Uitnodiging aan alle stralingsbewuste raadsleden: Webinar Gemeenten en 5G op 8 november

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden organiseert op zondag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur speciaal voor gemeenteraadsleden het webinar ‘Gemeenten en 5G: autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezondheid’.

De initiatiefgroep is opgestart door drie stralingsbewuste gemeenteraadsleden (uit Bergen op Zoom, Vught en Zeist) met het doel om met collega raadsleden in gesprek te komen over diverse openstaande vraagstukken rondom de uitrol van 5G.

Onderstaand is de uitnodiging van de initiatiefgroep te lezen. Ben je zelf geen raadslid, maar ken je wel stralingsbewuste gemeenteraadsleden in jouw gemeente, maak hen dan vooral attent op dit webinar. Geïnteresseerde raadsleden kunnen zich aanmelden via dit mailadres.

Uitnodiging

Geachte collega raadsleden,

Het lijkt er op dat gemeenten geen of weinig zeggenschap hebben in de uitrol van 5G, terwijl zij er wel veel werk aan krijgen en wellicht ook risico’s lopen, zonder het te weten. Veel is nog onduidelijk en dus onvoorspelbaar. Hoe krijgen wij dit als gemeenten wel duidelijk? Hoe staan wij voor onze burgers? Hoe gaan we om met het recente advies van de Gezondheidsraad om het voorzorgprincipe vorm te geven in ons gezondheids- en antennebeleid?

Uitrol 5G
De uitrol van 5G vindt plaats zonder dat gemeenten goed weten waar ze aan toe zijn. Sommige gemeenten, wellicht ook de uwe, hebben brieven “Zienswijzen Telecom” en brieven met vragen en opmerkingen gestuurd aan het Ministerie van EZK. Toch is nog steeds veel onduidelijk omtrent de aanleg van 5G, zoals ten aanzien van antennebeheer, welstand, financiën en energie, alsook – en vooral – ten aanzien van de volksgezondheid en risico’s voor plant en dier.

Advies Gezondheidsraad
Het recente, zeer uitgebreide advies van de Gezondheidsraad geeft aan, dat de invloed van de 5G-frequenties op mensen deels niet is onderzocht en derhalve niet bekend is. De Gezondheidsraad adviseert ook een voorlopige stop op het in gebruik nemen van de 26GHz-frequentie. Verder geeft het rapport aan dat samenhang tussen 5G-frequenties en gezondheidsschade niet is aangetoond, maar dat deze voor kanker, onvruchtbaarheid en zwangerschapsproblemen niet is uit te sluiten. De Gezondheidsraad adviseert, om ook onder de door de overheid gehanteerde normen het voorzorgsprincipe te hanteren.

Er zijn nog veel openstaande vragen voor gemeenten, zoals:
– Wat is de rol van de burger en hoe bevorderen we burgerparticipatie met betrekking tot de plaatsing van antennes en small cells die mogelijk veel zullen voorkomen in de straten en directe leefomgeving.
– Hoe zorgen we dat de GGD’s de juiste aandacht besteden aan de situatie van mensen met EHS (ElektroHyperSensitiviteit).
– Hoe kun je als gemeente je antennebeleid zo inrichten, dat je weerwerk kan bieden aan de telecomaanbieders? De autonomie van de gemeenten om zelf keuzes te kunnen maken waar het de volksgezondheid en kwetsbare groepen betreft, is nog steeds in het geding.

Webinar Gemeenten en 5G
Wij nodigen u daarom hierbij uit om deel te nemen aan ons webinar ‘Gemeenten en 5G: autonomie, beheer, burgerparticipatie en volksgezondheid’. In de bijlage onderaan dit bericht leest u meer over de inhoud van het webinar.

Doel van het webinar: 

  1. Gemeenten c.q. gemeenteraadsleden bewust maken van de vele vragen, die er nog liggen rond de uitrol van 5G op verschillende terreinen en hen met elkaar in gesprek brengen. We nodigen ook de VNG uit om (actief) deel te nemen.
  2. Inzichten en vragen met elkaar delen en verzamelen.
  3. Bij voldoende animo, daarvoor gezamenlijk een brief sturen aan het ministerie van EZK met daarin vragen waar nog geen antwoord op gegeven is, terwijl die antwoorden voor gemeenten wel van direct belang zijn. Wij hebben een opzet voor een dergelijke brief gemaakt. Wanneer gemeenten dit samen doen, zeker met VNG er bij, is de kans groter, dat er duidelijke en volledige antwoorden komen. Deze opzet met vragen kan, op aanvraag, van te voren toegestuurd worden.
  4. Bij voldoende animo, organiseren we graag een vervolgwebinar of live-meeting, waarbij EZK, VNG, GGD Nederland en vertegenwoordigers van gemeenten aanwezig zijn, en waar de vele vragen gesteld en ter plekke beantwoord kunnen worden. Verschillende visies op de problematiek zullen hier ingebracht en besproken worden. Hiertoe is de medewerking van gemeenten wel nodig.
  5. Het lijkt ons goed om een Platform Stralingsbewuste Raadsleden te starten, als bundeling van krachten en als brug tussen raadsleden en gemeenten met vragen over 5G. Dit bij voorkeur in goede samenwerking met de VNG.
  6. Indien gewenst, kunnen er tijdelijke werkgroepen gevormd worden, waarin de verschillende thema’s (autonomie, beheer, volksgezondheid, burgerparticipatie) uitgewerkt kunnen worden. Dit bij voorkeur in goede samenwerking met de VNG.

Vragen en opmerkingen van gemeenten zullen centraal staan, met name die uit de brieven die 20 gemeenten naar EZK hebben gestuurd als de Zienswijzen Gemeenten Telecom.

Ook zal het advies van 2 september jl. van de Gezondheidsraad toegelicht en geanalyseerd worden en zal besproken worden wat dit kan betekenen voor de rol van gemeenten. De Tweede Kamer zal dit advies van de Gezondheidsraad over enkele maanden gaan bespreken en daarover een standpunt innemen. Het lijkt ons dan ook verstandig om, daaraan voorafgaand, als gemeenten onze gezamenlijke reactie op dit advies in te dienen bij de Tweede Kamer.

Interesse?
Hebben we uw interesse gewekt? Wilt u als raadslid aan dit webinar deelnemen? Dat kan als kijker of als actief deelnemer aan het gesprek tijdens het webinar. Aanmelden voor het webinar kan via onderstaand mailadres. In de voorbereiding van het webinar kunt u al vragen formuleren en naar ons toe zenden. Wij zullen proberen, om deze in het webinar (of later) te beantwoorden.

Wij zouden graag door middel van dit webinar met meerdere gemeenten de krachten bundelen en gezamenlijk de onduidelijkheden rond de uitrol van 5G aankaarten bij EZK om dan heldere antwoorden te krijgen en gezonde verantwoordelijkheden met een juist handelingsperspectief te kunnen bepalen.

Wij horen graag van u! Vragen en suggesties zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden:
Mr Carlo Fiscalini, raadslid/fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist
Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten, Bergen op Zoom
Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks, Vught

Met ondersteuning van:
Drs. Ing. Jan van Gils, spreker en schrijver over elektromagnetische straling
Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug

E-mail: Init.Stralingsbewustegemeenten@gmail.com

Bijlage:
> Programma Webinar Gemeenten en 5G op 8 november 2020


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.