Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep om uitrol van 5G te stoppen

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding. Het hoger beroep zal binnen vier weken moeten worden ingediend.

“We hebben besloten om in hoger beroep te gaan omdat we van mening zijn dat de rechter onze vorderingen onterecht heeft afgewezen en een verkeerd toetsingskader heeft toegepast. De rechter heeft zich eenzijdig verlaten op de bestaande instituties – zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en de ICNIRP – die gevormd worden door een kleine en eenzijdige groep experts. Op grond van hun rapporten wordt de conclusie getrokken dat 5G momenteel doorgang kan vinden en dat hier geen onredelijke risico’s aan kleven. En dat, zo nodig, de uitrol zonder gevolgen terug te draaien is.

Wat ons betreft is een uitrol absoluut niet verantwoord en daarmee onrechtmatig. Er is binnen de wetenschap een te grote onzekerheid over de gezondheidsrisico’s. We hebben een groot aantal onderzoeken aangedragen die peer-reviewed zijn verschenen in wetenschappelijke tijdschriften en afkomstig zijn van gerenommeerde instituten. Daarnaast hebben we in de dagvaarding en pleitnota bezwaren van de bestaande instituten geuit. Die kant is niet belicht in het oordeel van de rechter en daarmee is onterecht het voorzorgsbeginsel niet toegepast. We gaan dus door!

Positief is dat het gesprek over 5G en de risico’s die ermee samenhangen op steeds meer terreinen wordt gevoerd en het proces het maatschappelijk debat heeft weten te voeden. Stop5GNL heeft veel aandacht gekregen in de media. Ook vond onlangs een webinar plaats voor politici en raadsleden van gemeenten om ze inzicht te geven in de juiste feitelijke en wetenschappelijke kennis over 5G.

Verder zijn er een aantal kritische opinies en artikelen verschenen in kranten. Zie de mediapagina op onze website.

Zeer recent, 3 juni jl., een artikel in de Telegraaf. In dit artikel is heel goed zichtbaar wat de invloed is van de industrielobby bij de uitrol van 5G, en dat zij gebaat zijn bij berichtgeving die hen helpt bij een soepele uitrol. Dit betekent dat ‘dubieuze geleerden volgens de gevestigde academische orde nu de pijlen richt op wetenschappers die waarschuwen voor het stralingsgevaar van de nieuwe, snelle internetverbinding 5G’. Professor Ton Hol, voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de universiteiten in Utrecht en Tilburg zegt hierover „Hoewel zij in de academische wereld geen enkele status genieten, beïnvloeden zij het grote publiek wel degelijk”.

Leids integriteitsexpert Toon Kerkhoff noemt in het artikel dit soort berichtgeving – waar grote bedrijven baat bij hebben – simpelweg ’pseudowetenschap’. Het is goed dat dit proces zo zichtbaar wordt, belangrijk dat hier een weerwoord op komt en de gezondheidsrisico’s niet worden gebagatelliseerd.

Voor donaties om de proceskosten in kort geding te betalen en het hoger beroep te kunnen voeren kan je ons steunen via deze link https://www.stop5gnl.nl/doneren/.”

Bron: stichting Stop5GNL


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.