De film Ubiquity ook bij jou in de buurt?

De documentaire film over stralingsgevoeligheid Ubiquity is inmiddels te zien in diverse filmtheaters. Helaas zijn die niet voor iedereen toegankelijk, vandaar dat ik contact heb gezocht met de distributeur van de film om te kijken of en hoe we de beschikking kunnen krijgen over de film, om hem te kunnen vertonen op plekken waar geen of weinig straling is.

Inmiddels heb ik overeenstemming bereikt over een aanvullende distributie-aanpak voor deze interessante en belangwekkende film. Als een soort ambassadeur voor mensen met elektrohypersensitiviteit (EHS), maar ook voor mensen met overeenkomstige overgevoeligheden zoals CPLD (overgevoeligheid voor daglicht en UV-licht) en Laagfrequent geluid (bromtonen horen/voelen) ga ik de coördinatie verzorgen voor vertoning van de film in ad hoc filmzalen of lezingenzaaltjes in heel Nederland.

Locaties gezocht

Het is daarbij de bedoeling dat ambassadeurs en ambassadrices in heel Nederland in hun woonomgeving zoeken naar locaties waar de film vertoond kan worden. Hen wordt gevraagd ook in hun woonomgeving mensen te benaderen die de film komen bezoeken en de publiciteit daaromheen te verzorgen. Het zou mooi zijn als ze rondom de vertoning van de film ook voorlichting kunnen geven over EHS, CPLD en overgevoeligheid voor Laagfrequent geluid.

Gedacht wordt aan zo’n 25 tot 200 bezoekers per bijeenkomst, maar meer mag natuurlijk ook. De distributeur van Ubiquity heeft toegezegd een extra gunstig tarief te vragen voor het vertonen van de film. Gedacht wordt aan een bijdrage van 40% van de toegangsprijs (bijvoorbeeld 40% van 5 euro per bezoeker) met een minimum van 150 euro.

Wie wil meehelpen?

Wie wil zich, als ambassadeur/ambassadrice voor mensen met genoemde overgevoeligheden, inzetten om in hun woonomgeving een voorstelling van de film, met alles er omheen, te organiseren? Het is de bedoeling dat je er dan ook op toeziet dat de betreffende zalen, tijdens de bijeenkomst, stralingsvrij zijn. Wie dat wil kan bij mij terecht voor verdere informatie en ondersteuning. Je kunt mij bereiken via peter@vandervleuten.net of via een persoonlijk bericht via facebook.

Het is mijn ambitie om met deze aanpak meer mensen te bereiken dan dat in reguliere filmzalen mogelijk is en hiermee extra aandacht en bewustwording te creëren voor dit onderwerp, dat ons allen zo na aan het hart ligt.

Peter van der Vleuten,
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische straling

N.B. De film kan ook worden bekeken op je eigen computer. De kosten daarvan zijn niet hoger dan die van een gewoon bioscoopkaartje (8,50 euro). Je krijgt hem daarvoor 48 uur tot je beschikking. Kijk op: https://picl.nl/.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.