Vandaag in Editie NL: Maakt wifi ziek?

Wat goed dat er op de landelijke televisie aandacht wordt besteed aan Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS), oftewel stralingsgevoeligheid. Een kort item, maar toch weer een stapje verder in het bewustwordingsproces.

Er wordt verteld dat EHS betekent dat mensen heel gevoelig zijn voor laagfrequente elektromagnetische velden van bijvoorbeeld elektriciteit of voor radiofrequente straling van zendmasten, wifi en mobiele telefoons. Voor mensen die hier last van hebben, kunnen de gevolgen groot zijn.

Alice heeft bij straling bijvoorbeeld last van duizelingen, bloeddrukdaling, hartkloppingen, spierkrampen en oorsuizen. Zij en haar man hebben hun hele huis moeten aanpassen. Zie ook het artikel dat het AD op 16 november heeft geplaatst over de ervaringen van Alice.

De GGD zoekt nu uit hoeveel Nederlanders er aan EHS lijden. Volgens hen moeten de klachten van mensen die hier aan lijden serieuzer genomen worden. Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam geeft aan dat ze mensen willen helpen als zij bijvoorbeeld hulp zoeken bij een arts. De GGD kan dan aan die arts helpen uitleggen wat EHS nu precies is.

Afbeelding: Editie NL

In Nederland zijn er naar schatting 850.000 mensen met EHS. Het blijft een schatting want EHS is geen erkende ziekte. Fred Woudenberg geeft aan dat al het wetenschappelijk onderzoek nog niet met een duidelijk antwoord is gekomen of de klachten komen van de angst voor straling of door de straling zelf. Of door nog iets anders.

De interviewster vraagt aan Alice of het niet ’tussen haar oren zit’; of ze het niet zelf heeft ‘gecreëerd’ door er bang voor te zijn. Alice geeft aan dat het bij haar juist omgekeerd begon. Zij wist eerst helemaal niet dat straling zulke effecten kon hebben en dat ze daar zo op kon reageren. Pas toen ze dat hoorde en maatregelen nam ging het beter. Ze zijn blij met wat de GGD doet, maar ze hopen vooral dat er in de toekomst stralingsvrije gebieden komen.

Goed om te zien dat het onderwerp serieus werd genomen in dit nieuwsitem van Editie NL. Er zijn inmiddels echter al heel veel onderzoeken die uitwijzen dat er wel degelijk schadelijke biologische effecten zijn van straling, zie hier. Op woensdag 29 november 2017 komt dr. Hugo Schooneveld (bioloog en fysioloog) vertellen over deze biologische effecten tijdens de Raadsmarkt in Haarlem. Wil je daar zelf ook bij aanwezig zijn, dan ben je van harte welkom! Toegang is gratis.

De uitzending van Editie NL is hier terug te zien (vanaf 7:07 min.).


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.