Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

De rechtbank van Florence heeft bevolen dat de wifi in een school onmiddellijk uit moet om de gezondheid van een leerling te beschermen.

Agata Tandoi, advocaat van de familie van de leerling, geeft aan dat het in deze zaak om een noodmaatregel gaat totdat het vonnis wordt uitgesproken omdat er het vermoeden is dat het kind gezondheidsschade zal oplopen.

Oordeel rechter

De rechter beveelt de onmiddellijke ontmanteling van de routers en hotspots. De zorg is dat voortdurende blootstelling ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. In maart is er een hoorzitting gepland waarin de vraag voorligt of de uitschakeling van de wifi tijdelijk of permanent zal zijn.

De voorzichtige redenering van de rechter – die nog niet gepubliceerd is – gaat uit van de constatering dat de school in de buurt van de Arno momenteel wordt bestraald door elektromagnetische velden van de wifi wat volgens de wetenschappelijke wereld een risico vormt voor de gezondheid. Deze situatie maakt het des te risicovoller voor de leerling omdat hij lijdt aan een gevoeligheid voor elektromagnetische velden (EMV) wat een ernstige aandoening is. Dit is door artsen – wat blijkt uit de overgelegde documentatie aan de rechtbank – ook aangetoond.

Verder is ook het oordeel van de rechter van belang dat de school internet goed kan garanderen ook zonder draadloze apparatuur, namelijk met een bekabelde verbinding. De rechter verwijst hierbij naar een decreet van 11 januari 2017 van de voormalige minister van Milieu die in verband met de milieuvervuiling in kantoren opdroeg bedrade verbindingen te gebruiken in plaats van wifi, wat al in verschillende Italiaanse scholen is gebeurd. Verder zegt geen enkele Italiaanse wet dat scholen wifi moeten gebruiken, zeker omdat je altijd voor bekabelde verbindingen kunt kiezen.

Ook in Nederland van belang

Een belangrijke uitspraak die ook in Nederland van belang is. Het is een vaak onbekend probleem. Het kan bij leerlingen echter leiden tot veel gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn, niet kunnen concentreren, slapeloosheid, depressiviteit, etc. en het kan uiteindelijk leiden tot elektrohypersensitiviteit (EHS). Dit is – zoals de rechter ook aangeeft – een ernstige aandoening die als gevolg kan hebben dat kinderen niet meer tegen draadloze apparaten kunnen en deze te allen tijde moeten vermijden.

In deze wereld met de steeds verdere uitrol – binnenkort ook 5G – wordt dit steeds moeilijker. Er zijn nu al vele kinderen in Nederland die niet naar school gaan vanwege hun elektrogevoeligheid. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de blootstellingswaarden veel hoger zijn in een school vanwege de vele iPads en de sterkere routers die daarvoor nodig zijn. Zie dit informatieve filmpje.

Om dit te voorkomen is toepassing van het voorzorgsbeginsel dan ook urgent en zullen maatregelen genomen moeten worden om de blootstelling aan EMV te beperken, zoals door het gebruik van bedrade verbindingen. Zodat ook kinderen die EHS hebben naar school kunnen. Want alle kinderen hebben recht op onderwijs, ook kinderen met een handicap, zo staat in het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook gezien de bijzondere zorgplicht van scholen ten aanzien van zijn leerlingen en de verantwoordelijkheid een veilige en gezonde leeromgeving te creëren. Zeker als een school zich bewust is van de risico’s kan het genoodzaakt zijn maatregelen te nemen.

Bescherming kinderen in andere landen

In veel andere landen worden al maatregelen genomen om kinderen te beschermen tegen draadloze toepassingen. Zo is er in Frankrijk sinds 2018 een totaalverbod op mobiele telefoons en is er al eerder een wet van kracht gegaan die scholen opdroeg zoveel mogelijk bekabelde verbindingen te gebruiken. Ook op Cyprus is wifi verboden op basisscholen en er zijn vergelijkbare ontwikkelingen in België, Argentinië, de Verenigde Staten, etc.

De Raad van Europa heeft in zijn Resolutie over de potentiële gevaren van EMV van 6 mei 2011 al de aanbeveling gedaan om alle draadloze apparaten zoals mobiele telefoons, wifi, DECT-telefoons, etc. te weren uit klaslokalen en scholen en om elektrogevoeligen te beschermen.

Het is belangrijk dat hier ook in Nederland aandacht voor komt en dat ouders zich bewust worden van de risico’s van deze draadloze toepassingen op scholen en uiteraard ook thuis. Want deze zijn er, zo oordeelt ook de rechter in onderhavige zaak.

Ook om die reden begint de Italiaanse overheid met een voorlichtingscampagne om burgers te informeren over de risico’s van mobiele telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken. Dit naar aanleiding van een recente uitspraak.

Martine Vriens


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.