Prachtige projecten van studenten

Vier studenten van de Technische Universiteit Eindhoven gaan een huis ontwerpen en realiseren speciaal voor mensen met EHS. Ook meerdere studenten van de Design Academy zijn bezig met het thema straling.

Nanny van Let’s Talk About Tech, kan niet goed in haar huis verblijven vanwege de elektromagnetische velden in haar huis. Ze heeft haar huis goed afgeschermd voor straling van zendmasten, mobiele telefoons en DECT–telefoons. Door haar meterkast midden in haar kamer en de grondkabel bij de voordeur zijn de magnetische velden echter erg hoog. Deze zijn helaas niet goed af te schermen en daar heeft ze last van. Ze is om deze reden dan ook vaak buitenshuis, en ze wil verhuizen.

Ook veel anderen hebben last van elektromagnetische velden in hun huis. Deze kunnen soms afgeschermd worden. Als dit niet mogelijk is, of de omgeving is te slecht, is dat vaak een reden waarom mensen moeten verhuizen. De gezondheidsklachten worden namelijk steeds erger in een verkeerde omgeving en daarom is het voor mensen met EHS een noodzaak dat ze een goede plek hebben. Dit betekent een aangepast huis in een goede stralingsarme omgeving, zonder last van de (draadloze) apparatuur – van buren – of zendmasten in de buurt.

Om dit te kunnen realiseren heeft Let’s Talk About Tech een oproep gedaan aan organisaties en instellingen om mee te denken over mogelijke oplossingen – onder andere tijdens het event in september in het Natlab – maar ook door vele brieven te schrijven, zo ook aan de TU in Eindhoven.

De TU reageerde positief op onze oproep en heeft vanuit de faculteit bouwkunde een project uitgezet. Vier studenten, Roxane, Kendal, Tiffany en Leticija zijn nu enthousiast aan de slag gegaan. Zij nemen deel aan de honour academy smart city track. Het team bestaat uit drie architectuurstudenten en één student van de studierichting psychologie en technologie. Ze gaan niet alleen een huis ontwerpen maar deze ook echt realiseren. Afgelopen zondag hebben we hierover onze tweede bijeenkomst gehad in Knegsel. De eerste had bij Nanny plaatsgevonden. Wat hebben we nodig? Willen we een huis dat we kunnen verplaatsen? Welke aanpassingen zijn nodig voor zo’n huis? Wat is het effect van vuile stroom? Wat zijn de voordelen van direct current? Deze vragen en nog veel meer zijn aan de orde gekomen deze namiddag.

Ook was Elena aanwezig. Zij is student bij de Design Academy en is ook bezig met het thema straling. Ze heeft zojuist een boek hierover afgerond en is zich nu aan het bezinnen op een volgend project. Ook eerder al zijn er verschillende studenten van de Design Academy afgestudeerd op het thema straling. Dit naar aanleiding van een hackaton die Let’s Talk About Tech samen met VPRO Medialab en de impactcampagne van de documentaire Ubiquity heeft georganiseerd in december 2017.
Ubiquity gaat over de steeds verdere toename van digitale netwerken, en mensen die daar ziek van worden.

Drie andere studenten bouwkunde waren eerder op ons event aanwezig. Een daarvan, Narindath heeft naar aanleiding hiervan een artikel geschreven ‘Architecture and Electromagnetic Hypersensitivity’ voor het blad van de faculteit bouwkunde. Het was het eerste artikel over dit onderwerp en er werd bij de redactie heel positief op gereageerd.

Het is belangrijk dat jongeren – dus ook deze studenten – zich met straling bezighouden. De impact die digitale netwerken en straling heeft op jongeren is ook vele malen groter dan op volwassenen. 30% van de jongeren geeft ook aan verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Het is daarom des te belangrijker dat zij zich bewust worden van de impact. Niet alleen de sociale impact maar ook die van straling op hun gezondheid. Hoe dat het beste kan is onderwerp van een nieuw project van het Sint Lucas, een vakschool voor design, in samenwerking met Let’s Talk About Tech.

We zijn heel blij met deze initiatieven en de aandacht die het hiermee krijgt. Zeker omdat door de enorme toename van EMV door de steeds verdere uitrol – zeker met de komst van 5G – het een urgenter probleem zal worden voor steeds meer mensen. Het is belangrijk dat we keuzevrijheid hebben en kunnen kiezen voor veilige, humane en duurzame technologie. We hopen dat dat door deze initiatieven weer een stap verder komt.

Martine Vriens


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.