Brief over 5G Space Appeal aan alle gemeenten en Kamerleden

Vorige week heeft Let’s Talk About Tech een brief gestuurd aan onder andere alle gemeenten en Kamerleden om het 5G Space Appeal onder de aandacht te brengen.

In dit appèl waarschuwen duizenden wetenschappers, artsen, ingenieurs en (tech-) professionals voor ernstige, permanente schade voor de mens en alle ecosystemen door de uitrol van 5G. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Begin volgend jaar worden in Nederland de 5G-frequenties geveild. Het is de bedoeling dat 5G in 2021 overal is uitgerold.

Het is van groot belang dat gemeenten en Kamerleden zich verdiepen in de gevolgen hiervan en welke invloed ze hierop willen uitoefenen. De kans is anders groot dat er straks een woud is van allerlei zenders waar gemeenten geen nee tegen kunnen zeggen.

Zeker met de komst van de nieuwe Omgevingswet die ook in 2021 van kracht wordt krijgen gemeenten meer ruimte om gezondheidseffecten mee te wegen in hun omgevingsbeleid. Dit om de ziektelast door milieufactoren – zoals straling – terug te dringen. Maar om dit te kunnen doen is het belangrijk dat er nu gehandeld wordt.

Let’s Talk About Tech heeft de brief gericht aan alle gemeenteraadsleden en het College van B&W. In veel gemeenten is de brief op de raadsagenda geplaatst. In een aantal gemeenten waar burgers actief zijn om zich te weren tegen 5G wordt ook verwezen naar de brief.

Wil je je meer verdiepen in 5G, Investigate Europe, een team van journalisten uit verschillende Europese lidstaten, deed onderzoek hiernaar en kwam er achter dat 5G vooral wordt ingegeven door ambities, maar dat de gezondheidsrisico’s hiervan onder de mat worden geveegd.

Verder is er onlangs een artikel verschenen in het gerenommeerde The Lancet waarin wordt aangegeven dat het tijd is om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen.

Tot slot, van donderdag 7 tot en met zondag 10 februari kun je op de Nationale Gezondheidsbeurs goede informatie krijgen. Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voert Let’s Talk About Tech samen met andere organisaties campagne voor een stralingsbewust leven. Wil je kennis vergaren of uitwisselen over de effecten van stroom en straling op gezondheid en het leefmilieu? Kom dan naar stand D37 op de Gezondheidsbeurs in Utrecht. Ook kan je dit persbericht gebruiken om anderen van deze unieke gelegenheid op de hoogte te brengen.

Let’s Talk About Tech

Lees ook: Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5G Space Appeal?


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.