StralingsBewust Son en Breugel

Begin januari 2019 is er ook in Son en Breugel een burgerinitiatief gestart: StralingsBewust Son en Breugel.

Over het burgerinitiatief

Wij maken ons zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving.

Na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een artikel in de plaatselijke krant, hebben we een planning gemaakt voor de komende maanden. Bewustwording rondom straling willen wij bereiken via acties op de 7 scholen waarmee we de ouders en de kinderen willen bereiken en een voorlichtingsavond voor de inwoners en het college van burgemeester en wethouders. Onze insteek is dat we van onderaf bewustwording bereiken om de nodige veranderingen te bewerkstelligen. Om de bewustmaking te onderbouwen laten we stralingsmetingen doen op verschillende plaatsen in het dorp zodat duidelijk is waar we over praten. Wij houden jullie op de hoogte.

Wil je meehelpen dan kun je ons bereiken via stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Draadloos tijdperk of niet?

Zijn we wel de juiste weg ingeslagen met het invoeren van mobiel dataverkeer in onze samenleving? Ons bekruipt meer en meer een onveilig gevoel nu we in ons dagelijks leven, overal om ons heen, steeds meer draadloze apparatuur aantreffen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Zwangere vrouwen lopen onwetend van de gevaren voor hun ongeboren kind met hun I-phone in hun broekzak, jonge kinderen, die je juist weg zou moeten houden van draadloze speeltjes, worden zoet gehouden met draadloze i-pads en andere zelf spelende speeltjes zonder er bij na te denken dat het echt schadelijk voor ze is. Op scholen worden i-pads gebruikt en ook In de meeste huizen staat dag en nacht de wifi aan terwijl  hij slechts af en gebruikt wordt.

We worden overstelpt door onafhankelijk onderzoek van wetenschappers over de hele wereld die overheden waarschuwen voor de gevaren van straling. Het aantal stralingsbronnen neemt met de dag toe en  steeds meer mensen ondervinden de levens ontwrichtende gevolgen hiervan. Allemaal onnodig en te voorkomen als we maar willen inzien dat draadloze communicatie niet de juiste weg is.

Update van de acties in Son en Breugel juni 2019

Inmiddels is het juni en als we terug kijken is er toch weer een en ander gebeurd in Son en Breugel:

  • Op 9 april hebben we een presentatie gegeven in de vergadering van de Commissie Burgerzaken in het gemeentehuis. De presentatie valt terug te luisteren via deze link bij agendapunt 4. (duurt 22 minuten). Zie ook onze brief aan de Commissie en deze Toelichting.
  • Het onderwerp straling en met name 5G staat nu op de agenda van de Commissie Burgerzaken op 2 juli aanstaande. Ons doel is dat hierna een afspraak gemaakt wordt voor een raads-informatiebijeenkomst.
  • Op 22 mei heeft natuurkundige Leendert Vriens, in samenwerking met de bibliotheek, een lezing over het onderwerp straling gegeven.
  • Voorafgaand aan de lezing plaatste de plaatselijke krant weer een artikel waarin we de lezing aankondigden.
  • In de week voorafgaand aan de lezing, hebben we geflyerd in de omgeving van de zendmasten in het dorp.
  • We hebben de scholen een uitgebreide mail gestuurd over de gevaren van draadloze apparatuur en wifi binnen de school en hen gevraagd de ouders te informeren over de lezing in de bibliotheek.

De opkomst voor de lezing was hoger dan verwacht en de bibliotheek heeft een wachtlijst gemaakt voor belangstellenden in een volgende lezing door Leendert Vriens in een dorp of stad in de omgeving. Na de lezing gaf een aantal belangstellenden aan om nog verder geïnformeerd te willen worden over maatregelen die je kunt nemen in je eigen woning, bedrijf of school om de stralingsbelasting te beperken.

Landelijke demonstratie 9 september 2019

Op 9 september was de werkgroep StralingsBewust Son en Breugel aanwezig bij de demonstratie in Den Haag. De deelname geeft ons weer een flinke boost om door te gaan met onze acties.

Borden die we meedroegen tijdens de demonstratie

Brief gestuurd aan gemeente op 10 september 2019

Op 10 september hebben we namens de werkgroep StralingsBewust Son en Breugel een brief gestuurd aan de Commissie Burgerzaken (gemeenteraad) en het college van B&W. De brief kun je hier nalezen.

