Kom ook naar de stand van Eerlijk over Straling op de Nationale Gezondheidsbeurs

Ook dit jaar staan de samenwerkende stralingsbewuste groepen weer op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht om alle bezoekers te informeren over straling. En dan bedoelen we hier het eerlijke verhaal over straling, want de bewijzen van schadelijke gezondheidseffecten beginnen zich toch echt op te stapelen.

Ondanks geruststellende woorden van Nederlandse overheidsinstanties dat er wel aanwijzingen zijn dat er gezondheidseffecten optreden, maar dat hiervoor nog geen 100% bewijs is, blijkt dat ruim 40% van de Nederlandse bevolking zich zorgen tot zeer ernstige zorgen maakt over straling. En ongeveer 10% neemt er zelfs maatregelen tegen. Ook maakt meer dan de helft van de bevolking zich zorgen over de schadelijke effecten op de langere termijn. Het is dan ook een onderwerp dat vele mensen bezig houdt.

Straling & Gezondheid

En die zorgen leven niet alleen bij burgers, maar ook bij vele wetenschappers, artsen, milieu- en gezondheidsorganisaties, etc. Zij lanceerden in september 2018 gezamenlijk het internationale 5G Space Appeal, waarin zij waarschuwen dat de 5G-plannen ernstige, onomkeerbare gevolgen voor de mens en permanente schade aan alle ecosystemen op aarde dreigen te veroorzaken. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Allerlei landen om ons heen nemen ook al voorzorgsmaatregelen. Zo heeft een rechtbank in Italië onlangs nog een uitspraak gedaan dat de Italiaanse overheid binnen zes maanden een voorlichtingscampagne moet starten over de risico’s van mobiele telefoons voor de gezondheid. En zie ook deze compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken rondom straling (verzameld door natuurkundige dr. Leendert Vriens). Hieruit valt duidelijk af te leiden dat het buitenland een stuk verder is in het serieus nemen van de gezondheidsrisico’s en het nemen van voorzorgsmaatregelen. Daar kan de Nederlandse overheid nog iets van leren.

Gelukkig komt het onderwerp wel steeds meer in de media. Op 16 januari jl. plaatste de Groene Amsterdammer bijvoorbeeld het goed onderbouwde artikel Bellen schaadt cellen, waarin valt te lezen dat de Europese Commissie in haar streven om 5G overal zo snel mogelijk uit te rollen, de mogelijke gezondheidsrisico’s en de weerstand bij de bevolking negeert. De komst van 5G en de volledige afwezigheid van wetenschappelijk bewijs dat dit veilige technologie betreft is steeds vaker onderwerp van gesprek.

En ook de Nederlandse petitie die de overheid oproept om het voorzorgsprincipe toe te passen en geen 5G uit te rollen zolang niet bewezen is dat dit veilig is voor onze gezondheid is inmiddels door bijna 16.000 Nederlanders ondertekend. Je kunt de petitie nog steeds ondertekenen.

Er zijn inmiddels echt meer dan genoeg aanwijzingen en signaleringen dat de stralingsproblematiek wel degelijk serieus genomen dient te worden. Het is dus belangrijk om jezelf goed te informeren hierover.

Eerlijk over Straling

Gezien het grote maatschappelijke belang van de stralingsproblematiek hebben de diverse stralingsbewuste groepen besloten om samen te werken onder de noemer Eerlijk over Straling. Samen bereik je tenslotte meer. Dit betreft de volgende organisaties en actiegroepen:

Stichting EHS  *  CPLD  *  SOS straling  *  StralingsBewust.info  *  StopUMTS  *   Verminder Electrosmog  *  Let’s Talk About Tech  *  Zeeuws Platform Stralingsrisico

Daarnaast werken er vele stralingsgevoeligen, alsmede stralingsbewuste personen en bedrijven mee aan het initiatief voor deelname aan de Nationale Gezondheidsbeurs. Wil je onze deelname aan de beurs ook sponsoren, dan is je donatie heel welkom op het bankrekeningnummer van SOS Straling: NL21 RBRB 0943 2794 53 ten name van R. Verboog onder vermelding van “Deelname Gezondheidsbeurs”.

Kom ook naar de beurs!

Eerlijk over Straling staat van donderdag 7 t/m zondag 10 februari van 10.00-17.30 uur met een enthousiast team van experts en ervaringsdeskundigen op de Gezondheidsbeurs in Utrecht klaar om je eerlijk te informeren over straling. En ook voor tips en adviezen om zelf straling te beperken kun je hier terecht. Eerlijk over Straling heeft een prominente hoekstand pal aan het grote centrale terraseiland: sectie Health, standnummer D37. Wij hopen jou daar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. Tot op de beurs!

Lees ook: Persbericht Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs 2019


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.