Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling

De universiteit van Wageningen heeft in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn een laboratoriumonderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten. Hieruit kwam naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten.

Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal aantastingen zoals scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. Hier leek geen duidelijke oorzaak voor te zijn. Het onderzoek van de Universiteit Wageningen naar de effecten van straling op planten is dan ook heel interessant.

Onderzoek op Essen

De afdeling Plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen heeft in een kweekcel het effect van de straling van zogenaamde wifi acces points op kleine Esboompjes onderzocht.

Onderzoekers plaatsen dezelfde jonge boompjes in 2 laboratoria. Er was een ruimte zonder elektromagnetische straling en een ruimte met straling. In de ruimte met straling werden de essen gedurende ruim 3 maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties tussen de 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW.

Het verschil na 3 maanden bleek erg groot. De conclusies zoals beschreven in het persbericht van 19 november 2010 luidden als volgt:

“Bladeren op een afstand van ongeveer 50 cm van de stralingsbronnen vertoonden na een paar maanden een metaalglans-uiterlijk, een verkleuring van de bladeren die het gevolg bleek te zijn van het afsterven van de buitenste cellaag van de bladeren. De metaalglans werd opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.”

Ook onderzoek doen naar effecten op mensen en dieren

De onderzoekers vinden het wenselijk om de proef met de bomen te herhalen en bij voorkeur gedurende een langere periode en op grotere schaal. Dr. Andre van Lammeren, de betrokken plantencelbioloog van Universiteit Wageningen, roept ook op om voor andere organismen vergelijkbare onderzoeken op te zetten.

Dat juichen wij uiteraard toe. Meer onderzoek is zeker noodzakelijk voordat wifi en andere draadloze technologie massaal in onze leefomgeving wordt toegepast.

Naschrift: Het is wel opmerkelijk dat het persbericht inmiddels is verdwenen van internet. Het is nog wel terug te vinden via het web-archief. Blijkbaar zijn de resultaten ongewenst nieuws.

Lees ook:
> Rapportage ‘Effect EM Velden op bomen’, Universiteit Wageningen, nov. 2013
> Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.