Webinar Gemeenten en 5G op 8 november

Datum: Zondag 8 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur
Inhoud: Presentaties en gesprek over ‘Gemeenten en 5G: autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezondheid’.
Voor wie: Wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren
Georganiseerd door: Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden;
e-mail: Init.Stralingsbewustegemeenten@gmail.com

Programma

We sluiten in onze inleidingen zo veel mogelijk aan bij vragen die door gemeenten zijn gesteld, onder andere in de Zienswijzen Telecom.

AUTONOMIE VAN DE GEMEENTE EN BEHEER:

 1. Algemeen – Waarop kunnen gemeenten zelf invloed hebben en waar vinden zij het wenselijk of nodig dat ze meer invloed zullen hebben? In hoeverre speelt de VNG een krachtige centrale rol in het vertegenwoordigen van de belangen en de autonomie van de gemeenten? Hier gaat het met name om de volgende zaken:
  • Het lijkt er op, dat gemeenten geen of weinig invloed hebben op waar de antennes geplaatst worden, aangezien er gehoor gegeven moet worden aan ‘elk redelijk verzoek van de Telecom-maatschappijen’, aldus de Telecomwet.
  • Tegelijkertijd lijkt het er op, dat de gemeenten wel vele risico’s gaan dragen, zowel qua beheer, communicatie als vooral ook de volksgezondheid en de mogelijke kosten.
  • Risico’s zijn niet te voorzien, omdat er onduidelijke én eenzijdige informatie is vanuit EZK.
  • Ruimtelijke ordening en welstand: kleine antennes zijn niet vergunningsplichtig. Hoeveel invloed heeft de gemeente? Sommige gemeenten willen zelf beheerder worden en de Telecom daarvoor laten betalen. Hoeveel Telecomaanbieders wil en moet je toelaten, inclusief hun (gedeelde) antennes? Kan er een landelijke beheerder van antennes georganiseerd worden, waarbij Telecombedrijven inhuren? Zoals bijvoorbeeld in de energiesector (Tennet) al gebruikelijk is. Dit kan veel antennes en dus veel straling en stroom schelen.
  • Energiebeheer: mogelijk komt er veel meer dataverkeer met flinke pieken in energiegebruik. Hoe dit op te lossen met de huidige mogelijkheden? Lokaal opgewekte energie? Wie betaalt dan de aanleg van energie-opwekkers?
  • Voorzorgsprincipe & volksgezondheid: de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente is de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners te garanderen. Dus het beschermen van de eigen bevolking tegen mogelijk schadelijke straling. Dat betekent, dat een gemeente 5G moet kunnen beperken op gemeentegrond vanuit toepassing van het voorzorgsprincipe.

INHOUDELIJK – BETREFFENDE RISICO’S TEN GEVOLGE VAN ZENDERSTRALING:

 1. Normen voor veiligheid en straling
  • Hoe zijn de huidige normen voor veiligheid van straling tot stand gekomen en wat zeggen diverse Nederlandse en Europese organisaties daarover?
  • Hoe gaat dat in andere Europese landen?
 1. Wat is er anders aan 5G dan aan 4G?
  • Wat verandert er precies?
  • Wat zijn in het algemeen de risico’s van zenderstraling?
  • Waarom adviseert de gezondheidsraad om de uitrol van de hoogste 5G-frequentie (26GHz) stop te zetten?
  • Wat voor onderzoek gaat er gedaan worden inzake 5G in het algemeen en 26GHz in het bijzonder, om te kunnen garanderen, dat er geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn?
 1. Inhoudelijke vragen met betrekking tot volksgezondheid en speciale kwetsbare groepen
  • Zijn er stralingsvrije/-arme gebieden nodig?
  • Als EHS-mensen klachten hebben op de (zeer) korte termijn, wat kan dit dan betekenen op de langere termijn voor mensen, die minder stralingsgevoelig zijn?
 1. Risico’s voor de natuur
  • Energiebeheer en klimaat.
  • Schade aan bomen, risico’s voor o.a. de bijen.

INSTRUMENTEN VOOR BELEID VAN DE GEMEENTEN:

 1. Kaderstellende taak van gemeente
  • We presenteren een aantal gezichtspunten voor goed antennebeleid. Zeer weinig gemeenten hebben antennebeleid.
  • Beleid ter bescherming van mensen met EHS (ElectroHyperSensitiviteit).
 1. Controlerende taak ten behoeve van de volksgezondheid
  • Een aantal mogelijkheden worden geschetst met onder andere een rol voor de GGD.
 1. Communicerende en informerende taak
  • Informeren burgers en organisaties over risico’s.
  • Informeren van burgers en organisaties over mogelijkheden om straling te verminderen (bijvoorbeeld Eco-Wifi) en zich te beschermen tegen straling.
 1. Burgerparticipatie
  • Communiceren met de burgers en organisaties en hen betrekken bij besluitvorming.

Organisator

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden:
Mr. Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist
Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten, Bergen op Zoom
Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks, Vught

Met ondersteuning van:
Drs. Ing. Jan van Gils, spreker en schrijver over elektromagnetische straling
Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug

Interesse?

Geïnteresseerde wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren kunnen zich voor dit webinar aanmelden via het e-mailadres: Init.Stralingsbewustegemeenten@gmail.com.

Lees ook:
> Uitnodiging aan alle stralingsbewuste raadsleden: Webinar Gemeenten en 5G op 8 november