Elektrogevoelige mensen willen niet van het aardgas af

Donderdag viel in de Volkskrant te lezen dat ‘wie geen energie bespaart, het gaat voelen in de portemonnee‘. Uit het belastingvoorstel van de Klimaattafel blijkt dat de energiebelasting op aardgas de komende twaalf jaar met 75 procent zou moeten stijgen, terwijl de belasting op stroom juist meer dan de helft zou moeten dalen. Dit zou er voor moeten zorgen dat mensen van het gas af gaan en gemotiveerd worden om te investeren in elektrische warmtepompen en dergelijke.

Uiteraard is het belangrijk om als samenleving te zoeken naar duurzame oplossingen voor ons klimaat. Maar in alle discussies wordt er nergens gesproken over de gezondheidseffecten van steeds meer elektrische apparaten in onze huizen. Elektrogevoelige mensen ervaren gezondheidsklachten van de elektrische en magnetische velden die deze elektrische apparaten genereren. Voor hun welzijn is het juist heel belangrijk dat er zo weinig mogelijk elektrische apparaten worden gebruikt.

Steeds meer elektrische apparaten in huis

De afgelopen jaren verschijnen er steeds meer elektrische apparaten in onze huizen. De elektrische kookplaat, boiler, warmtepomp, omvormer voor zonnepanelen, etc. De hoeveelheid elektrische en magnetische velden om ons heen neemt hierdoor sterk toe.

Aangezien het menselijk lichaam ook functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (hart, hersenen, zenuwstelsel), is het niet zo vreemd dat wij als mensen hierdoor ook beïnvloed worden. Elektrogevoelige mensen ervaren hier dan ook ernstige hinder van. De overheid is volop bezig om heel Nederland van het gas af te krijgen, maar dit heeft wel grote gevolgen voor elektrogevoelige mensen.

Koken op gas

Vanwege de elektrische en magnetische velden die worden gegenereerd door elektrische- en inductiekookplaten, koken elektrogevoelige mensen op gas. Het is voor hun gezondheid dan ook heel belangrijk dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft. Zie bijvoorbeeld de ervaringen van Ria Lurvink-Luttikhold in haar blog van 22 juni. Ook zij verwondert zich waarom de overheid geen rekening houdt met de groeiende groep mensen die hier last van heeft. De diverse belangenverenigingen hebben deze gezondheidskwestie al vaak bij de overheid onder de aandacht gebracht, maar helaas wordt er nog steeds geen rekening met hen gehouden.

Steeds meer mega-transformatorstations nodig

Als Nederland massaal van het gas af gaat en overstapt op elektrische toepassingen, dan zal de vraag naar elektriciteit ook enorm gaan groeien. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer en steeds grotere transformatorstations nodig zijn om al die elektriciteit te kunnen leveren. Daarnaast is er ook voor het draadloos verzenden van data via zendmasten veel elektriciteit nodig.

Er is nu al veel weerstand van omwonenden tegen de komst van dit soort transformatorstations. Zie bijvoorbeeld de recente acties rondom de voorgenomen plaatsing van een mega-transformatorstation vlakbij Rijsenhout. Dit betreft een stroominstallatie van twaalf voetbalvelden (!) groot. Dit soort stroominstallaties zorgt niet alleen voor sterke elektromagnetische velden, maar ook voor continue geluidsoverlast (bromtonen).

Wetgeving

Op 26 juni komen de onderhandelaars (o.a. milieuorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, huiseigenaren, energie-, bouw- en installatiebedrijven, vakbonden en banken) voor de laatste keer bijeen en zullen ze een definitief wetsvoorstel opstellen. In de tweede week van juli zal dit voorstel openbaar gemaakt worden. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk of het belastingvoorstel en de andere onderdelen van het Klimaatakkoord ook echt uitgevoerd gaan worden.

Aangezien er al is besloten dat Nederland van het aardgas af moet, is er ook een wetswijziging noodzakelijk. De eigenaren van bestaande woningen met een gasaansluiting kunnen nu niet gedwongen worden om van het gas af te gaan. Dat recht op een aardgasaansluiting moet daarvoor in de wet gewijzigd worden in een recht op verwarming. De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen is wel al afgeschaft en verdwijnt per 1 juli aanstaande.

Voor stralingsgevoelige mensen zijn dit zeer zorgwekkende ontwikkelingen. Want zij worden straks gedwongen om elektrische kookplaten, boilers, warmtepompen, etc. te gebruiken, terwijl zij daar gezondheidsklachten door ervaren. Waarom houdt de overheid hier geen rekening mee? Hoe zit het met het bestaansrecht van deze groep mensen?

Silvia Belgraver


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.