Landelijke bijeenkomst over Laagfrequent geluid

Vandaag ben ik naar de landelijke bijeenkomst over laagfrequent geluid in Amersfoort geweest. De vereniging Leefmilieu heeft dit georganiseerd. Er waren ruim 60 mensen uit het hele land. Erg leuk om gelijkgestemden te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er stonden verder diverse presentaties en workshops op het programma.

Allereerst was er een presentatie van Lies Jonkman van de Stichting Laagfrequent geluid. Per 30 augustus 2017 hebben zij als stichting in totaal 1313 meldingen van laagfrequent geluid ontvangen (41% mannen/56% vrouwen; vooral in de leeftijdscategorie 35-74 jaar). Vaak gemelde klachten zijn: bromtonen horen, gevoel van trillingen in het lichaam, hartkloppingen, druk op de borst, druk op hoofd/oren, slaapproblemen, uitputting, chronische stress, wanhoop, sociaal maatschappelijke uitval en isolement.

Er wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen 2 soorten van laagfrequent geluid (LFg). Enerzijds is er het ‘gewone’ laagfrequent geluid. Kenmerken hiervan zijn dat de bromtoon/trilling lokaal wordt ervaren (er valt aan te ontsnappen), dat het geluid meetbaar is en dat de bron soms is te lokaliseren en op te lossen. Oorzaken kunnen zijn: apparatuur in huis, bij buren of in de directe omgeving, ventilatiesystemen/hydroforen, fabrieken, windturbines, transport (wegverkeer, spoorverkeer, vliegtuigen), installaties van gasindustrie, waterhuishouding en elektriciteitsvoorziening.

Daarnaast is er een andere variant die LFg+ wordt genoemd. Hierbij wordt het geluid/de trilling bijna overal ervaren (ook buitenshuis, je kunt er niet aan ontsnappen). Dit geluid is niet meetbaar, de geluidsbron is niet te lokaliseren en landelijke waarnemingen komen vaak overeen. Als mogelijke oorzaken worden gezien: wereldwijde toename van draadloze communicatienetwerken (elektromagnetische velden/straling), radar/defensie-installaties, schumann-resonantie of een ander onbekend natuurkundig fenomeen (eventueel in combinatie met lichamelijke eigenschappen van de persoon zelf).

In gesprekken merkte ik dat er meer mensen waren die, net als ik, bij zichzelf de link tussen laagfrequent geluid en elektromagnetische straling hadden ontdekt. Zelf heb ik het idee dat straling er voor zorgt dat er allerlei biologische processen verstoord raken, waardoor je gevoeliger wordt voor prikkels van buitenaf, zoals een gevoeligheid voor geluid. In mijn beleving is het bromgeluid (en de fysieke trilling) er vervolgens wel degelijk, dus zou er een bron vindbaar moeten zijn. Mijn eigen theorie is dat als ik stralingsbelast ben, ik de pompen van het gasleidingnetwerk (gasrotonde, zie afbeelding) of waterleidingsysteem hoor.

Deze theorie wordt wel door meerdere mensen gedeeld. Maar er is inmiddels ook gebleken dat er een grote diversiteit aan ervaringen bij mensen bestaat. Dus straling zal zeker niet voor iedereen een verklaring zijn. Maar het is wel iets om verder onderzoek naar te doen.

Onlangs kwam ik onderstaande afbeeldingen tegen. Links een afbeelding van de klachten van laagfrequent geluid (bron: The World Hum Map). Rechts het aantal draadloze communicatienetwerken (zendmasten/wifi) in Europa, waarbij geel de meeste straling betekent (bron: Wireless Network Map). Wellicht zijn er ook andere verklaringen, maar de afbeeldingen tonen verrassend veel overeenkomsten!

 

Ik was in ieder geval blij om te horen dat er ook serieus naar de relatie tussen straling en laagfrequent geluid wordt gekeken.

Verder was er nog een presentatie van iemand van het RIVM die de nieuwe richtlijnen van de GGD presenteerde. Dit zijn richtlijnen over hoe de GGD-medewerkers om moeten gaan met meldingen van bromtonen. Deze richtlijnen zullen over 2 jaar geëvalueerd gaan worden.

’s Middags was er een workshop van Jan van Muijlwijk van de Omgevingsdienst Groningen waarin dieper werd ingegaan op het meten van laagfrequent geluid. Hij gaf een boeiende en inspirerende demonstratie van hoe zo’n meting werkt. Professionele meetapparatuur kost veel geld, maar hij had diverse tips hoe je dit ook met goedkope oplossingen kon realiseren. Dat ga ik zeker verder uitzoeken, want ik blijf het boeiende materie vinden. Zelf heb ik destijds ook eindeloos lopen zoeken naar de bron. Een geluidsmeter kan dus een mooi hulpmiddel zijn als er sprake is van het ‘gewone’ LFg.

Voor de geïnteresseerden zijn hier de presentaties van deze dag te vinden.

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.