Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart – Hoog tijd voor actie in Nederland!

In de Stuttgarter Nachrichten viel vorige week te lezen dat een groep Duitse artsen op 23 oktober bij het Ministerie in Stuttgart heeft gedemonstreerd tegen 5G. Ze eisen preventie-strategieën om de bevolking te beschermen, verder onderzoek en een moratorium op de uitrol van 5G.

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

De groep artsen geeft aan dat zij steeds vaker patiënten in hun praktijk krijgen die overgevoelig reageren op elektrosmog, met klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, concentratieproblemen en hartritmestoornissen. Er zijn ook al vele wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling een kankerbevorderend effect heeft. De artsen eisen dan ook dat 5G niet wordt uitgerold totdat de onschadelijkheid ervan is bewezen.

Wat een moedige en wijze artsen, hulde! Maar waar blijven de Nederlandse artsen?

Struisvogelgedrag in Nederland

Met stijgende verbazing zit ik ook te kijken naar het struisvogelgedrag van onze overheid. Diverse landen om ons heen nemen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling wel serieus, zij zorgen voor voorlichting van burgers en passen het voorzorgsprincipe toe. Zo viel onlangs bijvoorbeeld op Bruzz.be ook weer te lezen dat Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron, net als zijn voorganger Céline Fremault, eerst zekerheid wil over de impact van 5G-golven op de gezondheid van de Brusselaars. Voorlopig wordt daar geen 5G uitgerold.

Hier in Nederland zie ik alleen maar een herhaling van zetten. Burgers geven aan dat ze wel degelijk (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door straling. En een overheid die alleen maar blijft wijzen naar de Gezondheidsraad, die blind de blootstellingsnormen van de ICNIRP blijft volgen. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de heer Eric van Rongen zowel voorzitter is van de ICNIRP, als secretaris bij de commissie EMV van de Gezondheidsraad. En deze ICNIRP-raad ontkent stelselmatig dat straling, naast opwarmingseffecten, ook biologische effecten zou kunnen hebben. De duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken waaruit het tegendeel allang is gebleken worden voor het gemak afgeserveerd als niet betrouwbaar. En dan ben je weer uitgepraat.

Ook bijna alle mediaberichten zijn vergelijkbaar en met elkaar inwisselbaar. Eerst wordt er iemand geschetst die gezondheidsklachten ervaart door straling. Bij voorkeur in beeld gebracht met een aluminium hoedje, als totale gekkie of als bange dan wel verwarde persoon. En daarna wordt het bericht steevast afgesloten met de geruststellende bewering dat alle straling binnen de normen valt en dat er dus eigenlijk niets aan de hand is. Slaapt u dus maar rustig verder.

Naar burgers wordt niet geluisterd

Al jarenlang schrijven we brieven naar de overheid, bieden we petities aan, vullen we internetconsultaties in en organiseren we demonstraties (waar de verantwoordelijke ministers niet eens het fatsoen hadden om op te komen dagen). We maken als burgers onze zorgen regelmatig en duidelijk kenbaar, maar de stralingsproblematiek wordt stelselmatig ontkent en genegeerd. Dit is blijkbaar niet een weg die naar een oplossing gaat leiden.

Als je het wereldnieuws volgt, dan zie je dat er tegenwoordig in allerlei landen burgers in opstand komen tegen overheden omdat er niet naar hen wordt geluisterd. Ik bespeur hier een trend. En niet een waar ik blij van word. Ook in Nederland worden – in dit geval – ernstige gezondheidsrisico’s niet serieus genomen door onze overheid. In plaats van het toepassen van het voorzorgsprincipe ter bescherming van burgers, worden er juist bevoegdheden weggenomen bij gemeenten, zodat ook zij niet meer kunnen ingrijpen. En om er zeker van te zijn dat gemeenten niet te veel naar bezorgde burgers gaan luisteren worden ze nu ook via gerichte cursussen ‘bijgeschoold’.

