Home » Scholen

Categorie: Scholen

Straling – het onzichtbare gevaar in de klas

Artikel van Sylvia Slegers:

De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs doet niets om de blootstelling van Nederlandse schoolkinderen aan straling van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan. Sommige scholen nemen daarom zelf maatregelen.

Je zou verwachten dat de kinderen van softwareontwikkelaar Bill Gates en Apple-CEO wijlen Steve Jobs overladen zijn met de nieuwste en meest geavanceerde gadgets. Niets is echter minder waar: hun kroost is nagenoeg techvrij opgevoed. “Ze hebben nog nooit een iPad gebruikt, wij houden de hoeveelheid technologie die onze kinderen thuis kunnen gebruiken beperkt”, zei Jobs in een interview in 2010 met de New York Times. Verder lezen…

Moties in Eindhoven aangenomen waarbij het voorzorgsprincipe voor kinderen wordt toegepast

Naar aanleiding van het Burgerinitiatief “Verplaats zendmasten dichtbij basisscholen en kinderdagverblijven” zijn in Eindhoven verschillende belangrijke moties aangenomen waarin het voorzorgsprincipe voor kinderen wordt toegepast.

Daarnaast gaat het college van B&W – dat zich nu bewust is geworden van de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling – een informatiepakket samenstellen en verspreiden voor scholen en kinderdagverblijven. Het Burgerinitiatief heeft het zelf niet gehaald maar dit beschouwen we als een overwinning. Het onderwerp straling staat op de kaart en de gemeenteraad is zich beter bewust van wat er speelt. Wellicht een stap naar meer. Verder lezen…

Ouders eisen mobielverbod op school

Het lijkt zo handig allemaal, draadloos internet en werken op Chromebooks, iPads en mobieltjes. Geen gezeul met boeken, agenda’s en loodzware tassen. Duurzaam, praktisch en toekomstgericht zo klinkt het overal.

Het punt is, het is niet veilig. De Nederlandse overheid prioriteert gebruikersgemak en economische winst al jaren boven gezondheid en verzuimt scholen te informeren over de risico’s. Om blijvende gezondheidsschade te voorkomen zijn dringend maatregelen nodig. Verder lezen…

School of magnetron? Hoe veilig en gezond zijn onze scholen?

Binnenkort kunt u uw kind inschrijven voor het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze hangt af van meerdere factoren. Maar waar let je op als ouder? De scholen promoten, naast het bieden van goed of zelfs uitstekend onderwijs ook een gezonde en veilige omgeving.

Het voortgezet onderwijs in de Langstraat (gemeente Heusden en Waalwijk) hanteert nagenoeg dezelfde regels omtrent NIX18 (geen drugs of alcohol tot 18 jaar), niet roken, verbod op snoep, chips of energydrankjes en één school verbiedt zelfs wapens. Een enkele schoolkantine biedt ook gezonde voeding en fruit aan. Goed geregeld dus? Stralingsbewust Heusden deed hiernaar een onderzoekje.

Wat ontbreekt hier?

Er wordt niets vermeld over de negatieve invloed op de gezondheid van smartphones, wifi, draadloze laptops, tablets e.d. in de school. Ook niets over de gevaren van een zendmast in de nabijheid van het schoolgebouw. Wanneer je spreekt over “gezondheid en veiligheid”, zal ook hieraan aandacht geschonken moeten worden. Verder lezen…

Prachtige projecten van studenten

Vier studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gaan een huis ontwerpen en realiseren speciaal voor mensen met EHS. Ook meerdere studenten van de Design Academy zijn bezig met het thema straling.

Nanny van Let’s Talk About Tech, kan niet goed in haar huis verblijven vanwege de elektromagnetische velden in haar huis. Ze heeft haar huis goed afgeschermd voor straling van zendmasten, mobiele telefoons en DECT–telefoons. Door haar meterkast midden in haar kamer en de grondkabel bij de voordeur zijn de magnetische velden echter erg hoog. Deze zijn helaas niet goed af te schermen en daar heeft ze last van. Ze is om deze reden dan ook vaak buitenshuis, en ze wil verhuizen.

Ook veel anderen hebben last van elektromagnetische velden in hun huis. Deze kunnen soms afgeschermd worden. Als dit niet mogelijk is, of de omgeving is te slecht, is dat vaak een reden waarom mensen moeten verhuizen. De gezondheidsklachten worden namelijk steeds erger in een verkeerde omgeving en daarom is het voor mensen met EHS een noodzaak dat ze een goede plek hebben. Dit betekent een aangepast huis in een goede stralingsarme omgeving, zonder last van de (draadloze) apparatuur – van buren – of zendmasten in de buurt.

Verder lezen…

De invloed van nieuwe technologieën

Afbeelding: Cinismo Ilustrado

In september heeft Judith Zijlstra een enquête gehouden over de invloed van straling op ons leven. Judith is 16 jaar en zit in het examenjaar van de Havo. Het maken van een profielwerkstuk en presentatie is een onderdeel van haar examen. Zij heeft ervoor gekozen om de invloed van de nieuwe technologieën op ons als mens en de maatschappij als onderwerp te nemen.

Aangezien haar moeder stralingsgevoelig is, weet zij heel goed wat zoiets met je doet. Daarnaast heeft zij via de enquête ook van 69 andere mensen informatie en verhalen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een mooi en informatief werkstuk, waarin allerlei kanten van de nieuwe technologieën worden belicht. Van telefoonverslaving en de rol van social media, tot aan de effecten op onze gezondheid en de invloed van de telecomindustrie. En natuurlijk zijn ook de resultaten van de enquête verder uitgewerkt. Onder aan dit bericht kun je haar volledige werkstuk lezen. Verder lezen…

Mobiele telefoon verboden op scholen in Frankrijk. Wanneer volgt Nederland?

Sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen in Frankrijk volledig verboden. Ze waren al verboden tijdens de lessen, maar nu is het verbod uitgebreid naar de (lunch)pauzes en tussenuren.

Wat dat betreft is Frankrijk een voorloper in het serieus nemen van de nadelige effecten van het overmatige smartphone-gebruik. Daar kan Nederland nog een voorbeeld aan nemen. Verder lezen…

Enquête over de invloed van nieuwe technologieën op mens en maatschappij

Beste belangstellende,

Mijn naam is Judith Zijlstra en ik zit in het examenjaar van de Havo. Het maken van een profielwerkstuk en presentatie is een onderdeel van het examen. Ik heb ervoor gekozen om de invloed van de nieuwe technologieën op ons als mens en de maatschappij als onderwerp te nemen. Hierin besteed ik ook veel aandacht aan EHS, omdat mijn moeder hier last van heeft en ikzelf ook af en toe symptomen begin te krijgen.

Bij deze de vraag of u de onderstaande enquête voor mij zou willen invullen. Ik zal de uitkomsten gebruiken om te laten zien aan de buitenwereld wat voor invloed het gevoelig zijn voor straling/elektromagnetische velden op je leven heeft/kan hebben.

De enquête bestaat uit tien vragen en kan nog tot en met vrijdag 28 september 2018 worden ingevuld. U kunt de enquête gewoon anoniem invullen.

Via deze link komt u bij de vragenlijst.

Alvast bedankt!

Judith Zijlstra