Brochure samenvatting presentaties rondom straling en gezondheid

Wij hebben vanuit onze werkgroep inmiddels een zeer informatieve brochure gemaakt met een samenvatting van de gehouden presentaties tijdens de Raadsmarkt (informatiebijeenkomst) over Zendmasten & Gezondheid op 29 november 2017. Het doel hiervan is dat de gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden e.e.a. nog eens kunnen nalezen. De brochure kun je hier downloaden.

Wij waren blij dat naast gemeente Haarlem ook Heemstede, Bloemendaal en zelfs Voorschoten aanwezig waren. Het was wel jammer dat de gemeente Zandvoort niet vertegenwoordigd was. Straling van zendmasten heeft tenslotte ook effect op de inwoners van Zandvoort. Uiteraard waren zij wel uitgenodigd voor deze Raadsmarkt. Wij hopen dan ook dat zij wel mee willen werken aan het tot stand komen van gezamenlijk beleid voor de regio Zuid-Kennemerland rondom zendmasten en de mogelijke gezondheidseffecten van straling voor inwoners. Als regio sta je tenslotte sterker dan als losse gemeente.

Een ander punt dat wij toch graag willen vermelden is dat wij de spreker namens de GGD Kennemerland en de spreker namens de gemeente Haarlem afdeling Vergunningen, niet mochten filmen en niet mochten fotograferen. Verder kregen wij na afloop te horen dat wij de presentaties van de GGD Kennemerland en van het Antennebureau van de Rijksoverheid niet mochten publiceren op onze website. Wij vinden dit opmerkelijk aangezien dit publieke taken betreft, waarvoor openbaarheid van bestuur zou moeten gelden.

Wat dan wel weer leuk is om te vertellen is dat een gemeenteraadslid uit Haarlem aangaf dat dit de beste Raadsmarkt van het jaar was. De reden hiervoor was volgens hem dat de standpunten van de diverse sprekers zo ver uit elkaar lagen dat je daardoor ‘gedwongen’ werd om er over na te denken hoe het nu echt zit. Meestal zijn Raadsmarkten meer gericht op consensus, waardoor het wat nietszeggender wordt, aldus het raadslid.

De politieke partij Trots Haarlem heeft aangegeven om met ons in gesprek te willen over mogelijke vervolgstappen. Dat juichen wij uiteraard toe. Wij houden jullie op de hoogte!

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht naar aanleiding van deze Raadsmarkt.

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.