Brief Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen

Op 6 april heeft een groep Duitse artsen en psychotherapeuten een open brief gestuurd aan bondskanselier Angela Merkel, waarin zij oproepen om te stoppen met 5G. Onderstaand kun je hun brief lezen. De tekst hebben we zelf vertaald naar het Nederlands. De literatuur­verwijzingen staan onderaan de brief. Hopelijk durven er binnenkort ook meer Nederlandse artsen in het openbaar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van elektromagnetische straling voor draadloze communicatie bespreekbaar te maken.

Open brief aan Angela Merkel

Wij, artsen en psychotherapeuten gericht op omgevingsgeneeskunde, zien een verband tussen de blootstelling aan straling, immuundeficiëntie en wereldwijde epidemie. We roepen op om de wereldwijde blootstelling aan hoogfrequente straling drastisch te verminderen!

Geachte Bondskanselier,

Wereldwijd ervaren mensen momenteel een uitgebreide golf van ziekten als gevolg van het SARS-corona-Virus 2. Het grootste risico lopen ouderen (met vaak al aanwezige stofwisselingsgebreken) en mensen met al eerder geconstateerde andere ziekten of met een verzwakt immuunsysteem (bijvoorbeeld vanwege een – vooral in de winter en voorjaar – groot vitamine D-tekort). Het verlies van mensenlevens en de gevolgen voor de economie en werknemers vanwege de door de politiek voorgeschreven massale contactbeperkingen, zijn niet te overzien, net als de psychosociale gevolgen.

Wij, ondergetekende artsen en psychotherapeuten, zien naast het bovenstaande nog twee andere factoren als significant. Naast de mate van besmettelijkheid van het virus speelt vooral de ontvankelijkheid van de “gastheer” een rol, oftewel, hoe goed het immuunsysteem werkt en of specifieke virus-antistoffen ontbreken of al zijn gevormd. Bij preventie en therapie komt het er vooral op aan om een verzwakking van het immuunsysteem te voorkomen en de weerstand therapeutisch zoveel mogelijk te versterken. Schade aan het immuunsysteem treedt bijvoorbeeld op door overal aanwezige gifstoffen, ondervoeding, sommige medicijnen, luchtvervuiling en bepaalde leefstijlfactoren (alcohol, nicotine).

Daarnaast zijn er de afgelopen twee decennia nieuwe schadelijke milieu-invloeden geweest, waarvan wij de effecten steeds vaker vaststellen tijdens onze medische of psychotherapeutische werkzaamheden. Het gaat om de overal aanwezige en constante blootstelling aan mobiele communicatie (mobiele telefoons en smartphones, evenals de bijbehorende basisstations) en vergelijkbare technieken op basis van gepulste hoogfrequente straling (WLAN met de frequenties 2,4 en hoger en 5 GHz, DECT draadloze huistelefoons, babyfoons, tablets, bluetooth, “intelligente” meetsystemen – zogenaamde “slimme meters”, radar, enz.)

Voor de genoemde draadloos bediende apparaten en de huidige mobiele communicatiestandaarden 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) is er al een schat aan onderzoeksresultaten die grotendeels verontrustende resultaten lieten zien. Volgens een groot aantal branche-onafhankelijke experts wordt de gepulste hoogfrequente technologie inmiddels beschouwd als mede-veroorzaker van talrijke gezondheidsproblemen (bijv. slaapstoornissen, hoofdpijn, depressie, uitputting en gedragsstoornissen).

Verder zijn er wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar die verandering laten zien van het hartritme, het veranderen van de gen-expressie, verandering in metabolisme, ontwikkeling van stamcellen, het ontstaan van kanker, hart- en vaatziekten, cognitieve stoornissen, DNA-schade, effecten op het algemene welbevinden, een verhoogd aantal vrije radicalen, leer- en geheugenstoornissen, verminderde spermafunctie en -kwaliteit (zie de lijst met wetenschappelijke studies in: Internationaal Scientist Appeal 2015, Appeal Stop 5G: Firstenberg 2018).

