Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd

Afgelopen week was in het nieuws dat de stad Brussel haar stralingsnormen gaat verhogen omdat de uitrol van 5G anders niet mogelijk zou zijn. Net zoals ze in 2013 deden toen de normen de uitrol van 4G belemmerden.

Uiteindelijk blijken de economische belangen (€) en ‘het koploper willen zijn’ steeds maar weer opnieuw zwaarder te wegen dan de bescherming van onze gezondheid. Waarom wordt er niet geluisterd naar de vele onafhankelijke wetenschappers en artsen uit meer dan 70 landen die de overheden dringend oproepen om te stoppen met 5G?

Creatief met stralingsnormen in Brussel

In 2007 besliste de Brusselse regering, vanwege de impact op de gezondheid, nog heel wijselijk om de stralingsnormen in de stad Brussel juist te verlagen naar 3 Volt per meter (= 25.000 microWatt per vierkante meter). Deze norm werd van kracht in september 2009. De nieuwe Brusselse blootstellingslimiet betekende een verlaging ten opzichte van hun vroegere norm die afhankelijk van de frequentie varieerde van 20 tot 30 Volt per meter. ¹)

Onder druk vanuit de Telecom-industrie heeft de Brusselse regering in juli 2013 een akkoord bereikt om de stralingsnormen in Brussel weer te verhogen zodat de uitrol van 4G mogelijk werd. Zo viel destijds in DeStandaard bijvoorbeeld te lezen:

“Belgacom-topman Didier Bellens haalde begin dit jaar nog zwaar uit naar de stralingsnormen, die volgens hem te streng waren om 4G aan te bieden. “De hoofdstad van Europa dreigt de enige plaats in Europa te worden waar geen 4G is”, hekelde hij. Aan die kritiek komt de Brusselse overheid nu tegemoet.”

Er werd toen afgesproken om dan wel de 3 Volt per meter aan te houden, maar dan als norm per technologie-soort (2G, 3G, 4G) in plaats van voor alle technologieën samen. Een creatieve ‘oplossing’, dat moet gezegd. Maar dit betekent uiteraard wel gewoon een verhoging van de limieten, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om de cumulatieve hoeveelheid straling die in totaal aanwezig is.

In oktober 2013 heeft de Brusselse regering uiteindelijk besloten dat de stralingsnorm alsnog zou worden opgetrokken naar 6 Volt per meter, zodat 4G kon worden uitgerold.

De komst van 5G

Inmiddels komt de 5e generatie (5G) van zendtechnieken in hoog tempo op ons af. 5G is met name bedoeld om ook apparaten draadloos met elkaar te kunnen laten communiceren (Internet of Things) en om kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. Hiervoor zullen er overal om ons heen heel veel kleine zendmasten (small cells) bijgeplaatst moeten gaan worden (in lantaarnpalen, verkeerslichten, bushokjes, etc.). Dit betekent dan automatisch ook dat er veel meer elektromagnetische velden gegenereerd zullen gaan worden.

Alle landen en steden buitelen, net als bij de komst van 4G, weer over elkaar heen om toch maar vooral de eerste te zijn die 5G heeft uitgerold. Dit biedt enorme economische voordelen en uiteraard is het ook een prestige-kwestie. Ook Nederland wil digitale koploper zijn. Maar vandaag gaat het bericht over Brussel.

De Belgische telecomindustrie zet de overheid onder druk

DeMorgen.be bracht in februari al duidelijk in beeld hoe de industrie de Brusselse overheid onder druk zet:

“De strenge stralingsnormen in het Brussels hoofdstedelijk gewest brengen volgens Agoria (de federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie) de uitrol van 5G in de hoofdstad in gevaar. “Wat ons betreft, lijkt het er dus op dat steden als Luik of Antwerpen de eerste Belgische steden zullen zijn met 5G in 2020”, waarschuwt de technologiefederatie vandaag. Begin deze maand riepen de zeven grootste telecomoperatoren van het land samen met Agoria al op tot een “New Deal”. De telecomsector is bereid volop te blijven investeren in digitale netwerken en diensten, maar vraagt dat de overheid daarvoor het kader schept.

Een van de pijnpunten zijn de strenge stralingsnormen in de hoofdstad. Hierdoor dreigt Brussel in de toekomst niet de eerste stad van het land te zijn met de volgende generatie van mobiel internet die momenteel in ontwikkeling is, en een witte vlek te worden bij de 5G-uitrol. Bijgevolg kan Brussel “heel wat nieuwe jobs mislopen” en “moeten investeerders uitwijken” naar de andere gewesten of het buitenland. Regio’s en steden die als eerste 5G hebben, hebben volgens de technologiesector een “enorm economisch voordeel”. Agoria vreest dat de achterstand later niet meer te overbruggen valt terwijl elders in binnen- en buitenland wel geïnvesteerd wordt in de nieuwe netwerken.

Agoria wijst er tot slot op dat de Europese Commissie met haar 5G-actieplan wil dat dat elke lidstaat tegen 2020 een stad voorstelt waar 5G mogelijk is. “In ons land zou Brussel de eerste stad worden met 5G. En de investeringsplannen moeten nu gedaan worden om klaar te zijn in 2020. Maar het Brussels gewest treuzelt.”

