Bijeenkomst Zendmasten & Gezondheid gemeente Haarlem

Afgelopen woensdag heeft de gemeente Haarlem een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden (Raadsmarkt) georganiseerd rondom het thema straling van zendmasten en mogelijke gezondheidseffecten voor inwoners. Wij zijn verheugd dat ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten hierbij vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een grote opkomst van geïnteresseerde inwoners.

Het was wel jammer dat de gemeente Zandvoort niet vertegenwoordigd was. Straling van zendmasten heeft tenslotte ook effect op de inwoners van Zandvoort. Uiteraard waren zij wel uitgenodigd voor deze Raadsmarkt. Wij hopen dan ook dat zij wel mee willen werken aan het tot stand komen van gezamenlijk beleid voor de regio Zuid-Kennemerland rondom zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten van straling voor inwoners. Als regio sta je tenslotte sterker dan als losse gemeente.

Ondanks ons speciale verzoek kon de wifi in de raadzaal helaas niet uitgezet worden tijdens deze bijeenkomst. Erg jammer, want hierdoor konden er een aantal stralingsgevoelige mensen niet aanwezig zijn tijdens deze bijeenkomst. Dat maakte gelijk ook weer duidelijk dat stralingsgevoelige mensen worden buitengesloten van deelname aan de samenleving.

Presentaties en ervaringsverhalen

De avond startte met de persoonlijke ervaringsverhalen van Vera Verhagen en Erika de Blij (inwoners uit Haarlem). Zij brachten treffend in beeld wat stralingsgevoeligheid betekent en wat dit voor verstrekkende gevolgen heeft.

Daarna kwam het Antennebureau aan het woord met de uitspraak dat er volgens de gezondheidsraad geen wetenschappelijk bewijs is van schadelijke effecten van straling. Niet lang daarna stormde er een (stralingsgevoelige) inwoner boos de zaal uit en riep ‘leugenaar’. Als je leven zo indringend verstoord wordt door straling, dan is het ook moeilijk om aan te moeten horen dat dit niet schadelijk zou zijn. Je voelt je dan niet serieus genomen.

Vervolgens vertelde een gemeenteambtenaar hoe het vergunningenbeleid in Haarlem in elkaar zat, waaruit bleek dat de gemeente maar weinig te zeggen heeft v.w.b. de plaatsing van zendmasten. Dit is vooral een landelijke aangelegenheid. En de GGD vertelde dat er maar weinig stralingsklachten bij hen gemeld zijn. Dit laat maar weer zien dat het belangrijk is dat mensen zich ook daadwerkelijk bij de GGD melden met hun klachten, omdat de problematiek anders buiten beeld blijft.

Bioloog en fysioloog Dr. Hugo Schooneveld (tevens adviseur van de stichting EHS) gaf daarna in zijn presentatie aan dat er wel degelijk biologische gezondheidseffecten zijn en onderbouwde dit met een aantal concrete onderzoeksresultaten. Er is in de laatste jaren een aantal epidemiologische studies verricht naar de relaties tussen intensiteit van blootstelling aan straling en het optreden van klachten; de uitslag was steeds dat de klachten gemiddeld ernstiger waren naarmate men dichter bij de zendmast woonde. Die conclusies zijn niet onomstreden omdat krachtige commerciële ondernemingen zoals de elektronische industrieën, mobiele operators en internetproviders door lobby en tegenonderzoek de argumenten probeerden onderuit te halen. Het wordt tijd dat overheden zich bewust worden van de gevaren van zendmaststraling en van elektromagnetische velden in het algemeen.

De avond werd afgesloten met een bevlogen presentatie van Rob Verboog (SOS straling). Zijn vrouw is al jarenlang extreem stralingsgevoelig, waardoor hij inmiddels veel ervaring heeft met medische en overheidsinstanties. Volgens hem is straling een ‘sluipmoordenaar’. Veel mensen weten nog niet dat hun gezondheidsklachten door straling worden veroorzaakt én hun artsen ook niet, omdat de meeste artsen in Nederland niet bekend zijn met de risico’s van (overdosis) straling.

Hij roept de raadsleden dan ook op om de standaard overheidsmantra “Het is niet aangetoond dat straling gevaarlijk is en de straling is ruim onder de norm” te negeren. Inmiddels zijn er ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder “de norm” ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Tenslotte deed hij een beroep op de raadsleden om actief aan de slag te gaan met de tips en adviezen die op deze avond zijn gegeven.

Een punt dat wij zelf toch graag willen vermelden is dat wij de spreker namens de GGD Kennemerland en de spreker namens de gemeente Haarlem afdeling Vergunningen, niet mochten filmen en niet mochten fotograferen. Verder kregen wij na afloop te horen dat wij de presentaties van de GGD Kennemerland en van het Antennebureau van de Rijksoverheid niet mochten publiceren op onze website. Wij vinden dit opmerkelijk aangezien dit publieke taken betreft, waarvoor openbaarheid van bestuur zou moeten gelden.

Gemeenteraad

Tijdens de informatiebijeenkomst werden er vele doortastende vragen gesteld door de raadsleden. Goed om te ervaren dat ze het onderwerp serieus nemen. Na afloop was er de mogelijkheid om tijdens de borrel met elkaar in gesprek te gaan. Een gemeenteraadslid uit Haarlem gaf aan dat dit de beste Raadsmarkt van het jaar was. De reden hiervoor was volgens hem dat de standpunten van de diverse sprekers zo ver uit elkaar lagen dat je daardoor ‘gedwongen’ werd om er over na te denken hoe het nu echt zit. Meestal zijn Raadsmarkten meer gericht op consensus, waardoor het wat nietszeggender wordt, aldus het raadslid.

Er zijn een hoop contacten gelegd en er is veel informatie uitgewisseld. Al met al was het een interessante en succesvolle bijeenkomst. De politieke partij Trots Haarlem heeft aangegeven om met ons in gesprek te willen over mogelijke vervolgstappen. Dat juichen wij uiteraard toe. Wij houden jullie op de hoogte! Wij willen de gemeente Haarlem, de aanwezige raadsleden & wethouders en alle sprekers hartelijk danken voor het mogelijk maken van deze interessante Raadsmarkt. Daarnaast willen wij hierbij ook alle andere geïnteresseerden bedanken voor hun komst naar deze informatiebijeenkomst.

Brochure

Wij hebben vanuit onze werkgroep inmiddels een zeer informatieve brochure gemaakt met een samenvatting van de gehouden presentaties tijdens deze Raadsmarkt. Het doel hiervan is dat de gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden e.e.a. nog eens kunnen nalezen. De brochure kun je hier downloaden. Het programma van deze avond en alle gehouden presentaties (pdf-bestanden) staan op de pagina over de Raadsmarkt.

Silvia Belgraver

Lees ook:Straling van zendmasten ziekmakend?’ – Artikel van het Haarlems Dagblad over deze Raadsmarkt d.d. 01-12-2017


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.