Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft eerste ‘Smart’ Park-netwerk in Europa

Wij hebben de twijfelachtige ‘eer’ om als eerste regio in Europa een ‘Smart’ Park-netwerk te hebben. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk het eerste natuurgebied dat ‘slimme’ sensortechnologie heeft ingezet.

Hierdoor kan beheerder PWN meer informatie verzamelen over het gedrag van dieren en de interactie tussen bezoekers en dieren. Inzicht in de bewegingen en het gedrag van deze dieren helpt om ‘het beheer slimmer vorm te geven’, aldus PWN.

Het ‘Smart’ Park-netwerk

Dit zogenoemde slimme netwerk in ons nationale park is tot stand gekomen door een samenwerking van PWN, de Universiteit van Utrecht en de organisatie Smart Parks uit Rotterdam. Camping De Lakens en circuit Zandvoort hebben meegewerkt aan de bouw van dit netwerk.

Blijkbaar is het tegenwoordig nodig om de bewegingen en het gedrag van dieren, zoals wisenten, hooglanders en damherten, permanent via sensoren te monitoren. Dit zou nodig zijn om te zien hoe het vrij bewegen van de dieren samengaat met bezoekers en welke interacties er zijn tussen mens en dier. PWN wil zelfs onderzoeken of bezoekers een signaal op hun telefoon kunnen ontvangen als er bijvoorbeeld wisenten in de buurt van een fiets- of wandelpad zijn, zodat ongewenste confrontaties kunnen worden voorkomen.

Sturen van Gedrag

Myrthe Fonck, Adviseur Natuur van PWN, geeft aan dat zij er trots op is dat zij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van slimme technologieën. De inzet van technologie is dus blijkbaar belangrijk, er wordt niet gesproken over wat de gevolgen van steeds meer elektromagnetische velden zijn op de gezondheid van dieren en de natuur.

En milieuwetenschapper Joris Cromsigt van de Universiteit Utrecht geeft aan:

“Deze nieuwe technologie geeft ons fantastische mogelijkheden om op een nieuwe manier te gaan kijken naar de interacties tussen mens en dier. Deze kennis gaat hopelijk de basis zijn van een innovatief wildbeheer dat gericht is op het slimmer sturen van het gedrag van dier en mens.”

En dat voelt dan toch erg onaangenaam. Ik wil helemaal niet ‘geobserveerd en gestuurd’ worden. Onze samenleving is in hoog tempo aan het veranderen. We worden met alle ‘slimme’ technologie op steeds meer terreinen gescand, gevolgd, afgeluisterd, bekeken en gestuurd. Dit betreft dan ook een inbreuk op onze privacy.

Een zorgelijke ontwikkeling

En sensoren werken uiteraard alleen als dit wordt ondersteund door een uitgebreid netwerk van zendantennes. De hoeveelheid elektromagnetische straling en de diversiteit aan frequenties is nog steeds sterk groeiende. We worden hieraan allemaal ongevraagd 24 uur per dag 365 dagen per jaar blootgesteld. Dit is dan ook een inbreuk op ons mensenrecht op onaantastbaarheid van ons lichaam (artikel 11 van de Nederlandse Grondwet).

Vorig jaar werd al een 33 meter hoge zendmast in Nationaal Park Zuid-Kennemerland geplaatst. En ook het Bloemendaalse Bos wordt als mogelijke plaats voor de zendmast onderzocht.

Natuurgebieden waren voorheen nog de weinige plekken waar minder straling aanwezig was. Een plek waar je als stralingsgevoelige mens nog kon ontspannen en herstellen. Nu natuurgebieden ook in rap tempo worden voorzien van sensoren en steeds meer zendantennes, zijn deze gebieden (straks) dus niet meer toegankelijk voor stralingsgevoelige mensen. In mijn beleving is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Silvia Belgraver
Inwoner van regio Zuid-Kennemerland


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.