Herwijnen zegt NEE tegen militaire radar

© Artist impression radarstation, Defensie

Naast de introductie van 5G, zonder adequaat onderzoek, gebeurt er ook nog wat anders.

In het dorp Herwijnen (gemeente West Betuwe) wil het Ministerie van Defensie een militaire radarinstallatie neerzetten op een kleine 400 meter afstand van de bebouwing. Dit traject loopt al sinds begin 2017.

Gemeenteraad wordt genegeerd

In een Bestemmingsplanprocedure hebben burgers de kans gekregen een zienswijze in te dienen tegen de komst van de radarinstallatie. Ten gevolge daarvan heeft uiteindelijk de Gemeenteraad van West Betuwe NEE gezegd tegen Defensie, omdat ze de gezondheid van de inwoners (op lange termijn) niet konden garanderen.

Nu tovert Defensie een nieuw konijn uit de hoge hoed en gaat ze in het kader van ‘het landsbelang’ aan de slag met de door zowel Tweede als Eerste Kamer geaccordeerde Rijks Coördinatieregeling, waarbij ze de gemeente West Betuwe buiten spel zetten. Toch worden er vanuit de landelijke politiek nog steeds diverse vragen gesteld en zijn er grote twijfels.

De boodschap van Defensie, TNO, RIVM en GGD is: “Ga maar rustig slapen, de radar voldoet aan de ICNIRP-richtlijn”. Dit terwijl er legio (buitenlandse) wetenschappelijke onderzoeken zijn, die aantonen dat radarstraling op de lange termijn schadelijk is voor de volksgezondheid en lymfatische kanker, hart- en vaatproblemen en DNA-schade kan veroorzaken. Ook is er recent een Frans onderzoek verschenen die een relatie legt tussen hoogfrequente straling en het vaker voorkomen van de spierziekte ALS.

Inwoners uiten bezorgdheid tijdens hoorzitting

Enkele actieve inwoners van Herwijnen hebben onlangs in een rondetafelgesprek / hoorzitting de Kamercommissie met leden van D66, PvdA, SP, CDA en VVD geïnformeerd over de ernstige zorgen die er leven in Herwijnen met betrekking tot de effecten van de radar op lange termijn. In Herwijnen komen 4x zoveel ALS-patiënten voor dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt door de inwoners mogelijk toegeschreven aan de hoge stralingsbelasting van de voormalige twee luchtverkeersleidingsradars die er ruim 40 jaar hebben gestaan, de scheepsradars op de Waal en de KNMI-radar. En dat naast zaken als 1 t/m 5G!

Dit gesprek met de Kamercommissie deden ze samen met stralingsdeskundigen Leendert Vriens (StopUMTS) en Guy Vandenbosch (Universiteit van Leuven). Vandenbosch en Vriens gaven glashelder aan dat Defensie geen slechtere plek had kunnen vinden dan Herwijnen. Bij dit soort radarinstallaties moet je veel meer afstand houden tot bebouwing.

Tijd om ICNIRP-richtlijnen onder vuur te nemen

De indruk bestaat dat de tunnelvisie van Defensie leidt tot het doordrukken van de komst van de radar in Herwijnen, zonder dat men gevoelig is voor de genoemde wetenschappelijke onderzoeken uit het buitenland en de onrust in Herwijnen.

Daar gaan België, Oostenrijk, Italië, Hongarije en Rusland beter mee om. De blootstellingsrichtlijnen zijn daar vele malen lager dan de ICNIRP-richtlijn waar Nederland zich angstvallig aan vasthoudt.

Het wordt tijd om in navolging van “Urgenda” ook in Nederland de ICNIRP-richtlijn zwaar onder vuur te nemen in navolging van diverse Europese landen. Dit in het belang van de gezondheid van onze inwoners op lange termijn.

De sociale samenhang en steun is groot

We weten nog niet wat de Regering of Defensie nu gaat doen, maar het verhaal is zeker nog niet afgelopen. Het vervolg is een traject van het Rijksinpassingsplan, het indienen van onze zienswijze en eventueel in beroep gaan bij de Raad van State. Dat kan dus nog wel een jaar duren. Maar dat pad gaan we als gemeenschap op en als het nodig is tot het bittere eind! Gemeente West Betuwe heeft haar verantwoordelijkheid genomen door NEE te zeggen tegen de radar. Hopelijk neemt de landelijke politiek ook tijdig haar verantwoordelijkheid.

Geschreven door een inwoner uit Herwijnen
Meer informatie: https://www.facebook.com/geenradarherwijnen/

Lees ook ons eerdere bericht:
> Hoorzitting over gezondheidsrisico’s van geplande militaire radarinstallatie in Herwijnen

Vervolg in de media:
> 16-09-2020 AD : Boze bewoners ondervragen Defensie over radar Herwijnen: ‘Ik, de kinderen, de hond, wij wónen hier’
> 16-09-2020 Omroep Gelderland : Inwoners houden voet bij stuk: geen defensieradar in Herwijnen
> 01-10-2020 AD: Italiaans onderzoek naar kanker door radar, professor uit Bologna gaat zich nu over ‘Herwijnen’ buigen
> 05-10-2020 AD: Eerste Kamer gaat nog een keer vergaderen over radar in Herwijnen
> 18-11-2020 AD: Defensie: Nader onderzoek naar ALS in Herwijnen niet nodig

Update 8 december:
Goed nieuws! Een meerderheid van de Tweede Kamer vind dat het nieuwe radarstation van Defensie niet in het Gelderse dorp Herwijnen moet komen. Het kabinet moet zoeken naar een alternatieve locatie. “Volgens de Gezondheidsraad is het verband tussen deze straling en ziektes niet aangetoond, maar ook niet uit te sluiten. Daarom is voorzichtigheid geboden, vindt de Kamer.” Lees het nieuwsbericht op NOS.nl en het bericht in de Volkskrant.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.