Ergens kan ik mij nog wel voorstellen dat dit een lastige kwestie is voor de overheid. Als ze erkennen dat er wel een probleem zou kunnen zijn, dan gaan daarna uiteraard de schadeclaims binnenrollen van telecomproviders, die miljarden betaald hebben voor het gebruik van de frequenties, en van burgers die gezondheidsschade hebben door de straling. Het is niet voor niets dat alle grote verzekeraars gezondheidsschade door elektromagnetische straling hebben uitgesloten in hun verzekeringsvoorwaarden. Maar aan de andere kant is de overheid er toch juist voor burgers? Het is toch ook hun taak om te zorgen dat burgers niet onnodig gezondheidsrisico’s lopen? Het gaat toch ook om de toekomst van hun kinderen?

Wat dan wel?

Als de weg van de dialoog en de discussie op basis van feiten niet meer werkt, dan zal er een andere weg ingeslagen moeten worden. Zelf ben ik eigenlijk niet zo van de protestacties, maar ik begin daar wel steeds meer van terug te komen. De tractoren van de boeren, en nu ook van bouwvakkers, op het Malieveld spreken boekdelen. Blijkbaar zijn hardere acties nodig om ‘gehoord’ te worden. Want de boeren werden gehoord, luid en duidelijk! Het lastige is dat het voor stralingsgevoeligen per definitie lastig is om naar plekken te gaan waar veel mensen zijn (en er dus veel straling is). Maar wat dan wel?

Er zijn inmiddels steeds meer stralingsbewuste groepen die bezig zijn met het aansprakelijk stellen van telecomproviders, gemeenteraadsleden, overheden en zelfs de gehele Nederlandse Staat. Dat klinkt als een logische nieuwe route. Er zijn partijen die ons schade toebrengen en die kun je uiteraard aansprakelijk gaan stellen voor het veroorzaken van die schade. In de Grondwet is tenslotte opgenomen dat we het recht hebben op onaantastbaarheid van ons lichaam. En dat is precies wat hier geschonden wordt. Ik wil niet gedwongen worden om overal verplicht ondergedompeld te worden in een stralingssoep van ongekende proporties.

Aansprakelijk stellen

De Bond tegen Overheidszaken is onlangs gestart met een actie om telecomproviders aansprakelijk te gaan stellen. Ze hebben inmiddels al 4.400 aanmeldingen ontvangen. De sluitingsdatum van de actie is vanwege het grote succes zelfs uitgesteld tot 18 november. Daarna willen ze ook de overheid aansprakelijk gaan stellen. Er is duidelijk een groeiende groep mensen die de weg van ‘aansprakelijk stellen’ wil inslaan.

Na veel commotie in Maastricht, waar onlangs de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand kwam, is er nu ook in Apeldoorn een felle discussie gaande over het wel of niet plaatsen van 5G-zenders in 300 lantaarnpalen. De stichting Stralingsarm Nederland heeft op 30 september de eerste rechtszaak hierover in Nederland opgestart, en wel tegen een wethouder en 21 raadsleden van de gemeente Apeldoorn die de 5G-zenders willen laten plaatsen. De besluitvorming hierover is in ieder geval voorlopig uitgesteld. We volgen dit uiteraard op de voet, want dit heeft ook gevolgen voor de rest van Nederland.

Zo lang niet onomstotelijk is vastgesteld dat 5G veilig is voor de volksgezondheid mogen we als burgers niet blootgesteld worden aan deze straling. We zijn geen proefkonijnen! Dus help ook mee, laat ook van je horen en zorg ervoor dat ook wij als stralingsgevoeligen – net als de boeren – duidelijk in beeld komen bij de overheid. Het is tijd om onze krachten te bundelen en als één front te gaan opereren, zodat de overheid ook niet meer om ons heen kan.

Silvia Belgraver

Lees ook: Brief Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.