Lezing Straling & Gezondheid in Breugel

“Wie heeft de moed onder ogen te zien waar we mee bezig zijn?”

Dit is de titel van de lezing die woonbioloog Jacques de Been op vrijdag 20 september komt geven in De Boerderij in Breugel.

Bewuster worden

Jacques de Been heeft al 35 jaar ervaring als woonbioloog en is uitgenodigd door de mensen van StralingsBewust Son en Breugel, de werkgroep die vanaf januari dit jaar actief is in onze gemeente. De werkgroep heeft als doel, in samenwerking met de gemeentepolitiek, de inwoners en met name de verantwoordelijken voor kinderen, bewuster te leren omgaan met Wi-Fi en draadloze apparatuur en indien noodzakelijk deze te vermijden.

Wat doet woonbioloog Jacques de Been zoal?

Als woonbioloog geeft Jacques bouw-biologische adviezen voor bestaande bouw en nieuwbouw. Hij gaat samen met de opdrachtgever op zoek naar de randvoorwaarden die nodig zijn om tot een zo natuurlijk mogelijke en gezond mogelijke woon- en/of werkplek te komen. Daarbij kan gekeken worden naar perceelkeuze, ontwerp, materiaalkeuzes, afwerkingen, ergonomie, belastende omstandigheden enz. Is er sprake van een bestaande situatie dan kan gekeken worden naar saneringsmogelijkheden om ongezonde situaties op te lossen c.q. te verbeteren.

Elektrosmog en kinderen

Ook op het gebied van elektrosmog, een verzamelnaam voor elektrische velden, magnetische velden en elektromagnetische straling, heeft Jacques veel te bieden aan voorlichting over te maken keuzes voor een gezondere woon/werkomgeving en gezondere scholen en kinderdagverblijven.

Vooral kinderen blijken zeer gevoelig te zijn voor straling en zouden in bescherming moeten worden genomen. Dit omdat zij behoren tot de meest intensieve gebruikers van draadloze apparaten.

Waar komt die elektrosmog vandaan? Hoe hoog is de stralingshoeveelheid nu eigenlijk? Is er al onderzoek gedaan naar die straling? Wat kunnen we zelf doen om elektrosmog zoveel mogelijk te beperken?

Meten is weten

Als bouwbiologisch meettechnicus kan Jacques met zijn meetapparatuur een goede indicatie geven van de aanwezigheid van belastende bronnen. Vervolgens kan hij op zoek gaan naar technisch en economisch haalbare maatregelen.

Naast elektrosmog zijn er ook nog andere fysische zaken die ons beïnvloeden zoals radioactiviteit, geluid en trillingen.

Voor wie is deze lezing?

Deze lezing is aan te bevelen voor ieder die verantwoordelijk is voor kinderen zowel in medisch als opvoedkundig opzicht, voor zwangere vrouwen, voor mensen die onduidelijke klachten hebben die medisch onverklaarbaar zijn, voor mensen die gaan bouwen of verbouwen, voor de gemeentepolitiek die eind dit jaar beslist of ze kiest voor de economische belangen van de overheid en de telecomgiganten of voor de gezondheid van haar inwoners en verder voor ieder die gewoon geïnteresseerd is om deze lezing bij te wonen. U bent van harte uitgenodigd voor deze verhelderende lezing.

Wat u verder nog weten moet

Plaats: De Boerderij

Adres: Leeuwstraat 2, 5694 VR Breugel

Tijd: vrijdag 20 september, 19:30 uur

Entree: donatie van tenminste € 5,-

Aanmelding: (Niet verplicht maar wel fijn zodat we weten hoeveel stoelen we klaar moeten zetten.) via stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com met vermelding van naam en woonplaats