Home » LED

Tag: LED

Licht, Elektromagnetische velden en Gezondheid

Mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling van zendmasten, wifi en smartphones blijken vaak ook hinder te ervaren van de straling van zon- en kunstlicht. Ze zijn allemaal onderdeel van het Elektromagnetisch Spectrum.

Afbeelding: Elektromagnetisch Spectrum (overgenomen van CPLD Vereniging), zie hier voor meer uitleg

Tijdens een bijeenkomst van de CPLD Vereniging op 23 november hebben we dr. Leendert Vriens gevraagd naar zijn visie op licht en gezondheid. Dr. Vriens is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Onderstaand zijn verhaal, dat tevens is opgenomen in het CPLD verenigingsblad van december 2019. Verder lezen…