Kans op huidproblemen door 5G

Het onderwerp 5G komt regelmatig aan de orde in de media en tegenwoordig ook in raadsvergaderingen. In de vergadering van 28 februari in Zaanstad over de gezondheidsrisico’s van 5G (hier terug te luisteren) werd uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Er werd echter ook de indruk gewekt “dat het met 5G wel mee zou vallen”. “Alleen de huid zou bij de hogere frequenties wat meer belast worden maar de stralingsbelasting zou minder worden en de huid is toch niet zo belangrijk.” Iemand in de zaal suggereerde zelfs dat 3G en 4G beter vervangen zouden kunnen worden door 5G vanwege de geringere belasting.

Gezien het belang van het onderwerp geeft natuurkundige Dr. Leendert Vriens onderstaand de juiste informatie.

Stralingsabsorptie in de huid wordt 10x zo hoog

Bij het invoeren van de hogere 5G frequenties wordt de indringdiepte van de straling in ons lichaam inderdaad veel kleiner. Dat klinkt positief. De reden voor dat kleiner worden is simpel, die straling wordt al in onze huid en vlak daaronder geabsorbeerd en dringt daarom niet zover door. Bij een 10x zo kleine indringdiepte van deze straling in ons lichaam, ten opzichte van 3G en 4G, wordt de stralingsabsorptie in de huid met diezelfde factor 10 verhoogd, bij gelijkblijvende stralingsintensiteit. Deze factor 10 is een realistische waarde.

Maar de stralingsintensiteit blijft niet gelijk bij 5G

In een recent opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad schreef Van Rongen – secretaris van de commissie EMV van de Gezondheidsraad en voorzitter van de ICNIRP, de commissie die aanbevelingen geeft voor de te hanteren normen op dit gebied – dat de ‘strenge’ normen voor de hogere frequenties in de nieuwe richtlijnen naar boven zullen worden bijgesteld. Hoeveel schreef hij niet.

In de stad Brussel is men recent reeds akkoord gegaan met een verhoging van de norm voor de stralingsintensiteit van 5G met een factor 6. Dit zou noodzakelijk zijn om de hogere 5G frequenties te kunnen gebruiken. In Nederland kunnen we dan in de praktijk ook een dergelijke verhoging verwachten. Daardoor en door bovengenoemde verhoging van de absorptie in de huid met de factor 10 zal de totale stralingsabsorptie in de huid met een factor 6 x 10 = 60 verhoogd worden, ten opzichte van nu.

Kans op huidproblemen

Onze huid is echter zeer belangrijk, het is het grootste orgaan van ons lichaam, met daarin onder meer zenuwcellen, bloedvaten en zweet- en talgklieren. De huid beschermt ons tegen bacteriën, virussen, schimmels en ultraviolette straling, zorgt voor warmteregulatie en aanmaak van vitamine D en heeft de zintuigfunctie van tastorgaan.

Door de huidige stralingsbelasting van 3G, 4G en WiFi hebben veel elektrogevoelige mensen al huidproblemen, zoals permanente jeuk, pijn en verbrandingsverschijnselen.

Verder neemt het aantal mensen met huidkanker jaar op jaar toe. De zon krijgt de schuld maar eind vorige eeuw legde Prof. Johansson van het Karolinska Instituut in Zweden al het verband met niet-natuurlijke straling als medeoorzaak voor de toename van het aantal kankerpatiënten.

Gezondheidseffecten

Over de schadelijke gevolgen van 3G, 4G, WiFi e.d. is al veel bekend en in veel landen zijn maatregelen genomen om burgers en de meer kwetsbare kinderen te beschermen, zie bijvoorbeeld deze literatuur-selectie over de gezondheidseffecten. Hierin staan onder meer links naar het ‘EU 5G Appeal’ en het ‘International Appeal Stop 5G on Earth and in Space’ met veel inhoudelijke informatie.

Duidelijk is dat er nog vrijwel geen onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G bij de hogere frequenties, maar dat op grond van het eerdere onderzoek bij de lagere frequenties ernstige problemen te verwachten zijn.

Een nog niet beantwoorde vraag is waarom die veel hogere stralingsintensiteiten voor 5G nodig zijn. De hogere frequenties zijn al voldoende om met veel grotere datasnelheden te werken. Het probleem is echter het bereik, dat met hogere frequenties veel minder wordt. Het bereik wordt zoveel minder dat men al om de 100 à 150 meter in een straat een zendmast moet plaatsen, bijv. aan lantaarnpalen. Maar dat zal niet genoeg zijn. Die straling zal niet door de muren gaan van de huizen langs de weg en evenmin door HR++ glas met een metallische coating. Kortom, geen bereik in huis en dus moet de stralingsintensiteit significant verder omhoog om toch een groter bereik te krijgen. Of dat dan voldoende zal zijn om in huizen te laten doordringen is nu nog de vraag.

Advies aan gemeenten

Mijn advies aan gemeenten is dan ook: Loop niet voorop, neem geen risico en laat je niet verleiden tot investeringen op dit gebied. Er zijn al andere gemeenten die 5G gaan testen.

Hoe dan wel? Gebruik overal zoveel mogelijk bekabelde verbindingen, de huidige kabels, glasvezels, enz. Informatie verstuurd door kabels is goedkoper wat energiegebruik betreft, is veel veiliger (bijna niet te hacken) en geeft geen straling die schadelijk is voor de gezondheid van velen.

Leendert Vriens
Natuurkundige

Lees ook:
Opiniestuk Eke Vriens in Reformatorisch Dagblad: Kans op huidproblemen door 5G-straling
Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.