim ICNIRP-blootstellingslimieten van tafel
Dit betekent dat de ondeugdelijke veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, waarop de overheid zich ten onrechte baseert, van de baan zou moeten zijn. Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt is des te urgenter, nu de ICNIRP in haar nieuwe richtlijnen van 2020 de maximale grenswaarden heeft ‘versoepeld’ naar maar liefst 122 V/m (dat is een verdubbeling van de maximale limiet van 61 V/m in de vorige richtlijnen). Deze ‘versoepeling’ was nodig om 5G uit te kunnen rollen, maar staat lijnrecht tegenover de gezondheidsrisico’s en –schade die ruim onder de oude grenswaarden al decennialang door onafhankelijke wetenschappers zijn gemeld.

Achterhaalde vaste jurisprudentie verworpen
Naast mijn inspanningen om de ondeugdelijke veiligheidsclaim ICNIRP-limieten van tafel te krijgen, is het mij ook gelukt bij de bestuursrechter achterhaalde en feitelijk onjuiste jurisprudentie verworpen te krijgen. Door burgers aangespannen rechtszaken rond stralingsrisico’s en –schade ketsten steeds opnieuw af op een zogenaamd ‘Deskundigenbericht’ van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), dat al lang niet meer actueel was en bovendien gebaseerd op ontoereikende informatie. Het verwerpen van deze jurisprudentie opent de weg naar eerlijke rechtspraak op het gebied van gezondheidsrisico’s en –schade door radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van draadloze technologie.

Hoger beroep door gemeente en KPN bij Raad van State
Feitelijk betekent het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem dat de uitrol van 5G niet door kan gaan en dat op grond van het voorzorgprincipe ook eerdere generaties draadloos internet teruggeschroefd zouden moeten worden. Als gezondheidsrisico’s bij een veldsterkte onder 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, komt dit namelijk neer op het in de waagschaal stellen van de complete volksgezondheid. (Natuurlijk wisten wij dit al lang.) Dus – dat was te verwachten – tekenden de gemeente en KPN tegen het vonnis hoger beroep aan bij de Raad van State en is het nu aan mij om verweer te voeren en ervoor te zorgen dat het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem stand houdt.

Op naar de tweede overwinning! – Mijn verweer voor de Raad van State
Ik heb een ijzersterk verweer en denk dat ik een goede kans maak om ook deze rechtszaak te winnen. Door de enorme hoeveelheid kennis die ik in de afgelopen vijf jaar heb opgedaan, waarbij ik mij door tal van wetenschappelijke studies, overheidsrapporten, wetteksten en jurisprudentie heb heen gewerkt, ben ik naast ervaringsdeskundig op het gebied van EHS, ook een behoorlijke expert geworden als het gaat om wetenschappelijke kennis over de biologische en gezondheidseffecten van straling enerzijds en anderzijds om het zoeken naar juridische openingen. Ik zie heel duidelijk waar de hoger beroepschriften van de gemeente en KPN falen in een deugdelijke onderbouwing. Een grote hoeveelheid argumenten uit mijn beroepschrift is onweersproken en onweerlegd gebleven en de uitspraak van de bestuursrechter dat gezondheidsrisico’s bij een veldsterkte onder 1 V/m niet kunnen worden uitgesloten, is door zowel de gemeente als door KPN niet deugdelijk in hun hoger beroepschrift weerlegd.

Wie mijn beroepschrift kent, weet dat ik het grondig aanpak. Ook nu zal ik de argumentatie in mijn verweerschrift met tal van bronnen onderbouwen. Omdat ik zoveel mogelijk op zoek ga naar de oorspronkelijke bron-documenten, zijn de bronnen deugdelijk en altijd makkelijk terug te vinden.

Helaas moest ik afzien van toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand)
Noodgedwongen kan ik niet verder met de advocaat waarmee ik de eerste rechtszaak gewonnen heb en heb ik ook van toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) af moeten zien. Dit betekent dat de advocaatkosten voor dit hoger beroep voor mijn eigen rekening komen. Omdat ik geen reserves heb en van een minimumuitkering moet rondkomen, zoek ik hiervoor financiële ondersteuning. Mijn geluk hierbij is dat mijn nieuwe advocaat deze zaak als een ‘principiële zaak’ beschouwt en om die reden bereid is redelijk dicht bij het bedrag te blijven dat zij op basis van toevoeging ontvangen zou hebben; een ‘fixed fee’ van rond de € 4.000,- (exclusief ‘verschotten’).

Steun jezelf door mij te steunen
Dus, wil je als burger weer gehoord worden als het gaat om stralingsrisico’s en de veiligheidsclaim ICNIRP-limieten definitief van tafel hebben, help dan jezelf door mij te helpen. Ik geloof in deze zaak en daarom heb ik een vriendin gevraagd borg te staan voor het verschuldigde bedrag. Uiteraard steek ik mezelf – gezien mijn beperkte inkomen – niet graag in de schulden, maar ik ben ervan overtuigd dat, wanneer de Raad van State net als de rechter in mijn gewonnen rechtszaak, het oordeel baseert op de kwaliteit van de aangedragen bronnen en argumenten, ik een goede kans van slagen heb. Omdat ik dit niet alleen voor mezelf doe, hoop ik dat ook jij mij financieel wilt steunen. Voor zover je mijn stukken niet kent, lees ze. En als je dan voelt ‘ja, de aanpak van deze vrouw staat me aan’ en ‘ja, ik geloof dat ook deze tweede rechtszaak bij de Raad van State een kans van slagen heeft’, geef dan royaal om mij daar ook daadwerkelijk bij te helpen.

Ik geloof in de kracht van mijn argumenten. Als het mij lukt om het vonnis van de bestuursrechter in Arnhem door de Raad van State bevestigd te krijgen, dan betekent dit dat alle burgers (blootgestelden) hun stem terugkrijgen. Gezamenlijk procederen gaat dan tot de mogelijkheden behoren.

Dus, wil je je stem terug als het gaat om stralingsrisico’s? Steun mij dan in mijn verweer in hoger beroep door eenmalig een bedrag over te maken (richtbedrag 50 – €100, maar ook een kleiner of groter bedrag is van harte welkom) op een speciaal hiervoor door mij aangemaakte rekening:

NL95 RABO 3666 5542 10
t.n.v. W.J. de Jong
o.v.v. ‘Verweer hoger beroep Raad van State’

Dat we een licht (van groeiend bewustzijn) voor elkaar mogen zijn, in deze donkere tijden.

Hartelijk dank!

Wilma de Jong
Wens me maar succes

Zie voor meer informatie: https://stralingsbewust.info/tag/wilma-de-jong/


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.