Wereldwijde Protestdag tegen 5G: ook in Amsterdam protesteerden honderden mensen

Vandaag vonden er wereldwijd in totaal 265 protestacties (in 36 landen) plaats tegen de voorgenomen uitrol van 5G.

Ook Nederland deed mee. In Amsterdam waren zo’n vijfhonderd mensen aanwezig bij de protestbijeenkomst op de Dam. Diverse sprekers hielden daar op het podium een bevlogen toespraak. De overheid werd dringend opgeroepen om de gezondheid van mens, dier en natuur serieus te nemen; het voorzorgsprincipe toe te passen en te stoppen met de uitrol van 5G. Daarna werd er met een groep van ongeveer 1.500 demonstranten een protestmars gelopen van de Dam naar het Museumplein.

Onderstaand een terugblik op de protestdag in Amsterdam, de lancering van De Andere Krant, de brief die Milieudefensie stuurde aan de overheid en het kort geding tegen de Nederlandse Staat dat momenteel wordt voorbereid door de Stichting Stop5GNL.

Protestbijeenkomst op de Dam

Renée van Gennip, mede-oprichter van burgerinitiatief Stralingsbewust Amsterdam, opende de protestbijeenkomst. Vervolgens werden er op het podium bevlogen toespraken gehouden door:

De volledige video-opname van de toespraken op de Dam kun je terugkijken op YouTube via deze link. Met dank aan RT Dutch voor de videoregistratie en live-streaming op de dag zelf. Daarnaast heeft Healing­Sound­Movement een professioneel verslag gemaakt met mooie interviews in vier delen. Deel 1: interview met initiatiefnemer Renée van Gennip en spreker Jan van Gils (43:34 min.). Deel 2: interview met mede-initiatiefnemer Marije Freeve (11:18 min.). Deel 3: registratie van de protestbijeenkomst (53:07 min.). Deel 4: interview met spreker Rob Verboog (13:45 min.).

  

 

Staatssecretaris Mona Keijzer werd opgeroepen om ‘wakker te worden’ en de uitrol van 5G stop te zetten. De blootstellingslimieten zijn verouderd en er is geen rekening gehouden met de biologische effecten van kunstmatige elektromagnetische straling. Het gaat tenslotte niet alleen om de opwarmingseffecten. Uit de vele dringende waarschuwingen van wetenschappers en artsen blijkt dat er wel degelijk sprake is van (ernstige) gezondheidsrisico’s. Het wetenschappelijk goed onderbouwde 5G Space Appeal is zelfs al bijna 200.000 keer ondertekend. Onze gezondheid is toch echt veel belangrijker dan nog sneller internet en economisch gewin!

Op het podium stond ook een lege gele stoel. Deze lege stoel staat symbool voor degenen die vanwege gezondheidsklachten door straling, niet aanwezig konden zijn. Door de kunstmatige elektromagnetische straling die overal om ons heen aanwezig is, kunnen steeds meer mensen niet meer deelnemen aan de samenleving. Overal ter wereld hebben elektrosensitieve mensen moeilijkheden om te overleven, om gehoord te worden en om als zodanig erkend te worden. Omdat ze op veel plekken niet meer kunnen komen zijn ze voor velen onzichtbaar. Met de lege gele stoel wordt zichtbaar gemaakt dat ze er zijn en dat ze er ook bij horen.

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe editie van De Andere Krant gelanceerd met deze keer als thema Gezondheid, waarbij o.a. wordt stilgestaan bij straling en 5G. De Andere Krant brengt in beeld wat in de reguliere media niet wordt besproken. Je kunt De Andere Krant hier digitaal lezen (PDF). Zie met name het artikel ‘5G, de kroon op de zorgkosten’ op pagina 12. Aangezien de reguliere media het onderwerp 5G vaak eenzijdig benaderen (de overheidsstandpunten worden klakkeloos herhaald), wordt er al over nagedacht om een speciaal themanummer te maken over de schaduwzijden van 5G.

Protestmars naar Museumplein

Na de bijeenkomst was er een protestmars van de Dam naar het Museumplein. Er liepen zo’n 1.500 demonstranten mee in de protestmars. Zie o.a. deze korte video, dit filmpje en ook dit filmpje.

