5G, de kroon op de zorgkosten – De Andere K(r)ant

Is het jou ook wel eens opgevallen dat bijna alle nieuwsberichten in de reguliere media over de gezondheidsrisico’s van straling en 5G heel erg op elkaar lijken?

Het standaard bericht begint met een zielig ervaringsverhaal van een burger die ‘bang, verward en overbezorgd’ is, bij voorkeur met een foto erbij van iemand met een aluminiumhoedje op. Daarna wordt het standaard overheidsstandpunt klakkeloos overgenomen met het statement ‘dat straling binnen de normen volgens de overheid volkomen veilig is, dus slaapt u rustig verder’. De overweldigende hoeveelheid feiten en argumenten dat dit volstrekt niet waar is, wordt voor het gemak hardnekkig genegeerd. De journalistiek lijkt zo meer een propagandakanaal van de overheid te zijn geworden.

Gelukkig ontstaan er vanuit de samenleving zelf ook steeds meer onafhankelijke nieuwsvoorzieningen die wel verder durven/willen kijken. Burgerinitiatief De Andere Krant lanceerde tijdens de wereldwijde 5G Protestdag op 25 januari bijvoorbeeld alweer de vierde papieren editie van hun krant met dit keer als thema Gezondheid. In deze editie staat onder andere een uitgebreid informatief artikel van Benjamin Adamah over de andere kant van straling en 5G. Onderstaand het artikel om toch ook een ander geluid te laten horen.

5G, de kroon op de zorgkosten

Illustratie: De Andere Krant

“Als je in een willekeurige trein of metro stapt, dan zit iedereen wezenloos op z’n schermpje te scrollen. Social media-posts, dag in dag uit, waar niemand iets van wil missen. Er bestaat al een term voor deze verslaving: FOMO, de afkorting van Fear Of Missing Out.”

De overheid, vooral Economische Zaken, D66, PvdA en VVD hebben hun werk goed gedaan om het echte leven tot iets abstracts te maken en de surrogaatversie op schermpjes tot werkelijkheid, met alle bijwerkingen van dien. Die hele smartphone-zombificering was overigens al wereldwijd gepland in april 1996. Lees maar:

“…ze zijn alleen onafhankelijk als een enkele entiteit op het internet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van het net om te functioneren. Ondanks de allure van het elektronische fake-leven, is het een gemeenschappelijke droom om “los te koppelen” en een tijdje alleen te zijn… maar de gedachte om de laatste info-update te missen, is te enerverend. Psychologen hebben deze neurose gecategoriseerd als ‘infolepsis’, een toestand bestaande uit een doorlopend en oncontroleerbaar verlangen naar informatie. Mensen communiceren vrijuit op het net, maar velen zijn ook isolationisten geworden, niet in staat om oog in oog te communiceren.”

Bovenstaande citaat komt uit: ‘Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise‘, een futurologische studie in opdracht van het US Department of Defense. In deze studie rept men ook over een sterke toename van behoefte aan menselijke donororganen als gevolg van de schadelijke werking van de straling van draadloze apparaten.

Moscow signal XXL

Het is mogelijk niet voor niets dat D66 onze lichamen onteigende in hetzelfde jaar dat D66-Ollongren het laatste stukje democratie om zeep hielp. D66-politici Els Borst (erelid Gezondheidsraad) en Laurens-Jan Brinkhorst hebben UMTS er destijds met politiek, in plaats van wetenschappelijk onderbouwde brieven aan de gemeente doorgedrukt. Een groep internationale medische wetenschappers, bij elkaar 268, hebben recent een waarschuwing naar de politiek verstuurd waarin ze nadrukkelijk oproepen 5G te stoppen.

Bijzonder verontrustend is dat 5G onze zuurstofopname lijkt te verstoren en de kans op oog- en testikelkanker sterk verhoogt. Verder weet niemand wat de kruising van 5G met andere velden doet, zoals UMTS, GSM, C-2000, Wi-Fi, LTE, digitale tv-signalen, etc. Uit een Belgisch onderzoek met ratten kwam jaren geleden naar voren dat GSM en Wi-Fi door elkaar meteen twee keer zoveel tumoren gaf.

Het is en wordt een groot vivi-sectie-spektakel voor jong en oud van schendingen tegen grondwetten en mensenrechten, met als bonus dat kanker een sterke correlatie heeft met cellen die te weinig zuurstof krijgen. Dit tegen de achtergrond dat WiFi, ook zwakke WiFi zoals de 10-metervariant Bluetooth, celmembranen lek maakt en de door straling toegenomen vrije radicalen de mitochondriën laat stukvreten. Kapotte cellen delen zich en zo kunnen kankercellen ontstaan.