Oftewel, de druk wordt opgevoerd, de economie staat voorop en het onderwerp gezondheid wordt zorgvuldig vermeden.

De ambitie van Brussel

Brussel wil de eerste Belgische stad worden waar een 5G-netwerk wordt uitgerold. DeMorgen.be schrijft hier op 22 oktober over:

“Met de huidige stralingsnormen is het onmogelijk om 5G uit te rollen in Brussel.” Dat is de harde conclusie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) in een studie naar een mogelijk 5G-netwerk. En zelfs zonder de invoering van die nieuwste technologie voor snel mobiel internet wordt het uiteindelijk onmogelijk om met de huidige norm van 6 Volt het groeiende dataverkeer op te vangen. “Het zal altijd maar moeilijker worden. Men verwacht nog eens een verzevenvoudiging van het mobiele dataverkeer”, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts.

Daarmee bevestigt het BIPT wat de telecom-providers al langer zeggen: wil Brussel in 2020 zijn ambitie realiseren om de eerste “5G-stad” van België te worden, dan zal de stad de limiet fors moeten verhogen. Met minstens 14,5 Volt, zo zegt het BIPT. De telecomregulator doet overigens geen uitspraken over de impact van die hogere normen op de gezondheid. Dat laatste was het argument voor Brussel om juist erg conservatieve stralingsnormen aan te houden. Onze hoofdstad staat erom gekend strengere normen te hanteren dan de rest van het land.

Federaal minister De Croo roept Brussel op om 5G mogelijk te maken en een verzadiging van het 4G-netwerk te vermijden. “Ik kan alleen maar hopen dat het gezond verstand in Brussel zegeviert”, zegt hij. “De hoofdstad van Europa kan zich het debacle met de trage uitrol van 4G geen tweede keer veroorloven. Als we willen dat ons land digitaal vooroploopt, moet Brussel mee willen.”

En onder zo’n sterke druk kan de Brusselse regering ‘uiteraard’ niet achterblijven.

En Brussel verhoogt braaf de stralingsnormen

Op 23 oktober wordt bekend gemaakt dat de Brusselse regering en de drie telecom-operatoren het eens zijn geworden over de versoepeling van de stralingsnormen in Brussel om de uitrol van het 5G-netwerk mogelijk te maken. De stralingsnorm gaat van 6 Volt naar 14,5 Volt per meter buitenshuis en 9 Volt per meter binnenshuis. DeMorgen.be meldt daarover:

“De verhoging maakt de uitrol van het 5G-netwerk nipt mogelijk, leert een onderzoek dat de telecomwaakhond BIPT gisteren publiceerde. “Het BIPT stelt een norm tussen 14,5 en 41,5 Volt per meter voor. Die zal ons toelaten mee te spelen in de Europese kopgroep voor de ontplooiing van het 5G-netwerk.” De strenge stralingsnorm kwam het Brussels Gewest de voorbije jaren al meermaals op kritiek te staan. Het BIPT zegt dat de huidige normering bijna vijftig keer strenger is dan de aanbevelingen van de wetenschappelijke adviesorganisatie ICNIRP en de Europese Unie.”

En hiermee is het ‘probleem’ voorlopig opgelost en kan Brussel weer met volle kracht meespelen in de Europese kopgroep voor de uitrol van het 5G-netwerk.

Maar waar is onze gezondheid in deze discussie?

Ook in de stad Brussel blijkt nu weer dat normen ‘gewoon’ worden aangepast als dat handiger is voor de industrie. De economische belangen, de voortdurende jacht naar groei en verdere ontwikkeling van technologie en het ‘voorop willen lopen’ bepaalt hoe de wetten en normen worden ingevuld. Alsof de wereld alleen maar om geld, macht en prestige draait. Waarom is onze gezondheid niet het allereerste waar we naar kijken? Waarom wordt er niet eerst onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de biologische effecten van 5G? Ik wil niet als proefkonijn worden gebruikt. Jij wel?

En waarom luisteren we niet naar de enorme groep onafhankelijke wetenschappers, artsen en milieu-organisaties die in hun International Appeal ‘Stop 5G on Earth and in Space‘ de VN, de WHO, de Europese Unie, de Raad van Europa en overheden van alle landen dringend oproepen om te stoppen met 5G, inclusief 5G vanuit ruimte-satellieten. Op 23 oktober is hun Appeal al 8.712 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, psychologen, ingenieurs, bouwbiologen, etc. uit tenminste 70 landen. Hierbij wil ik dan ook alle gemeenten, overheden en andere beleidsmakers oproepen om zich te verdiepen in de materie en de gezondheid van ons allemaal voorop te stellen.

Silvia Belgraver

¹) Ter vergelijking: volgens onafhankelijke wetenschappers en artsen zou er een maximale blootstellingsnorm nagestreefd moeten worden van 0,6 Volt per meter. De officiële internationale normen van de ICNIRP zijn, afhankelijk van de frequentie en situatie, maximaal 61 Volt per meter. Lees hier verder over hoe deze (totaal onrealistische) normen tot stand zijn gekomen.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.