Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens StralingsBewust.info.

Vanwege de corona-maatregelen gingen we die middag één voor één met de lift naar de 7verdieping van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Er was een grote zaal voor ons gereserveerd zodat alle aanwezigen op ruime afstand van elkaar konden plaatsnemen rond de vergadertafel. Aan het hoofdeind zat de staatssecretaris met daarnaast de voorzitter voor dit overleg: Ton Rombouts (tevens lid CDA-fractie Eerste Kamer en voorzitter Kennisplatform EMV).

Bij het gesprek waren ook aanwezig de vier direct betrokken EZK-ambtenaren, w.o. plaatsvervangend directeur Digitale Economie mevrouw Heleen Uijt de Haag, beleidsmedewerksters Lubna Safeer en Ghyslaine Krebbekx. Namens het Kennisplatform EMV waren aanwezig Fred Woudenberg (ook GGD) en Monique Beerlage.

Het gesprek

We hadden vooraf goed afgestemd hoe en welke punten, alsmede verzoeken wij aan de orde wilden stellen. Vanwege de geplande gesprekstijd van 1,5 uur hadden we een selectie van de vijf meest belangrijke gesprekspunten gemaakt en de andere op de “vervolglijst” gezet. Deze vijf “kapstokken” waren:

  1. (Gemanipuleerde) wetenschap en ICNIRP
  2. Voorzorgsprincipe (en adviezen Gezondheidsraad)
  3. Elektro(hyper)gevoeligheid en gezondheidsklachten al bij de huidige straling
  4. Een eerste witte zone als “herstel-, opvang- en testlocatie”
  5. Realisatie van stralingsarme woongebieden

Het verliep toch wat anders. Na het positieve welkom door mevrouw Keijzer staken wij enthousiast van wal. Tot onze verbazing merkten wij – o.a. vanwege haar overigens écht geïnteresseerde vragen – dat de staatssecretaris blijkbaar niet of nauwelijks op de hoogte was gebracht van de feitelijke inhoud van o.a. onze talrijke brieven, verzoeken, (video-)oproepen en internetconsultatie-reacties. Dus hebben we ons aan de situatie aangepast.

De staatssecretaris wilde precies weten wat er dan mis was met de wetenschap en hoe onze bewijsvoering dan was. Ook over ICNIRP (o.a. samenstelling, richtlijnen) en het Voorzorgprincipe werd stevig gediscussieerd. De staatssecretaris gaf direct aan dat ze beter wilde weten wat EHS nu eigenlijk inhoudt en wat mensen daarvan ervaren. Wij hebben dit uitvoerig kunnen toelichten én bespreken met haar, ook in relatie met SOLK (klachten en aanpak) en andere gezondheidsklachten, alsmede de gewenste betere informatie aan artsen en burgers. In dit kader erkende mevrouw Keijzer dat het ministerie van VWS (Volksgezondheid) hierbij betrokken dient te worden. Ook was zij onder de indruk van de enorme effecten die elektrogevoeligheid/EHS heeft op mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling.

Over de witte zones, resp. stralingsarme woongebieden ontstond ook een zeer levendig en inhoudelijk gedetailleerd debat met de staatssecretaris. De dekkingsgraad van 98% kwam aan de orde, met de vraagstelling of die 2% dan ruimte biedt voor een stralingsarm woongebied, zoals wij dat voor ogen hebben. Toen bleek dat daarbij niet alleen telecombedrijven en EZK betrokken zijn, maar ook lagere overheden, zoals gemeente en provincie, achtte de staatssecretaris het ook van belang het ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij te gaan betrekken.

En toen was het 18:00 uur en werd de staatssecretaris elders verwacht. Toch werd nog tot bijna 19:00 uur verder gesproken over o.a. de verdere aanpak.

De resultaten van het gesprek met staatssecretaris Keijzer zijn o.a.:

  • Staatssecretaris Keijzer heeft ons onderwerp op haar eigen agenda gezet. Zij wil van ons een brief ontvangen met een opsomming van de punten en voorgestelde oplossingen, welke zij ook gaat voorleggen aan de bewindspersonen van VWS (Volksgezondheid) en Binnenlandse Zaken. Dus niet meer een “puur ambtelijke behandeling”, maar een “politieke door de staatssecretaris zelf” en dat maakt dat we er ook meer vertrouwen in hebben.
  • VWS (en wel de bewindspersonen) wordt er direct bij betrokken en daarmee worden de diverse gezondheidsaspecten ook daar behandeld, waar het in eerste instantie ook hoort.
  • Er worden ook verbanden gelegd naar bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Telecomsector, waardoor de kans van slagen van stralingsarme zones en woongebieden groter wordt en blijft.
  • Staatssecretaris Keijzer heeft de problematiek serieus genomen, wil met ons in gesprek blijven en staat open voor een vervolg.

Tot ons genoegen maakte de staatssecretaris de volgende dag in de Tweede Kamer, tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie Telecommunicatie, melding van ons gesprek, waarbij ze meedeelde dit gesprek te willen voortzetten en dat ze geraakt is door de ernst van EHS. Ook benoemde zij ons fatsoen en rechtmatige insteek. Zie: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/telecommunicatie-10 (vanaf 1:31 uur).

Van belang is om nu op juiste wijze verder inhoud te geven aan deze openingen en o.a. het lopende maatschappelijke debat daar ondersteunend in te laten zijn!

Verslag: Rob Verboog en Silvia Belgraver

Update: Op 7 juli 2020 hebben wij onze gezamenlijke brief met voorgestelde oplossingen verzonden aan Mona Keijzer (EZK). Lees meer…

Lees ook:
> Bijna 90% van de gemeenten heeft te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s 5G
> Plan Stralingsbewust Wonen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.