  

Op het Museumplein vond de slotbijeenkomst plaats en zorgde Guerilla Kitchen voor soep en broodjes. Zie dit fotoalbum van Rutger Slim voor een verdere impressie van de protestdag in Amsterdam.

Hartelijk dank aan de organisatoren, sprekers, sponsoren en iedereen die aanwezig was. Er is weer een belangrijk signaal afgegeven!

Ook Milieudefensie roept overheid op tot toepassen voorzorgsprincipe

Milieudefensie was ook een van de sponsoren van deze 5G protestdag in Amsterdam. Milieudefensie heeft op 20 januari een brief gestuurd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat waarin ze de overheid oproept het voorzorgsbeginsel toe te passen. Milieudefensie constateert dat er bewijzen en overtuigende argumenten ontbreken voor de volgende zaken:

  • “dat de huidige blootstelling aan elektromagnetische straling veilig is voor mens en dier, ook op middellange en lange termijn;
  • dat niet-thermische effecten zijn meegenomen in onze huidige blootstellingslimieten;
  • dat de straling van de huidige antenne-installaties onschadelijk zijn voor onze leefomgeving, flora en fauna;
  • dat de stapeling van deze straling en die van draadloze apparatuur geen enkel schadelijk effect heeft gehad op mens, dier en milieu;
  • dat 5G onschadelijk is voor onze leefomgeving en natuurgebieden;
  • dat de optelsom van de straling van draadloze apparaten (bijv. vanwege het Internet of Things) op geen enkele plaats in huis of stal tot een onveilige hoeveelheid straling zal leiden;
  • een onafhankelijke analyse van de studies naar de effecten van beamvorming-technieken en multi-millimeter-frequenties.”

Op 30 januari zal het onderwerp besproken worden in de commissie van Economische Zaken en Klimaat. We volgen uiteraard met grote belangstelling of de overheid het onderwerp nu wel serieus gaat oppakken.

Kort geding tegen de Staat

In de tussentijd gaan alle vervolgacties gewoon door. De Stichting Stop5GNL is momenteel bezig met het opstarten van een kort geding tegen de Nederlandse Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. Door 5G uit te rollen handelt de Staat onrechtmatig aangezien het de burgers niet beschermt tegen de gezondheidsrisico’s van 5G. Je kunt de stichting helpen met een donatie om de advocaatkosten te kunnen betalen. Momenteel zijn er al een aantal garantstellingen dus ze zijn alvast van start gegaan, maar jouw hulp is van groot belang.

De gezondheidsrisico’s van 5G staan inmiddels volop in de aandacht. We houden je op de hoogte!

Verslag: Silvia Belgraver

De 5G Protestdag in de media

TV:
Hart van Nederland: item te bekijken vanaf 9:04 min.
NOS journaal: item te bekijken vanaf 3:58 min.
Nieuwsuur: item te bekijken vanaf 19:00 min.

Radio:
NPO Radio 2 bij “Vroeg op Frank”: interview met Rob Verboog over de 5G protestdag, hier terug te luisteren vanaf 2:28 uur

Artikelen:
NOS: Honderden deelnemers in Amsterdam bij mars tegen 5G
Parool: Honderden demonstranten op de Dam: ‘5G maakt alle leven kapot’
RTL nieuws: Nee tegen 5G: wereldwijde demonstratie tegen nieuw mobiel internet
Telegraaf: Anti-5G-demonstrant: ’Geen idee waar G voor staat, maar je voelt dat niet best is!’
AT5: Paar honderd demonstranten op de Dam: ‘5G kost levens’
Hart van Nederland: Grote groep demonstranten op de Dam tegen 5G
AD: Carolien Schooneveld wijst op gevaren van 5G
Telecompaper: Betoging in Amsterdam tegen komst 5G-netwerken
AG connect: Wereldwijd protest tegen komst van 5G
Nieuwsblad De Kaap: Heuvelruggers bang voor de straling van 5G
Panorama: Grote groep demonstranten op de Dam tegen 5G
Boeddhistisch Dagblad: Demonstratie in Amsterdam tegen invoeren 5G-netwerk
Trouw en NRC: besteedde er geen aandacht aan
HLN België: Honderdtal manifestanten protesteren tegen invoer 5G in België: “Men is zich niet bewust van de gevaren van 5G”

Zie ook dit overzicht van nieuwsberichten over de 5G Protestdag in andere landen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.