Zorgen over de risico’s van 5G voor gezondheid en leefomgeving nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Het Financieele Dagblad kopte op 6 april ‘5G-netwerk wordt planologische nachtmerrie’ en vorige week was in verschillende landelijke media te lezen dat meerdere politieke partijen zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s van straling door het nieuwe 5G-netwerk. Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks:

“We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.”

Haar verzoek in de Tweede Kamer om voorafgaand aan de uitrol van 5G onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen kreeg steun van de PvdA en de PVV.

De Gezondheidsraad heeft laten weten dat er door hen nog geen onderzoek is gedaan naar de eventuele gevaren van het nog uit te rollen 5G-netwerk. Vreemd genoeg wees staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken tijdens het debat op de wetenschappelijke inzichten die volgens haar al bekend zijn en waaruit volgens haar blijkt dat “de dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade”. Op welke onderzoeken zij doelde is voor ons onduidelijk en dit standpunt wordt zeker niet onderbouwd door de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek. Een groep Australische wetenschappers genaamd Orsaa (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.) heeft een databank aangelegd met al deze peer reviewed publicaties en daaruit blijkt dat van de 3366 publicaties 68% van de studies ‘significante biologische of gezondheidseffecten’ aantoont.

In veel andere landen is er al langer debat over en groeiend verzet tegen de invoering van 5G. De laatste weken heeft dit geleid tot een groot aantal concrete beslissingen, waaruit blijkt dat de bescherming van gezondheid en leefomgeving tot nu toe onvoldoende in de plannen zijn meegenomen. Spraakmakend zijn de woorden waarmee de Belgische milieuminister Céline Fremault op de rem is gaan staan voor de uitrol van 5G:

“Ik kan zo’n technologie niet verwelkomen als de stralingsnormen, die de burger moeten beschermen, niet gerespecteerd worden. 5G of niet,” […] “De Brusselaars zijn geen proefkonijnen, waarvan ik de gezondheid met winst kan verkopen. We kunnen niets aan de twijfel overlaten.”

Vorige maand werd ook bekend dat Duitsland een onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G laat uitvoeren, omdat er te weinig kennis over bestaat. Bij het nieuwe netwerk is de overdracht van data groter en de frequentie hoger, dat kan invloed hebben op de intensiteit en de schadelijkheid van de straling.

Verder stellen Europarlementariërs vragen over de impact van 5G op gezondheid en milieu en waarschuwen adviesorganen van de Europese Commissie voor onbedoelde biologische gevolgen van blootstelling aan 5G. Rome en Florence gaan het voorzorgsprincipe toepassen en in Zwitserland zijn er inmiddels in meerdere kantons resoluties aangenomen die een moratorium op 5G verzoeken. In 2018 concludeerde de Zwitserse onderzoeksorganisatie IT’IS, notabene gefinancierd vanuit de telecom-industrie, dat ondanks de hogere frequenties en beperkte penetratie 5G voldoende energie kan opwekken om huidweefsel permanent te beschadigen.

Ander nieuws dat ons via de media en Nederlandse overheidsinstanties summier of geheel niet bereikt is dat er in veel Amerikaanse staten massaal protest is tegen de uitrol van 5G. In de stad Mill Valley (in California) hebben ze 5G een halt toegeroepen vanwege de mogelijke gezondheidseffecten. Veel andere steden voeren rechtszaken om er voor te zorgen dat ze de bevoegdheid om ‘small cells’ te weigeren behouden. Ook is er in de staten veel oppositie, o.a. in de hoorzittingen over de veranderingen in wet- en regelgeving om de uitrol van 5G te bespoedigen.

Opvallend bij al het verzet is de betrokkenheid van wetenschappers, artsen, senatoren en burgemeesters. Twee overtuigende verklaringen tegen 5G zijn van Senator en techie at heart Patrick Colbeck en van de arts Sharon Goldberg. Vanwege de goede wetenschappelijke onderbouwing hebben wij deze op onze pagina Wetenschap geplaatst.

Een ander memorabel betoog werd op 6 februari 2019 door de Amerikaanse senator Richard Blumenthal gehouden tijdens een hoorzitting van de Senaat over de toekomst van 5G-technologie en de impact ervan op de Amerikaanse bevolking en economie.

Zijn verklaring en de antwoorden van de vertegenwoordigers van de telecom-industrie op zijn vragen maken pijnlijk duidelijk hoe weinig verantwoordelijkheid bedrijven en overheid nemen als het gaat om het garanderen van veiligheid en gezondheid van burgers. Uit de hoorzitting komt duidelijk het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s van de technologie en ook het volledig ontbreken van financiering voor het doen van zulk onderzoek naar voren. Blumenthal eindigt dan ook zijn betoog met de woorden:

“So there really is no research ongoing. We are kind of flying blind here, as far as health and safety is concerned.”

Tot slot, een zeer goed Engels overzichtsartikel van alle 5G-ontwikkelingen is ‘5G: The Dominoes Are Starting To Fall‘. Dit is geschreven door Claire Edwards, voormalig medewerker van de Verenigde Naties (VN). Zij waarschuwde de VN-secretaris-generaal voor de gevaren van 5G tijdens een bijeenkomst met VN-personeel in mei 2018 en riep daarbij op om de uitrol van 5G op VN-posten te stoppen.

Meer weten over al deze ontwikkelingen en belangrijke recente publicaties over 5G in relatie tot gezondheid en leefomgeving? Lees dan ook dit door ons opgestelde overzicht Selectie recente publicaties 5G met daarin ook alle bronnen die wij gebruikt hebben voor het maken van dit artikel.

Anne, Anouk, Martine, Mirjam, Nanny, Silvia, Vera en Wendy
Let’s Talk About Tech


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.