Tijdens de Koude Oorlog bestraalden de Russen met goedkeuring van de VS-regering heimelijk 20 jaar lang de Amerikaanse Ambassade in Moskou met een signaal dat vooral wisselde tussen de Wi-Fi- en Wimax-frequentie. Alle 3000 personeelsleden die daar werkzaam waren inclusief hun kinderen zijn volgens Dr. Barrie Trower, die daar rechtstreeks bij betrokken was, inmiddels dood door kanker of leukemie-achtige aandoeningen. Wat we hier in de grote steden hebben is in theorie erger dan het Moscow-signal.

Het orkestreren van een valse stralingsnorm

Politici liegen glashard dat alles binnen “veiligheidsnormen” blijft. De GGD en Gezondheidsraad liegen willens en wetens mee en verwijzen naar het Antennebureau dat nota bene onderdeel is van EZ, dat over de hele overheidsdeal met de telecom gaat (laat de burger z’n mond houden anders eisen wij de licentie-miljarden terug!).

Het Antennebureau scheepte mensen af met een vod over risk-assessment in relatie tot straling dat geschreven is door een van de grootste wetenschapsvervalsers ooit, Michael Repacholi. Hij is destijds onder druk van Duitse protesten – tegen zijn corruptie – uit de WHO gestapt, waarna de Amerikaanse defensie hem omarmde om stukken te schrijven die de effecten van depleted uranium in Irak, zoals zwaar verminkt geboren kinderen, moesten bagatelliseren. Het risk-assessment-stuk van Repacholi is voor Nederland geprepareerd door een lid van de Gezondheidsraad, nadat de basis al volledig onderuit gehaald was als wetenschapsvervalsing door stralingsexpert Dr. Neil Cherry e.v.a.

De onzin die de Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD verspreiden, omvat het de burger voorkauwen van een vermeende veiligheidsnorm die aan de “huidige stand van wetenschap” zou voldoen. Ook zou er “nooit bewijs zijn geleverd voor de schadelijkheid van de straling gebruikt voor draadloze communicatie”.

De enige echte veiligheidsnorm is de woonbiologische norm, omdat deze niet naar de politieke en financiële afspraken, maar realistisch naar de gezondheidseffecten kijkt. De veiligheidsnorm voor blootstelling is gesteld op 0,1 μW/m² (microWatt per vierkante meter). Bij 0,1 μW/m² waarbij de opname van schadelijk ijzer overigens al verdriedubbelt en er ook al verandering optreedt van de calciumafgifte in de hersenen. Maar je moet ergens een concessie doen… (bomen kunnen al ziek worden vanaf 0,7 μW/m²).

De officiële norm, d.w.z. de norm die door de 100% van microgolftechnologie afhankelijke Amerikaanse defensie aan een groot deel van de wereld is opgedrongen, is niet op biologische en medische feiten gebaseerd, maar op een test op een kunststof hoofd met daarin een zoutoplossing. Deze “test” (lees desinformatie-truc) staat een belasting toe van 10.000.000 μW/m², dus honderd miljoen keer hoger dan vanuit een gezondheidsstandpunt verantwoord is. Voor 5G is die nog extra opgeschroefd naar het krankzinnige 20.000.000 μW/m².

De ICNIRP, een private instelling waaraan officieel geen enkele regering verantwoording is verschuldigd, verzon deze onzintest met het kunststofhoofd om deze tot “wetenschappelijke consensus” te maken, met behulp van corrupte politici en hun schare aan cut & paste-journalisten bij de grote kranten en officiële nieuwszenders. Men heeft gekeken bij welke afstand het water in het kunsthoofd opwarmde en daarop de zogeheten ‘thermische effectnorm’ toegepast op het ongelooflijk complexe, sensitieve en geheel van bio-elektrische processen afhankelijke menselijk lichaam. Wordt het lichaam niet warm van straling, dan is er volgens de ICNIRP-ingenieurs (geen medici, maar technici) niets aan de hand.

Zo kweek je kunstmatig torenhoge zorgkosten 

Stralingsklachten worden echter vrijwel altijd veroorzaakt door (elektrische) straling en niet door warmte. Dr. Ulrich Warnke van de Universiteit van Saarland toonde aan hoe elektrische straling een twaalftal zeer ernstige basisverstoringen in ons lichaam veroorzaakt. Dit uit zich via nitrosatieve-oxidatieve stress, waaruit een scala aan bekende symptomatische stralingsklachten voortkomt zoals moeheid, agressie, depressie, slapeloosheid, vals gediagnosticeerde ADHD bij kinderen, hoge bloeddruk, chronische grieperigheid en ontstekingen, hoofdpijn, astma, alle mogelijke soorten kanker, leukemie, etc.

