Stralingsbewust Zaanstad bij raadsvergadering en gesprek met wethouder

Op 28 februari is er tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zaanstad uitgebreid aandacht besteed aan 5G en ‘slimme’ netwerken. Als vervolg daarop heeft er op 7 maart een gesprek plaatsgevonden met de wethouder milieu en ruimtelijke ordening.

Inspreken bij raadsvergadering

Naar aanleiding van bezorgdheid over de uitrol van 5G, en in mijn geval persoonlijke klachten door teveel straling, hebben Nikai de Best en ik namens een groep stralingsbewuste inwoners een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Zaanstad gestuurd. Wij legden hen in deze brief bronnen voor over de risico’s en stelden vragen over o.a. de toepassing van het voorzorgsprincipe en het nemen van verantwoordelijkheid. We kregen daarna de mogelijkheid om in te spreken bij de raadsvergadering, wat Nikai de Best op zich nam.

Naar aanleiding van de brief van Let’s Talk About Tech van 16 februari over het 5G Space Appeal was ook Anouk de Bont uitgenodigd om in te spreken op deze avond. Er is veel goed onderbouwde informatie ter sprake gekomen en er was een levendige discussie. Verschillende leden van het publiek leverden hier een sterke bijdrage aan. Hoewel er veel onwetendheid en merkwaardige felheid heerste onder sommige raadsleden, toonden andere raadsleden interesse in het onderwerp.

Naar aanleiding van een artikel op NU.nl werd door sommigen aangenomen dat, omdat de frequenties van 5G niet zo diep doordringen in de huid, deze minder schadelijk zouden zijn dan die van de huidige netwerken. Hierop heeft natuurkundige Leendert Vriens (van StopUMTS.nl) later gereageerd in dit artikel.

Daaruit blijkt dat de absorptie van de straling door de huid evenredig stijgt met de afname van de indringdiepte. Daarnaast is in Nederland, in navolging van Brussel, een verhoging te verwachten van de norm voor de frequenties van 5G met een factor 6. De absorptie van straling van 5G door de huid zal dan met een factor 60 toenemen. En zoals je met gezond verstand kunt begrijpen kan in dit zeer belangrijke orgaan op vele manieren schade ontstaan door straling (denk aan o.a. jeukklachten, die in de huidige situatie al voorkomen onder mensen met EHS, en huidkanker, wat steeds meer voorkomt).

De filmopnamen van de raadsvergadering zijn terug te kijken via deze link.

Gesprek met wethouder

Samen met een inwoner met problemen veroorzaakt door EHS en met woonbioloog Frank Bonte heb ik vervolgens op 7 maart een gesprek kunnen voeren met de wethouder milieu en ruimtelijke ordening van Zaanstad en twee beleidsadviseurs (milieu en gezondheid). Tijdens dit gesprek zijn problemen van mensen met EHS ter sprake gekomen, zoals hun problemen met wonen, versterkt door ontwikkelingen ten behoeve van verduurzaming (warmtepompen en zonnepanelen).

Daarnaast is de brief en onze bezorgdheid over 5G ter sprake gekomen. We kregen te horen dat straling wel degelijk een schadelijk effect heeft op de gezondheid, maar dat het niet duidelijk is hoe en hoe erg. Op onze aangedragen informatie over hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen en over de belangenverstrengelingen bij o.a. de Gezondheidsraad kon niet worden ingegaan.

Hoewel de uitrol van 5G nog niet actueel is, kreeg ik de indruk dat de gemeente ook niet veel kan doen om dit tegen te houden, al leken onze gesprekspartners onze zorgen wel te begrijpen. Er is afgesproken om elkaar op de hoogte te houden. Wij zullen blijven actievoeren om hier aandacht voor te vragen en ingangen proberen te vinden, hopelijk samen met raadsleden. Ook zullen we naar manieren zoeken om onze kennis over straling ten behoeve van inwoners van Zaanstad in te zetten in de vorm van o.a. lezingen.

Mensen die mee willen denken of interesse hebben in aanvullende informatie kunnen contact met ons opnemen via geen5Ginzaanstad@outlook.com.

Hannah Hordijk

Lees ook:
5G verstoort processen in het lichaam – Nikai de Best en Hannah Hordijk in het Zaans Stadsblad van 20 februari 2019
Gezondheidsgevaren van 5G vanavond in de raad – Zaanstad Nieuws 28 februari 2019


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.