Ook werden er vaak infecties vastgesteld rondom basisstations, als een teken van verzwakking van het immuunsysteem (Waldmann-Selsam 2005, Szmigielski 2013, Moskowitz 2020). Deze verzwakking van het immuunsysteem kan ook zeker in Wuhan (China), Zuid-Korea, in steden in Noord-Italië en New York, waar de nieuwe draadloze technologie 5G al is geïntroduceerd, een rol spelen.

Voor een ongestoorde productie van melatonine (Reiter, Robinson 1995) is vitamine D3 van cruciaal belang. Door radiofrequente straling wordt de opname van vitamine D3 (vitamine D-receptor, VDR) geremd, waardoor het zijn immuunregulerende effect niet kan ontwikkelen (Kaplan 2006, Marshall 2017).

De mens is een bio-elektromagnetisch wezen, de levende cellen hebben een elektrisch potentieel (in Millivolt-bereik) op de celmembranen. Vanwege laagfrequente elektrische velden en radiostraling kunnen ze in hun functioneren verstoord worden. Een verzwakking van het celmembraanpotentieel leidt aantoonbaar tot verschillende klinische symptomen.

De Commissie voor stralingsbescherming heeft in 1991 al vastgesteld, dat radiostraling – ook onder de grenswaarden – er voor zorgt dat calciumkanalen in het celmembraan zich openen (SSK 1991). Ondertussen is o.a. door Prof. Pall bevestigd dat gangbare mobiele radiofrequenties, door de calciuminstroom in de cellen, negatieve effecten kunnen veroorzaken (Pall 2018). In een studie van de Wuhan University of Agriculture (China), berichtten Bai en collega’s dat coronavirussen de calciuminstroom in het darmepitheel van varkens verhoogden, waardoor de vermenigvuldiging van virussen werd bevorderd. Door middel van speciale medicijnen, de calciumantagonisten, kan de infectie worden geremd (Bai 2020).

Ook in Duitse grote steden en een aantal landelijke regio’s is al gestart met de opbouw van 5G. Wat hier van de politiek verantwoordelijke personen in steden, gemeenten en landelijke districten, geëist wordt, komt duidelijk naar voren in een brief van de minister van Verkeer Scheuer en minister van Milieu Schulze van begin april: “Je moet meewerken aan het zoeken naar een locatie voor de nieuwe zendantennes en uiteindelijk ook de geplande plaatsing van de zenders op de locatie ondersteunen”.

Er worden drie verschillende frequentiebereiken ingezet: rond de 700 Megahertz (gebruikt voor grote evenementen), rond de 3,6 Gigahertz (smart cities), rond de 26 Gigahertz (voorziening binnenshuis, aanbod van netwerken). (Federale regering 2017).

Hierdoor verhoogt de antennedichtheid en daarmee de stralingsblootstelling van de bevolking met een veelvoud. Voor de introductie van 5G werd er echter, in strijd met het voorzorgsbeginsel, geen risicobeoordeling gemaakt en de weinige bestaande onderzoeken tonen zeer twijfelachtig resultaten. De aanhoudend herhaalde verwijzing door de industrie en de autoriteiten naar de zogenaamde “veilige waarden”, die in de 26e BImSchV zijn vastgelegd, zijn misleidend. De ICNIRP (Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming), die de politiek adviseert over de grenswaarden, is vanwege hun nabijheid bij de industrie bevooroordeeld (ICNIRP en EPRS 2020 tot SCENIHR 2015). De grenswaarden hebben alleen betrekking op kortdurende opwarming door radiofrequente straling en bieden de bevolking geen bescherming.

Naar onze mening vereist de huidige situatie met het gevaarlijke SARS-coronavirus 2 dat er bepaalde acties worden ondernomen.

