5G komt er in sneltrein-vaart aan, maar is onze gezondheid dan niet belangrijk?

We staan al weer op de drempel van 2018 en de 5G-pilots, proeftuinen, slimme lantaarnpalen en smart cities rukken op. Allemaal prachtige verhalen over supersnel internet en al het gemak dat 5G ons gaat brengen. Maar waarom hebben de overheid, de politiek en de gemeenten het niet over de gezondheidseffecten van deze enorme toename van straling die op ons af komt?

Er zijn inmiddels meer dan genoeg wetenschappelijke bewijzen dat dit schadelijk is. Zij hebben toch een zorgplicht voor hun inwoners? Gezondheid is toch veel belangrijker dan nog sneller internet en nog slimmere apparaten en toepassingen?

Wat is er gebeurd rondom 5G in het jaar 2017?

Begin 2017 is er in Noord-Groningen gestart met een proeftuin om 5G-toepassingen te testen. De thema’s van de 5 pilots zijn: landbouw, zorg, energie, verkeer & logistiek en leefomgeving. Zij testen niet de techniek, maar wat je ermee kunt doen. Zoals het gebruik voor drones, virtual/augmented reality, allerlei toepassingen met internet of things, zelfrijdende auto’s en slimme ambulances. Om de techniek verder te kunnen ontwikkelen, willen de fabrikanten namelijk nu al weten wat de markt en gebruikers later met 5G gaan doen. Het onderwerp gezondheid kom ik nergens tegen, maar dat zou toch juist pilot nummer 1 moeten zijn? De initiatiefnemer is de Economic Board Groningen, zij hebben duidelijk geen gezondheidsbelangen.

In februari heeft Amsterdam alvast aangekondigd 5G te willen inzetten bij het EK voetbal in 2020 in het gebied rondom de Amsterdam Arena. En in september heeft T-Mobile op het Amsterdamse Leidseplein de eerste 5G-antenne van Nederland al in gebruik genomen. Een twijfelachtige primeur.

De 5G-antenne bestaat uit 64 kleine zendantennes (‘Massive MIMO’). De mast verwerkt 6x meer gegevens dan de huidige antennes. Ze verspreiden de mobiele data als een soort zoeklicht, waardoor de dekking veel effectiever is. Die technologie is speciaal gemaakt voor drukke locaties, zoals pleinen, stadions en winkelcentra. Zie bovenstaande afbeelding van T-Mobile.

In september werd ook bekend dat Hamburg en Venetië de twee Europese test-steden voor 5G gaan worden. De Europese Unie investeert 7,7 miljoen euro in dit project. Venetië zal de toeristische functies gaan testen en Hamburg de industriële functies. Het testen zal tot juni 2019 plaats vinden en zal in 2020 landelijk uitgerold worden. En welke stad gaat de gezondheidseffecten testen?

In november kondigde de gemeente Den Haag aan dat zij samen met Eneco gaat starten met het installeren van slimme lantaarnpalen in Scheveningen. Aan de masten worden sensoren, camera’s en wifi-netwerken gekoppeld. Zodat de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte kan worden gemeten, maar ook als signalering van vrije parkeerplaatsen en als oplaadpunt voor elektrische auto’s. Er zullen tussen de 500 en 800 slimme masten (‘smart city hubs’) worden geplaatst. Ook de gemeente Utrechtse heuvelrug heeft er voor gekozen om binnenkort slimme lantaarnpalen te gaan plaatsen. De lantaarnpalen worden alvast voorbereid voor toekomstig gebruik van 5G.

In november werd in de Tweede Kamer een motie van VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin de partijen het Ministerie van Economische Zaken opdroegen om een of meerdere steden van Nederland aan te wijzen als ‘teststad’ voor 5G. Staatssecretaris Mona Keijzer zei in gesprek te gaan met geïnteresseerde steden. De Tweede Kamer wil gaan experimenteren met het 5G-netwerk en Enschede is een van de kanshebbers. Ook Eindhoven en Amsterdam zijn kandidaat-steden. De 5G-trein dendert gewoon door.

De gezondheidseffecten van 5G

Door 5G en het Internet of Things zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G. Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor onze gezondheid. Zie ook mijn eerdere bericht hierover. De waarschuwing is even kort in de aandacht geweest bij o.a. Editie NL, maar daarna gaat iedereen weer door alsof er niets aan de hand is.

In november heeft Maurits von Martels (CDA) nog wel kamervragen gesteld aan de staatsecretaris, maar helaas kwamen daar alleen de standaard antwoorden op. Terwijl er inmiddels toch echt al ruim 14.000 wetenschappelijke onderzoeken zijn, welke expliciet de gezondheidsrisico’s van straling aantonen, ook als deze straling ruim onder ‘de norm’ ligt. Het gaat daarbij naast het thermische effect, vooral om het biologische effect van straling. Jammer dat onze politiek zich blijft baseren op eenzijdige en onvolledige informatie.

Het buitenland als voorbeeld

In het buitenland nemen ze het voorzorgsprincipe wel serieus. In december werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat er in Frankrijk vanaf september 2018 een totaalverbod komt op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen (ook tijdens de pauzes). Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over goed gebruik van mobiele telefonie en de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Zie ook deze compilatie van maatregelen die ze in het buitenland wel nemen. Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.

Stralingsgevoeligheid en 5G

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de gevolgen van elektromagnetische straling. De meeste mensen zijn zich alleen nog niet bewust van de effecten. Maar stralingsgevoelige mensen ondervinden nu wel al in hun dagelijkse leven ernstige hinder van straling. Zie bijvoorbeeld deze ervaringsverhalen.

Voor de 5G-netwerken worden veel hogere frequenties gebruikt dan de huidige zendantennes. Omdat dit millimetergolven betreft werkt deze technologie alleen over korte afstanden. Hierdoor zullen er heel veel nieuwe zendantennes nodig zijn. Dit zal resulteren in antennes om de 10 tot 12 huizen, bevestigd aan bijvoorbeeld lantaarnpalen.

Dat betekent dat het met name voor stralingsgevoelige mensen steeds lastiger wordt om nog mee te doen aan de maatschappij, aangezien de straling dan letterlijk overal is. Waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders straks dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En dan is 5G nog niet eens uitgerold.

Een hoop vragen. Hopelijk kunnen we in 2018 gezamenlijk gezondere oplossingen vinden.

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.