Waarom het Klimaatakkoord meer rekening moet houden met EHS

Op vrijdag 21 december werd het Klimaatakkoord overhandigd aan het kabinet. Hierin staat uitgelegd hoe Nederland de verdere opwarming van de Aarde wil voorkomen door de CO2-uitstoot in 2030 te halveren ten opzichte van 1990. De voornaamste strategie daarin is om vervuilende energiebronnen te vervangen voor schonere energie.

Het Klimaatakkoord betekent voor burgers o.a. dat apparaten die nu nog werken op vervuilende energiebronnen, zoals reguliere auto’s en gasfornuizen, door apparaten vervangen moeten worden die werken op elektriciteit. Voor mensen met EHS is dit een probleem, want zij worden ziek van de bijbehorende elektromagnetische velden. Ondertussen rijzen er grote twijfels over de effectiviteit en de betaalbaarheid van het huidige Klimaatakkoord. De overheid zou dan ook de strategie van het Klimaatakkoord moeten herzien en tegelijkertijd meer rekening houden met EHS.

Van gas en olie naar elektriciteit: de elektromagnetische wereld

Alle elektrische apparaten creëren elektromagnetische velden. Van zendmasten en hoogspanningskabels tot koelkasten en elektrische auto’s. Dat geldt ook voor de apparaten die stroom opwekken, zoals (de omvormers van) zonnepanelen. Mensen met EHS zijn overgevoelig voor deze velden en ervaren gezondheidsklachten bij blootstelling. Doordat het Klimaatakkoord zich richt op de productie en het gebruik van elektriciteit als energiebron krijgen we te maken met steeds meer elektromagnetische velden in onze leefomgeving. Daarbij zijn de afspraken in het Klimaatakkoord er ook op gericht om gebruik van traditionele energiebronnen, zoals gas en olie, te ontmoedigen.

Zo moeten gemeenten vanaf 2021 bekend maken wanneer welke wijk in Nederland volledig van het gas afgaat. Mensen met EHS worden dan gedwongen om dagelijks gebruik te maken van apparaten waar zij ziek van worden, zoals een elektrische kookplaat of een warmtepomp voor de verwarming van hun huis en het leveren van warm water. Daarnaast is er aangekondigd dat er vanaf 2030 geen diesel- of benzine-auto’s meer verkocht mogen worden. Er wordt alleen geen rekening mee gehouden dat het voor de meeste mensen met EHS niet mogelijk is om met een elektrische auto te gaan rijden, aangezien zij gezondheidsklachten ervaren van de sterke elektromagnetische velden in dit soort auto’s.

Betalen voor je ziekte: over subsidies en belastingen

De overheid moedigt middels subsidies de productie en het gebruik van bijvoorbeeld warmtepompen en elektrische auto’s aan. Zo staat in het klimaatakkoord dat woningcorporaties extra geld krijgen om huurhuizen te verduurzamen en komt er een subsidie voor elektrische auto’s.

Tegelijkertijd ontmoedigt de overheid het gebruik van apparaten waar benzine, diesel of gas voor nodig is door heffingen en btw-verhogingen. De belasting op benzine- en dieselauto’s gaat namelijk vanaf 2021 omhoog, net als de accijns bij de pomp en de belasting op gas. Dat betekent dat alle Nederlanders de komende jaren fors meer gaan betalen voor hun energie: zo’n € 350 per huishouden. Zeker mensen met EHS, die ziek worden van de elektrische alternatieven, moeten noodgedwongen steeds meer geld uitgeven om hun gasfornuizen en reguliere auto’s te kunnen blijven gebruiken.

Twijfels over het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord wil verdere opwarming van de Aarde voorkomen door de CO2-uitstoot te minimaliseren. Maar wat is het effect? Volgens RTLZ hebben onderzoekers berekend dat de maatregelen in het Klimaatakkoord hooguit 0,0003 °C effect hebben op de temperatuur op Aarde. Dat komt doordat Nederland slechts een half procent van de CO2-uitstoot veroorzaakt en bijvoorbeeld grootmacht China 30 procent.

Daarbij is het volgens professor dr. Salomon Kroonenberg, verbonden aan de TU Delft, nog maar de vraag of de opwarming van de Aarde überhaupt door CO2 wordt veroorzaakt (zie ook deze video). Kroonenberg erkent dat de gemiddelde temperatuur in de afgelopen 35 jaar is gestegen, maar hij heeft kritiek op de simplistische manier waarop verbanden worden gelegd. Volgens zijn onderzoek is de opwarming van de Aarde namelijk een natuurlijk effect, niet van menselijke activiteiten zoals CO2-uitstoot. Kroonenberg ziet voornamelijk belangrijke verbanden tussen een stijgende temperatuur op Aarde en zonneactiviteit. Hij noemt ook de periode 1945 en 1975. Toen steeg de CO2-uitstoot sterk, maar daalde de temperatuur juist.

Een nieuw humaan Klimaatakkoord

Niemand ontkent het belang van het milieu. De Aarde is immers onze leefomgeving, de enige die we hebben en daarom moeten we er goed voor zorgen. De vraag is echter of het huidige Klimaatakkoord met haar sterke focus op de inzet van elektrische energie, het milieu daadwerkelijk helpt. De uitvoering van het Klimaatakkoord heeft in ieder geval grote gevolgen voor mensen met EHS. Zij zullen steeds meer moeten betalen om apparaten te blijven gebruiken waar ze niet ziek van worden. Desalniettemin zullen zij toch steeds zieker worden, doordat de wereld om hen heen wel de overstap maakt naar groot gebruik van elektrisch gedreven apparaten.

Moet de overheid het Klimaatakkoord dan wel doorzetten? Het is geen humaan beleid om omwille van niet-bewezen milieueffecten onze wereld voor een grote groep mensen onleefbaar te maken. De overheid moet daarom opnieuw om tafel voor een Klimaatakkoord dat het milieu daadwerkelijk helpt en een wereld garandeert die voor ieder persoon een prettige plek is om te leven. Ook wanneer je overgevoelig bent voor elektromagnetische velden.

Vincent Jansen

Lees ook: Elektrogevoelige mensen willen niet van het aardgas af


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.