StralingsBewust Son en Breugel

Begin januari 2019 is er ook in Son en Breugel een burgerinitiatief gestart: StralingsBewust Son en Breugel.

Over het burgerinitiatief

Wij maken ons zorgen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom 3G, 4G en 5G en zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Son en Breugel over te nemen stappen naar een stralingsveilige leefomgeving.

Na een gesprek met de verantwoordelijke wethouder en een artikel in de plaatselijke krant, hebben we een planning gemaakt voor de komende maanden. Bewustwording rondom straling willen wij bereiken via acties op de 7 scholen waarmee we de ouders en de kinderen willen bereiken en een voorlichtingsavond voor de inwoners en het college van burgemeester en wethouders. Onze insteek is dat we van onderaf bewustwording bereiken om de nodige veranderingen te bewerkstelligen. Om de bewustmaking te onderbouwen laten we stralingsmetingen doen op verschillende plaatsen in het dorp zodat duidelijk is waar we over praten. Wij houden jullie op de hoogte.

Wil je meehelpen dan kun je ons bereiken via stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com.

Draadloos tijdperk of niet?

Zijn we wel de juiste weg ingeslagen met het invoeren van mobiel dataverkeer in onze samenleving? Ons bekruipt meer en meer een onveilig gevoel nu we in ons dagelijks leven, overal om ons heen, steeds meer draadloze apparatuur aantreffen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Zwangere vrouwen lopen onwetend van de gevaren voor hun ongeboren kind met hun I-phone in hun broekzak, jonge kinderen, die je juist weg zou moeten houden van draadloze speeltjes, worden zoet gehouden met draadloze i-pads en andere zelf spelende speeltjes zonder er bij na te denken dat het echt schadelijk voor ze is. Op scholen worden i-pads gebruikt en ook In de meeste huizen staat dag en nacht de wifi aan terwijl  hij slechts af en gebruikt wordt.

We worden overstelpt door onafhankelijk onderzoek van wetenschappers over de hele wereld die overheden waarschuwen voor de gevaren van straling. Het aantal stralingsbronnen neemt met de dag toe en  steeds meer mensen ondervinden de levens ontwrichtende gevolgen hiervan. Allemaal onnodig en te voorkomen als we maar willen inzien dat draadloze communicatie niet de juiste weg is.