Bericht aan 5G actiegroepen over Webinar ‘Gemeenten en 5G’

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden organiseert op 8 november van 19.30 tot 21.30 uur een webinar voor 5G-kritische gemeenteraadsleden met als doel om gemeenten met elkaar in contact te brengen en om gezamenlijk te gaan zorgen voor meer duidelijkheid in de verantwoordelijk­heden en handelingsperspectieven rondom de uitrol van 5G. Het webinar heeft als hoofdthema’s: autonomie, beheer, volksgezondheid en burgerparticipatie.

De Initiatiefgroep is nu op zoek naar stralingsbewuste mensen en 5G actiegroepen die mee willen helpen om deze 5G-kritische gemeenteraadsleden te vinden en te motiveren om mee te doen aan dit webinar. Op 8 oktober zal er om 19.30 uur een video-conferentie plaats vinden om een en ander te bespreken. Wie helpt er mee?

Onderstaand de volledige oproep van Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden.

Oproep aan alle 5G actiegroepen en stralingsbewusten:

Beste stralingsbewuste mensen, deelnemers en voorzitters van 5G actiegroepen in den lande,

Wij zoeken contact met gemeenteraadsleden, om hen bewust te maken en te motiveren om hun eigen koers te gaan varen ten opzichte van de Rijksoverheid die 5G dwingend oplegt. Zelfs als je je eigen gemeente al meekrijgt, dan nog is het de vraag wat je kunt bereiken richting het ministerie van EZK. Dat kunnen gemeenten wellicht pas, als ze zich verenigen.

Op zondag 8 november organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur het webinar ‘Gemeenten en 5G’. Dit webinar hebben wij in het leven geroepen om gemeenteraadsleden met vragen over de uitrol van 5G bij elkaar te brengen, vragen te bundelen en daarbij inhoudelijke en beleidsmatige handvatten te ‘geven’. We hebben een concept-brief gemaakt met kritische vragen die er al zijn vanuit gemeenten, deze kunnen worden aangevuld. Deze vragen kunnen de aanwezigen (en hun gemeenten) vervolgens aan het ministerie van EZK stellen. Doordat de vragen dan vanuit meerdere raadsleden komen, is de kans groter dat de vragen gehoord en beantwoord worden.

Het is de bedoeling om een Platform Stralingsbewuste Raadsleden te starten, waarin deze vraagstukken levend gehouden worden en waar raadsleden elkaar kunnen bereiken. Wij doen dit bij voorkeur in goede samenwerking met de VNG. Via de website kunnen ook adviezen voor beleidsinstrumenten worden bekeken.

Wij hebben er voor gekozen om dit breed aan te vliegen. Centraal staat de eigen zeggenschap en de autonomie van de gemeenten. Dit raakt wellicht alle gemeenten. Verder zijn er allerlei vragen rond beheer, zoals: waar komt al die extra energie vandaan voor deze vele, energieslurpende antennes? Hoe voorkom je overbelasting? Is dit klimaatvriendelijk?

Tot slot natuurlijk het voor de meeste groepen en voor ons belangrijkste punt: Hoe zit het met de risico’s voor de gezondheid van mensen, flora en fauna? Juist door het breed aan te vliegen, willen wij veel gemeenteraadsleden aanspreken en een brede beweging op gang brengen.

We hebben een standaard uitnodigingsbrief gemaakt om 5G-kritische gemeenten uit te nodigen voor het webinar, zie deze link. Het programma van het 5G-webinar is hier te bekijken.

Onze vraag:

  1. Ben je op 8 oktober vanaf 19.30 beschikbaar voor overleg per internet? Vincent de Vries vertelt dan over de opzet. Vragen en tips kunnen gedeeld worden.
  2. Of is het helder genoeg zo en ga je zelf aan de slag met het motiveren van gemeenteraadsleden, om mee te doen met het webinar op zondag 8 november?
  3. Zo mogelijk/als gewenst: kun je ons naam en mailadres geven van mogelijk geïnteresseerde gemeenteraadsleden voor een directe uitnodiging vanuit ons? Wie weet helpt dat.

Wij horen graag van jullie. Vragen en suggesties zijn van harte welkom, liefst van te voren via ons e-mailadres: Init.Stralingsbewustegemeenten@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Initiatiefgroep Platform Stralingsbewuste Raadsleden:
Mr. Carlo Fiscalini, raadslid en fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist
Louis van der Kallen, raadslid en fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten uit Bergen op Zoom
Lucas Middelhoff, raadslid PvdA-GroenLinks Vught

Ondersteuners:
Drs. Ing. Jan van Gils, spreker en schrijver over elektromagnetische straling
Vincent de Vries, Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug

Bijlagen:
> Uitnodiging aan alle stralingsbewuste raadsleden voor Webinar ‘Gemeenten en 5G’ op 8 november 2020
> Programma Webinar ‘Gemeenten en 5G’ op 8 november 2020

Lees ook:
> Gemeenten: Gevolgen en Mogelijkheden – PDF-document n.a.v. 5G-webinar op 25 mei 2020


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.