Ingezonden brief besproken in commissievergadering 8 oktober 2019

Tijdens de commissie burgerzaken op dinsdag 8 oktober werd onze ingezonden brief behandeld. We hebben o.a. aangeboden om een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren met een aantal deskundigen voor een brede informatieoverdracht om de kennis van lokale politici over dit onderwerp te optimaliseren.

In de commissie burgerzaken werd verschillend gedacht over deze uitnodiging. Alleen het CDA en Dorpsbelang zagen een informatiesessie wel zitten. De VVD is wel in voor een informatiebijeenkomst, maar dan wel belicht vanuit voorstanders en tegenstanders. De commissie besloot om niet op onze uitnodiging in te gaan. Lees hier het artikel dat de Mooi Son en Breugelkrant hierover schreef op 23 oktober.

Overzicht van lezingen georganiseerd door StralingsBewust Son en Breugel:

Lezing Kinderen en Straling op 27 maart 2020

StralingsBewust Son en Breugel heeft onderwijskundige Dolly Bootsma en huisarts Liesbeth Adriaansens uitgenodigd om een lezing te geven over de invloed van straling op kinderen en jongeren. De laatste decennia is er een exponentiële toename van straling door draadloze technologie op school en thuis. Wat is het effect op kinderen en jongeren? Wat zijn de gezondheidsrisico’s? Waarom raden wetenschappers aan om de straling te verminderen? Met veel praktische tips over hoe je straling kunt verminderen op school en thuis! Bekijk hier de flyer over de lezing.

Vrijdag 27 maart 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Locatie: De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel. Toegang: € 7,50. Om verzekerd te zijn van een plek graag aanmelden bij: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Lezing De pijnappelklier, licht en straling op 24 januari 2020

Op 24 januari 2020 komt bioloog dr. Saskia Bosman van 20.00 tot 22.00 uur een interactieve lezing geven in De Boerderij in Breugel over de pijnappelklier, licht en straling.

Hoe reageert de pijnappelklier op straling en licht? Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid? Deze lezing zoomt in op een heel klein maar uiterst belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten en regelt ons waak-slaapritme. Zij is gevoelig voor licht en ook voor onzichtbare elektromagnetische straling, wat met elkaar samenhangt. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn. Klik hier voor meer informatie.

Plaats: De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel (dichtbij Eindhoven). Inloop vanaf 19.30 uur, start lezing: 20.00 uur. Entree: 10,00 Euro. Aanmelding via: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Lezing Zorg voor een stralingsarme woon- en werkomgeving 8 november 2019

Op vrijdag 8 november 2019 zal Ruud Sikking, elektrotechnisch ingenieur, meetspecialist en lid van de beroepsvereniging Vemes, tips en uitleg geven hoe dat gerealiseerd kan worden. Klik hier voor meer informatie.

Plaats: De Boerderij, Leeuwstraat 2, Breugel. Inloop vanaf 19:30 uur, start lezing: 20:00 uur. Entree: 6,00 Euro. Aanmelding via: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com (niet verplicht maar wel fijn).

Lezing ‘Straling en Gezondheid’ op 20 september 2019

Op vrijdag 20 september organiseren we een lezing over Straling & Gezondheid met woonbioloog Jacques de Been in ‘De Boerderij’ in Breugel: “Wie heeft de moed onder ogen te zien waar we mee bezig zijn?” De lezing begint om 20.00 uur met een inloop vanaf 19.30 uur. De lezing duurt tot ongeveer 21.30 / 22.00 uur. In De Boerderij zullen we tijdens de lezing de straling zoveel mogelijk beperken.

Deze lezing is aan te bevelen voor ieder die verantwoordelijk is voor kinderen zowel in medisch als opvoedkundig opzicht, voor zwangere vrouwen, voor mensen die onduidelijke klachten hebben die medisch onverklaarbaar zijn, voor mensen die gaan bouwen of verbouwen, voor de gemeentepolitiek die eind dit jaar beslist of ze kiest voor de economische belangen van de overheid en de telecomgiganten of voor de gezondheid van haar inwoners en verder voor ieder die gewoon geïnteresseerd is om deze lezing bij te wonen. U bent van harte uitgenodigd voor deze verhelderende lezing. Klik hier voor meer informatie.