Verslag Rondetafelgesprek Rheden5Gcollectief met gemeente Rheden

Op woensdag 17 juni waren er bij het Rondetafelgesprek vanuit de gemeente Rheden vertegenwoordigers aanwezig van alle fracties en de wethouder portefeuillehouder; namens Rheden5Gcollectief 2 sprekers en 2 toehoorders.

Na het welkom en het uitspreken van dank voor de geboden mogelijkheid kregen we de kans om onze uiteenzetting te doen aan de hand van het door ons vooraf gestuurde agenda-voorstel. Deze agenda werd overgenomen.

We hebben onze argumentatie opgebouwd vanuit 4 invalshoeken:

  1. Principieel betoog: Meer vóór dan tegen
  2. De uitslag van onderzoek is afhankelijk van vooraf gemaakte keuzes
  3. Persoonlijke ervaring met EHS van Marjon
  4. Wat kunnen gemeentes doen

Principieel betoog: Meer vóór dan tegen
In het betoog wilden we de framing van negativiteit rondom 5G actiegroepen herstellen door in te gaan vanuit welke waarden wij werken. Kort gezegd; Wij zijn vóór het geven van prioriteit aan gezondheid (met verwijzing naar de aanpak van corona), wij zijn vóór democratie (en dus niet voor het ontnemen van bevoegdheden van lagere overheden), wij zijn vóór het behoud van natuur, wij zijn voor echte vooruitgang (met oog voor mens en milieu), etc.

Hoewel dit betoog grotendeels voor kennis werd aangenomen gaf dit inleidend betoog ons de kans om onszelf als positief neer te zetten.

De uitslag van onderzoek is afhankelijk van vooraf gemaakte keuzes
In de toelichting op onderzoek, afwijzing van onderzoek en het maken van keuzes gaven we een toelichting, zoals bekend, op de normstelling van ICNIRP en de onvolledigheid daarvan door biologische effecten onvoldoende mee te nemen. Verder een samenvatting van de onderzoeken en ontwikkelingen van dit moment, met de nadruk op de verdeeldheid van wetenschappers en het niet-weten van effecten op langere termijn.

Aan de reacties op te merken waren raadsleden niet altijd volledig geïnformeerd en ging sommige informatie iets te ver. Van de andere kant was het zeker goed om inhoudelijke kennis en inzicht in de materie neer te zetten. Er werden enkele vragen gesteld, ingaand op de uiteenzetting. De technische kennis is zo omvangrijk dat we twee inhoudelijke vragen later, schriftelijk zullen moeten beantwoorden.

Persoonlijke ervaring met EHS van Marjon
Vooral de persoonlijke uiteenzetting van Marjon die zelf veel klachten ondervindt van straling en verbonden is aan de stichting EHS werd goed beluisterd. Dit verhaal maakte indruk en daardoor werd de materie een stuk minder afstandelijk. Deze persoonlijke eigen ervaring bracht de problematiek tot leven. Raadsleden konden zich op deze manier inleven.

Wat kunnen gemeentes doen
‘Wat kunnen gemeentes doen?’ was het afsluitende deel van de argumentatie. We maakten dankbaar gebruik van het duidelijke overzicht dat beschikbaar is gesteld via Let’s Talk About Tech. Hieruit hebben we de highlights belicht. Ook dit stuk werd goed beluisterd en positief ontvangen, met name ook door fracties aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Onduidelijkheden in verantwoordelijkheden en te kort aan kaders en informatie zetten de raadsleden aan het denken. Inhoudelijk kregen we weinig vragen, maar ze stellen prijs op toezending van het gehele overzicht.

Met dank aan de raadsleden van de gemeente Rheden was dit een geslaagd gesprek. We zijn positief en met open blik ontvangen. Vervolgafspraken met fracties liggen in het verschiet. Raadsleden gaven aan ook samenwerking te willen zoeken met andere kleinere gemeentes.

Helaas werd achteraf duidelijk dat het maken van opnames niet is gelukt door technische problemen.

Rheden5Gcollectief.nl

Lees/bekijk ook:
Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G (inclusief terugkijken 5G webinar voor gemeenten)

Naschrift redactie:
Dit is een mooie inspiratie voor anderen. Wellicht kun jij ook in jouw gemeente dit onderwerp bespreekbaar maken? Het is belangrijk dat gemeenten zich – juist nu – gaan verdiepen in de materie, zodat zij de regierol in hun eigen gemeentegebied kunnen blijven behouden.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.