Deelname Eerlijk over Straling aan de Nationale Gezondheidsbeurs 2019

Ook dit jaar staan de samenwerkende stralingsbewuste organisaties weer op de Nationale Gezondheidsbeurs, die van 7 t/m 10 februari zal plaats vinden in de Jaarbeurs in Utrecht. Er worden weer 45.000 bezoekers verwacht op de beurs, dus dat is een mooie gelegenheid om mensen grootschalig te informeren over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling.

Zeker nu de hoeveelheid straling waaraan wij worden blootgesteld vrijwel dagelijks toeneemt en er het voornemen is om volgend jaar ook nog eens 5G uit te rollen, is het uitermate belangrijk om te zorgen dat je op de hoogte bent van deze gezondheidsrisico’s. En ook jij kunt meehelpen om te zorgen voor meer bewustwording in onze samenleving.

Deelname Gezondheidsbeurs vorig jaar

In februari 2018 stonden we last minute na een korte crowdfunding ook met een gezamenlijke stand van stralingsbewuste organisaties op de Gezondheidsbeurs onder de naam “Eerlijk over Straling”. Een belangrijke aanleiding was toen de aanwezigheid van een stand van het Antennebureau. Zij zijn onderdeel van Agentschap Telecom, welke weer onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het Antennebureau geeft – toen en nog steeds – onvolledige en deels onjuiste informatie over de gezondheidsrisico’s van straling (EMV).

Slechts 1 week voordat de Beurs begon, werd met een crowdfunding het benodigde geld voor een eigen stand in 1 avond opgehaald. Met een klein team werd dag en nacht doorgewerkt, zodat een perfecte stand werd gerealiseerd. Ruim 30 vrijwilligers boden zich aan als standbemanning (en namen ook hun eigen brood etc. mee ter besparing van kosten). Zij hebben zich 4 dagen lang continu een slag in de rondte gewerkt, met ook veel respons.

Die respons was zelfs zo groot, dat we na de eerste dag al direct folders moesten laten bijdrukken. Overigens werden die folders alleen aan de echt geïnteresseerden gegeven. De beursdeelname was succesvol en gaf ook veel stralingsgevoeligen (die natuurlijk niet konden komen) veel hoop. Ook goed was dat er tegenwicht werd gegeven aan de onvolledige en deels onjuiste informatie van het Antennebureau. Veel bezoekers, die eerst bij het Antennebureau waren geweest, gingen na het bezoek aan onze stand weer terug om het Antennebureau te updaten.

Zie ook deze introductievideo van Johan de Ruyter over de stand van Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs van 2018 (01:29 min).

Nationale Gezondheidsbeurs 2019: 45.000 bezoekers!

Onze aanwezigheid in 2019 is ook dringend gewenst. Want zonder onze stem is er geen aandacht voor de gezondheidsrisico’s van straling: niet door de Overheid, niet door het Antennebureau, niet door het RIVM, niet door de GGD, niet door de medische organisaties (zoals NHG) en niet door het Kennisplatform EMV & Gezondheid. Een extra doelstelling voor 2019 is dan ook om te zorgen dat onze media-aandacht tijdens de beurs nog beter wordt, ook op TV.

Er zijn genoeg actuele thema’s voor onze deelname, zoals a) eerlijke informatie over straling gewenst, b) huidige (verkeerde) politieke besluitvorming, c) niet gewenste uitrol van 5G, d) begrip en regelingen voor stralingsgevoeligen (incl. white spots), e) aanbieden van Petitie Verminder Electrosmog aan Minister van Volksgezondheid, f) hanteren van voorzorgsprincipe, zeker voor kwetsbare groepen, etc.

Daarnaast is wederom het Antennebureau aanwezig op de Gezondheidsbeurs 2019. Belangrijk dus om als “Eerlijk over straling” een eerlijk tegengeluid (en vóór gezondheid) te laten horen en aandacht te vragen.

Inmiddels hebben we een perfecte definitieve plaats op de Gezondheidsbeurs. “Eerlijk over straling” heeft een mooie hoekstand, pal aan het grote, centrale terraseiland (sectie Health, standnummer 01D37). De voorbereidingen zijn al in volle gang, waaronder het updaten van de website Eerlijk over straling en brochures en het regelen van diverse acties en de praktische organisatie.

Samenwerkende stralingsbewuste organisaties

Eerlijk over Straling is een samenwerking van diverse vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen die hard werken aan meer bewustwording rondom de gezondheidsrisico’s van straling. Dit betreft de volgende organisaties en actiegroepen van burgers:

Stichting EHS  *  CPLD  *  SOS straling  *  StralingsBewust.info  *  StopUMTS  *   Verminder Electrosmog  *  Let’s Talk About Tech  *  Zeeuws Platform Stralingsrisico

Daarnaast werken er vele stralingsgevoeligen, alsmede stralingsbewuste personen en bedrijven mee aan het initiatief voor deelname aan de Nationale Gezondheidsbeurs.

Donaties & hulp gevraagd

De crowdfunding bracht tot nu toe reeds € 4.000 op, daarom is inmiddels besloten de mooie stand op een perfecte zichtlocatie (en ook nog tegenover de stand van het Antennebureau) definitief te nemen. Maar voor de juiste slagkracht, voldoende brochures & flyers en adequate ondersteuning van acties, is het streefbedrag van € 6.000 noodzakelijk. Wij letten al op de kosten, er is geen luxe, we doen vrijwel alles met vrijwilligers, we hebben een basic & doelgerichte stand.

Daarom, steun dit initiatief door:

  • Overmaken van geld, ieder bedrag is welkom en wel op het bankrekeningnummer van SOS Straling: NL 21 RBRB 0943 27 94 53 ten name van R. Verboog onder vermelding van “Deelname Gezondheidsbeurs”. Kun je je inkomstenbelastingaftrek benutten inzake “giften”, dan kun je ook via een ANBI-instelling bijdragen aan de beursdeelname. Laat het in dat geval even weten via info@SOSstraling.nl, dan sturen we je de betalingsgegevens.
  • Ons te helpen met:
    a. Het verspreiden van dit bericht in je netwerk, liefst met je aanbeveling.
    b. Later: het verspreiden van diverse aankondigingen van acties en berichten voor (lokale) media, (lokale) politici en bestuurders, (lokale) medici en medische organisaties. Het is de bedoeling de aanloop tot de beurs te benutten om meer aandacht te realiseren. Er worden formats beschikbaar gesteld.
    c. Jouw speciale talent of mogelijkheden, waar we gebruik van zouden mogen maken: graag je voorstel via info@SOSstraling.nl. Ook voor tips.

Doe mee, samen maken we het verschil!

Rob Verboog


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.