Op gesprek bij GroenLinks Heemstede

GroenLinks Heemstede houdt woord. Als vervolg op een eerdere belofte mochten wij afgelopen maandag bij hen op gesprek komen tijdens de fractievergadering. De raadsleden hebben onze signaleringen serieus genomen en wij hopen nu dat zij dit ook gaan vertalen naar stralingsbewust gemeentebeleid.

Wifi-router

Bij het binnenlopen van de vergaderruimte bleek er boven de vergadertafel een wifi-router te hangen. Dat maakte het onderwerp waarvoor wij langs kwamen gelijk duidelijk. Zo lang je geen gezondheidsklachten ervaart van wifi-routers merk je niet eens dat ze er hangen. Als je ze wel voelt, dan wil je daar graag bij uit de buurt blijven. De bijeenkomst begon dus met het schuiven van tafels en stoelen om in ieder geval op enkele meters afstand van de wifi-router te kunnen zitten. Jammer dat de wifi niet gewoon uit kon, maar fijn dat ze mee wilden werken aan het verschuiven van de vergaderplek.

In gesprek

Vanuit onze werkgroep was ik er samen met Vera Verhagen en Erika de Blij. Van GroenLinks waren aanwezig de raadsleden Eric de Zeeuw, Thera van der Heijden, Bram Verrips en fractie-assistente Mia de Haan. Tot onze verrassing was ook raadslid van de PvdA Romée Pameijer aanwezig. Mooi dat we ook gelijk de PvdA hebben bereikt.

Vervolgens hebben wij een half uur de tijd gekregen om hen te informeren over onze zorgen over de almaar toenemende straling en de gezondheidseffecten die dat heeft. Zelf woon ik in Heemstede, dus als inwoner heb ik aangegeven tegen welke zaken ik aanloop in het dagelijkse leven. Ik wil heel graag mee blijven doen aan de inclusieve samenleving maar het wordt wel steeds lastiger als er overal straling is waar ik gezondheidsklachten door krijg. Ik maak mij dan ook grote zorgen over de komst van 5G die voor nog meer straling in onze directe leefomgeving zal gaan zorgen.

Blootstellingsnormen en standpunt GGD

Vera (psychologe en gepensioneerd leerkracht in het basisonderwijs) heeft onder andere vertelt dat de blootstellingsnormen zijn bepaald op basis van alleen maar de thermische effecten (opwarming van het lichaam), terwijl er toch ook echt sprake is van aantoonbare biologische effecten. Het menselijk lichaam functioneert op basis van elektromagnetische signalen (denk aan: hersenen, hart en zenuwstelsel). Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er lichaamsprocessen verstoord raken als je daar continue sterke kunstmatige elektromagnetische straling dwars doorheen zend via wifi, zendmasten, etc.

Verder gaf zij aan dat de GGD inmiddels dan wel erkent dat er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren door straling, maar dat de GGD niet erkent dat dit komt door de straling zelf. De GGD ziet de angst voor straling als een belangrijke reden voor de klachten en adviseert dan ook cognitieve gedragstherapie. Uiteraard kan angst stralingsklachten verergeren, maar de straling zelf veroorzaakt wel degelijk aantoonbare verstoringen in het menselijk lichaam. Veel stralingsgevoelige mensen ervaren eerst de fysieke klachten voordat ze tot de ontdekking komen dat er een relatie is met straling. Mensen die straling kunnen voelen weten ook dat de klachten verminderen als je uit de straling weg bent. ‘Straling weg, klacht weg.’

Bescherming kinderen

Erika is orthopedagoog en heeft veel ervaring met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Zij heeft in het gesprek aangegeven dat zij zich zorgen maakt over wat de straling van de iPad’s, smartphones en wifi in de klas teweeg brengt bij kinderen. Zij ziet vanuit haar professie wel degelijk een link tussen leer- en gedragsproblemen en de blootstelling aan straling. Onlangs was nog bij de NOS in het nieuws dat een kwart van de 13-jarigen bijziend is. De kinderen die Erika zelf heeft doorverwezen naar een oogarts bleken ook vaak bijziend te zijn. Het voortdurend op een beeldscherm staren is een aannemelijke oorzaak, maar de effecten van de straling spelen wellicht ook een rol. De ogen zijn tenslotte kwetsbare organen.

Gelukkig zijn er ook scholen in Nederland die de stralingsproblematiek wel serieus nemen en die uit zichzelf kiezen voor stralingsvrij onderwijs. Zoals bijvoorbeeld de Vrijeschool voor basisonderwijs Meander in Nijmegen waar leerkracht Jean-Pierre van Groeningen het voortouw nam om de blootstelling aan elektromagnetische velden binnen de school aanzienlijk te reduceren. Zie dit interview met hem. Meer informatie en advies is te vinden op onze themapagina Straling op school.

In het buitenland

Verder is er in het gesprek aangegeven dat er in het buitenland wel al vele maatregelen zijn genomen om de hoeveelheid straling voor met name kinderen te beperken. De overheid in Frankrijk neemt al vanaf 2015 voorzorgsmaatregelen door de straling op scholen te reguleren. Vanaf september 2018 geldt er zelfs een totaal verbod van het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen. Bovendien gaat de Franse overheid de bevolking beter informeren over verstandig gebruik van mobiele telefonie en de noodzaak tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Cyprus geeft haar inwoners ook al sinds 2015 actieve voorlichting over de gezondheidseffecten van straling. Zie bijvoorbeeld onderstaande video van ruim 4 minuten die in opdracht van de overheid is gemaakt. Kinderen verwachten dat wij ze beschermen tegen overmatige elektromagnetische straling. En in deze video van 3 minuten laten jongeren uit Cyprus zelf zien wat zij doen om de blootstelling aan straling te beperken.

Ondanks het advies van de Raad van Europa om met name voor kinderen voorzorgsmaatregelen te treffen, blijft Nederland de problematiek helaas ontkennen en lopen wij in ons land ver achter in het bewustwordingsproces. Zie ook deze compilatie van maatregelen die het buitenland wel al heeft genomen (met links naar de betreffende bronnen).

Vervolg op het gesprek met GroenLinks

De raadsleden van GroenLinks en PvdA Heemstede hebben onze zorgen in ieder geval wel serieus genomen. De fractievoorzitter van GroenLinks heeft aangegeven dat zij het onderwerp na het zomerreces gaan oppakken. Daar zijn wij dan ook heel blij mee. Wij hopen dat de gemeente Heemstede dan ook gelijk de hele regio erbij betrekt, zodat niet iedere gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. We zijn in ieder geval weer een stapje verder in het bewustwordings­proces!

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.