Dit onderzoeksresultaat wordt ondersteund met meer dan 8300 wetenschappelijke studies (bron: Dr. Barrie Trower) en eindeloos veel epidemiologisch materiaal. Gezondheidsraad, gemeenten, Antennebureau en GGD zijn het er echter roerend over eens dat noch deze onderzoeken, noch het epidemiologisch datamateriaal, noch de tig appèls van bezorgde medici, zoals het Freiburger Appèl e.v.a. mogen worden meegenomen in de discussie.

Al deze instanties teren voor 100% op uw en mijn belastinggeld. Eerst worden we dus op eigen kosten ziek gestraald. Daarna betalen we jaarlijks meer en meer aan zorgkosten en aan zorgverzekeringen.

De verzekeraars schrappen massaal letsel door straling uit polissen 

Geen wonder dus dat in Nederland in 2005 de meeste grote verzekeraars halsoverkop schade door straling uit hun polissen schrapten. In 2018, vermoedelijk onder druk van de opkomst van 5G gebeurde hetzelfde bij topverzekeraars wereldwijd waaronder de verzekeringsreus Lloyd. Zij zien de bui duidelijk hangen, terwijl politici nog de roze bril ophouden. Ze moeten ook wel. Want wat ze hebben gedaan in Nederland, zeker met WiFi in de klas, is in één woord misdadig. Docenten of ouders die dit aankaarten, omdat ze de directe ellende ervan bij hun kind op school ervaren, worden daarom afgedaan als aluhoedjes, complotters of psychisch gestoorden.

De farmaceutische industrie en de reguliere krachten in onze zorgsector maken gouden jaren door, dankzij de officiële stralingsleugen en het opgelegde je van de domme moeten houden, dat geëist wordt van arts, ziekenhuis en universiteit. Zo worden de zorgverzekeraars elk jaar nog wat extra gespekt.

Handjeklap tussen overheid en industrie

In 2002 heeft de Nederlandse overheid o.l.v. de VVD-er Johan Remkes “handje-klap” gedaan met Monet, waarin toen Telfort, KPN, Orange, T-Mobile en Vodafone verenigd waren. Ze hebben samen een convenant opgesteld waarin de gemeenten buitenspel werden gezet. Tevens werden middels een vernuftige instemmingsprocedure ook de burgers buitenspel gezet.

Alle zendmasten die reeds voor 2002 illegaal geplaatst waren, werden middels dit convenant gelegaliseerd. Deze masten werden gewoon op of tegenover flats geplaatst zonder overleg met de bewoners. Hier en daar gebeurde het zelfs dat de stroom voor de masten afgetapt werd van de huurders.

In een uitzending van Zembla uit 2004 vertelt oud Telfort-topman R. van den Hoven van Genderen (nog voor de uitrol van UMTS oftewel 4G), dat de overheid zou regelen dat “…er zonder al te veel problemen antennes konden worden gebouwd…”

P. Smits, oud topman KPN geeft vervolgens toe dat de regelingen tussen overheid en telecom bedoeld waren om te voorkomen dat gemeenten en burgers de uitrol van het netwerk zouden kunnen ophouden, dat telecom veel geld voor de frequenties over had, maar dat ze dan niet te veel last van burgers en gemeenten wilden hebben. Prime time op tv is de hele zwendel dus in 2004 al gewoon toegegeven door twee oud telecomdirecteuren zelf.

Elke keer dat de stralingsdiscussie binnen de kaders van het main stream media-circuit (Volkskrant, NRC, AD, Trouw, Parool, NOS, RTL-4 Nieuws, Radio 1, etc.) aan de orde komt, wordt dit alles vergeten. Of opzettelijk vergeten. Terwijl er juist altijd en met grote nadruk aan gerefereerd zou moeten worden.

Benjamin Adamah

Naschrift: Je kunt De Andere Krant, thema Gezondheid hier digitaal lezen. Papieren versies kun je nabestellen via deze link. Help vooral ook mee om de papieren versie verder te verspreiden, zodat mensen ook andere invalshoeken op actuele thema’s tot zich kunnen nemen.

Lees ook:
> Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen
> Klacht eenzijdige journalistiek: impact van digitalisering en 5G wordt uit beeld gehouden


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.