Mooie korte film met presentaties van 4 initiatieven voor stralingsarm wonen en opvangplekken

Afgelopen zaterdag 17 oktober vond in Raalte alsnog de Landelijke Contactdag plaats van Stichting EHS. Deze dag moest eerder dit jaar vanwege Corona worden uitgesteld en zou nu in digitale vorm online plaatsvinden. De sprekers waren wel samengekomen in Raalte, mede om een betere filmvastlegging en interactie mogelijk te maken. Maar helaas, het glasvezelinternet liet ons in de steek. Gelukkig kon het opnameteam alles goed vastleggen, zodat later die dag al de eerste versie van de film op internet kon verschijnen.

Op de Landelijke Contactdag stonden de presentaties van 4 initiatieven voor stralingsarm wonen en stralingsarme opvang centraal:

Witte Zones                                                                                            

Jos Timmer ging in op de Witte Zones: een stralingsarme opvangplek voor stralingsgevoeligen, waarbij ook diverse vormen van begeleiding beschikbaar komen. Niet alleen voor crisis- of tijdelijke (recreatieve) opvang, maar ook voor herstel. En tevens bedoeld voor mogelijk stralingsgevoelige mensen om uit te zoeken of hun gezondheidsklachten inderdaad worden veroorzaakt door straling.

Een werkgroep is actief en heeft o.a. de eisen van een Witte Zone vastgesteld en ook al locaties onderzocht, waarvan er 2 zeer kansrijk zijn. Andere locaties hebben weliswaar ook potentie, maar voldoen niet aan álle eisen: reden om tevens een indeling te maken van een soort “50 shades of white”.

Octagoon

Rob Mesman vertelde over zijn initiatief en ontwerp van een nog te bouwen, twee etages hoog, achthoekig gebouw, waarin 16 stralingsarme appartementen worden gerealiseerd: Het Octagoon. In het gebouw en de zogenaamde “schil” zijn tal van maatregelen getroffen om onnatuurlijke straling tegen te gaan, waarbij de gezonde natuurlijke straling (Schumann) niet wordt tegen gehouden. Tevens is aandacht voor de laagfrequente elektromagnetische velden, zeer goede aarding, ventilatie, licht en isolatie.

In zijn zoektocht naar “grond” om te kunnen gaan bouwen heeft hij inmiddels met een groot aantal gemeentes contact gehad, waaruit een 5-tal zeer kansrijke opties naar voren zijn gekomen. Dit vervolgoverleg loopt nu.

Stralingsbewust Wonen

Namens Stralingsbewust Wonen vertelde Rob Verboog over het project Woongemeenschappen in stralingsarme gebieden, kortweg “Stralingsbewust Wonen”, van initiatiefneemster Silvia Belgraver. Dit project is niet alleen bedoeld voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling, maar vooral ook voor mensen die een (stralings-)bewuste lifestyle willen.

Het plan van aanpak werd toegelicht, waarbij inmiddels alle 355 Nederlandse gemeentes zijn benaderd, o.a. voor inventarisatie en eventuele benutting van bijvoorbeeld lokale vrijkomende agrarische locaties en bijzondere gebouwen waar een zinvolle bestemming voor gevonden moet worden. Doel is om in iedere provincie minimaal één stralingsarme woon (en werk) gemeenschap te realiseren. Uitgangspunten zijn o.a. zélf actief aan de gang gaan, dus niet afwachten of verwachten dat een ander of de gemeente alles wel regelt. Daarbij het nastreven van een goede samenwerking met de gemeente, bijvoorbeeld ook om de synergie te bewerkstelligen met lokale economische wensen.

Inmiddels hebben zich bijna 400 mensen aangemeld en zijn er 6 kansrijke openingen voor een stralingsarme woonlocatie. Tips voor locaties en andere suggesties zijn welkom.

Stralingsarme Opvang

Stralingsgevoelige Chantal Halmans heeft veel ervaring met op een juiste wijze omgaan met straling. Tevens volgde zij een intensieve, specifieke opleiding in de zorg. Met die combinatie kwam zij op het idee een stralingsarme opvang te gaan realiseren in haar provincie Overijssel.

Zij vertelde over haar zoektocht en de stand van zaken. Chantal heeft inmiddels intensief contact met een gunstig gelegen zorgboerderij, waar de stralingsarme opvang een perfecte aanvulling en match is en ook zeer welkom is. Die opvang betreft noodopvang, maar ook recreatief verblijf en begeleiding naar weer zelfstandig stralingsbewust (kunnen) leven.

Samen met o.a. de zorgboerderij moeten nog de laatste zaken geregeld gaan worden, maar het totale plaatje en de feitelijke plaats zijn nu duidelijk.

Mooie korte film

Onderstaand kun je de film (1,5 uur) bekijken die Stichting EHS van deze themamiddag maakte.


Tips, vragen, opmerkingen, aanmeldingen en suggesties kunnen nog steeds worden ingestuurd via de in de film genoemde mailadressen.

Later zal een samenvatting van de relevante punten en Q&A worden gepubliceerd op de betreffende websites.

Verslag: Rob Verboog

Lees ook:
> Op weg naar een stralingsarm gebied voor herstel in Nederland
> Voorstel Stralingsarme Woongebieden
> Website Het Octagoon


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.