Wij, doktoren en psychotherapeuten, spreken opnieuw en nadrukkelijk alle verantwoordelijken aan van de overheid en de gezondheidszorg:
  1. Stop met 5G!
  2. Verminder de alomtegenwoordige gedwongen bestraling van de bevolking.
  3. Informeer de bevolking uitgebreid over de schadelijke effecten van mobiele communicatie en de andere hier genoemde hoogfrequente technologieën op de gezondheid.
  4. Stop de dominante invloed van de ICNIRP en van de lobby voor mobiele communicatie bij de Strahlenschutzkommission, Bundesamt für Strahlenschutz en Regering. Promoot in plaats daarvan – zoals voorheen – een door de staat geregelde mobiele communicatie-industrie, waarbij het nu de hoogste prioriteit heeft om de gezondheid van de bevolking en de mogelijkheid om te werken en om te verzorgen, met alle middelen te ondersteunen.
In het belang van de gezondheid van ons allemaal!

Ondertekenaars

Aschermann, Christine, Dr. med., neuroloog, psychotherapeut
Dohmen, Barbara, specialist algemene geneeskunde / milieugeneeskunde
Foerster, Hans Christoph, Dr. med., huisarts
Hecht, Karl, Prof. em. Prof Dr. med. habil., Experimenteel en klinische pathologische fysiologie, neurofysiologie
Kammerer, Michaela, huisarts
Kern, Markus, Dr. med., arts voor psychotherapie
Krout, Monika, Dr. med., huisarts, elektrobioloog
Röttgers, Gabriele, Dr. med., huisarts
Tlach, Hanna, Dipl.-Psych., Psychologische psychotherapeut
Waldmann-Selsam, Cornelia, Dr. med., huisarts

Literatuur (selectie)

Bai, D. et al.: Porcine deltacoronavirus (PDCoV) modulates calcium influx to favour viral replication. Virology 2020: 539,38-48.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31670218
Bundesregierung 2017: 5G-Strategie: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-strategie.pdf?__blob=publicationFile
EPRS/Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments: Auswirkungen der drahtlosen 5G Kommunikation auf die menschliche Gesundheit, Febr. 2020
Firstenberg, A. 2018: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf70b16164d93f9b728ce3/1572827316637
ICNIRP: https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/structure-membership/index.html
frühere Mitglieder z.B. 2004-2008 https://www.icnirp.org/cms/upload/doc/statutes.pdf
Marshall, Trevor G.,Trudy Rumann Heil, Electrosmog and autoimmune disease, in Immunol. Res. 2017; 65(1):129-135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412293
Pall, Martin, 2018: 5G als ernste globale Herausforderung in: https://kompetenzinitiative.com/broschueren/
Moskowitz, Joel M., Übersicht: 5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health? https://www.saferemr.com/
Reiter, Russell J., Jo Robinson: Melatonin – your body`s natural wonder drug, New York 1995, Bantam Books
SSK 1991: Schutz vor elektromagnetischer Strahung, in: Bundesanzeiger Nr. 43, 03.03.1992
Szmigielski, S.: Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures, Sci Total Environ. 2013 Jun 1;454-455:393-400
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562692
Waldmann-Selsam, C.: Dokumentierte Gesundheitssschäden über den Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder,
1.Auflage 2005 https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=784
und Fachgespräch im Bundesamt für Strahlenschutz 02.08.2006
http://www.emf-forschungsprogramm.de/veranstaltungen/protokoll_fallbeispiele_111206.html
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Calcitriol_receptor
Wissenschaftler-Appell 2015 https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
Zothansiama, M.Z., Miriam Lalramdinpuii, Ganesh Chandra Jagetia. Impact of radiofraquenca radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocyres of humans residnig in the vicinity of mobile phone base stations, in e phone base stations, in Electromagnetic Biology and Medicine Volume 36, 2017 – Issue 3 https://doi.org/10.1080/h15368378.2017.1350584

Klik hier voor de oorspronkelijke Duitstalige brief (PDF)

Lees ook:
> Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart – Hoog tijd voor actie in Nederland!
> Verslag van lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G & falende veiligheidsrichtlijnen

Bekijk ook:
> Video van een lezing van de Nederlandse huisarts wijlen dr. Hans Moolenburgh over de gezondheidsrisico’s van straling (27:23 min.)
> Video van de Nederlandse oncoloog Dr. Marc van Tilburg over de stralingsproblematiek (4:18 min.)
> Ons overzicht van landen en gemeenten waar de uitrol van 5G (voorlopig) is stopgezet


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.