Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G

Vandaag maakte de NOS bekend dat zij een inventarisatie heeft gehouden onder alle gemeenten. “Bijna 90% van de gemeenten die hebben gereageerd, geeft aan dat zij te maken heeft gehad met zorgen over gezondheidsrisico’s van 5G.” Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek de uitkomsten van de inventarisatie te herkennen.

Gezien de onrust die over 5G is ontstaan vinden steeds meer gemeenten dat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd moet worden. Het merendeel van de gemeenten heeft ook behoefte aan meer voorlichting. Aldus het artikel van de NOS.

Uiteraard voorzien wij graag in die informatiebehoefte.

5G webinar voor gemeenten

Een aantal professionals heeft op 25 mei jl. een 5G Webinar georganiseerd speciaal om gemeenteraadsleden en wethouders te informeren. Binnen korte tijd was het maximum van 250 deelnemers al bereikt, er was zelfs een wachtrij.

Het 90 minuten durende webinar geeft inzicht waar het bij 5G om gaat, zodat politici en raadsleden met de juiste feitelijke en wetenschappelijke kennis deel kunnen nemen aan het democratisch proces. Ook voor andere geïnteresseerden is het 5G webinar zeker het bekijken waard. Onderstaand kun je het webinar volledig terugkijken. En zie ook alle aanvullende documentatie onderaan dit bericht.

Veel onduidelijkheid bij gemeenten

Drs. Sander van den Raadt, fractievoorzitter van Trots Haarlem, opent het 5G webinar (zie video hierboven). Hij constateert dat gemeenteraden met veel vragen rondom 5G zitten.

Kan de gemeenteraad straks nog beslissingen nemen over het wel of niet plaatsen van zendmasten in eigen gemeente? Kan de raad eisen dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de consequenties voor de gezondheid? Kunnen ze op bepaalde plekken ‘witte zones’ (stralingsarme gebieden) creëren? Wat gebeurt er als mensen wel ziek worden van 5G? Komen die dan bij de gemeente aankloppen omdat de gemeenteraad heeft toegestaan dat dit geplaatst wordt? Wordt de gemeente verantwoordelijk voor de infrastructuur en bijbehorende kosten? Krijgen gemeenten extra budget hiervoor van de Rijksoverheid? Er is nog veel onduidelijkheid.

Fractievoorzitter Van den Raadt roept gemeenteraden op om hun verantwoordelijkheid serieus te nemen en de veiligheid en gezondheid van inwoners voorop te stellen.

Wetenschappelijk bewijs?

In het webinar (zie video) is ook een verhelderende animatie te zien over hoe wetenschappelijke onderzoeksresultaten tot stand komen. Deze animatie is mede gebaseerd op het informatieve artikel  dat drs. Vera Verhagen van Let’s Talk About Tech onlangs schreef: ‘Het 5G Appeal en het monopolie van de wetenschap’. Zeer het lezen waard!

Gezondheidsrisico’s 5G

Verder geeft dr. Hugo Schooneveld, (neuro)bioloog en adviseur van stichting EHS, in het webinar een presentatie over wat 5G nu precies is en wat de biologische effecten zijn. En Rob Verboog, voorzitter van de CPLD vereniging, geeft een presentatie over de gezondheidsrisico’s van 5G en het belang van stralingsarme woongebieden.

Wij bevelen het kijken van dit webinar van harte aan. Hiermee ben je in vrij korte tijd goed op de hoogte van de aard van de techniek en de kernpunten in de discussie over de effecten van 5G op gezondheid. Ook biedt het webinar aanknopingspunten voor gemeenten wat zij op dit vlak voor burgers kunnen betekenen.

Online documentatie

Voor degenen die het gemist hebben en de informatie tot zich willen nemen is de inhoud online gedocumenteerd. Omdat YouTube de video-opname van het webinar en de presentatie ‘Wetenschappelijk bewijs: hoe komen onderzoeksresultaten tot stand’ heeft gecensureerd stelt Let’s Talk About Tech de informatie via Vimeo en Dropbox beschikbaar:

Dit is de link naar alle documentatie van het 5G webinar in Dropbox. Je mag deze informatie downloaden en delen, zodat ook andere belangstellenden hier hun voordeel mee kunnen doen.

Attendeer vooral ook jouw gemeenteraadsleden op deze informatie. Het is heel belangrijk dat gemeenten zich goed en breed informeren en dat zij zelf de regierol behouden!

Lees/bekijk ook:
EenVandaag, item van 4 juni 2020:
Gemeenten vinden het plaatsingsbeleid van 5G-masten te dwingend: ‘Wij moeten de regie terugpakken’ (4:32 min.)
In dit item is te zien dat Franc Weerwind, burgemeester van Almere, en Niek Wind, wethouder in Borger-Odoorn, hun bezorgdheid uitspreken over het kwijtraken van de autonomie in hun gemeente.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.