Wetenschappelijk Platform EMF Nederland publiceert boek ‘Straling van alle kanten bekeken’

Vandaag heeft het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland een informatief boek gepubliceerd:

In het boek ‘Straling van alle kanten bekeken‘ delen meer dan 30 wetenschappers en (ervarings)deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN) hun voortschrijdende inzichten over straling. Hoewel dit boek bedoeld is voor alle geïnteresseerden, is het ook vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling wel degelijk een impact heeft op mensen, dieren en planten. Dit boek kan dus ook mooi benut worden om met gemeenteraadsleden en politieke partijen over in gesprek te gaan!

Onderstaand kun je hun volledige persbericht lezen.

Persbericht WPEN

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wil uw aandacht vragen voor de publicatie van het boek:

STRALING VAN ALLE KANTEN BEKEKEN

Twee van onze leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om een bundel samen te stellen waarin zo’n 30 wetenschappers en deskundigen uit het netwerk aan het woord komen.

Het boek biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde invalshoeken over de impact van straling op al het leven. Alle auteurs hebben de consequenties van toenemende straling in de leefomgeving belicht vanuit hun eigen achtergrond: biologisch, natuurkundig, medisch, technisch, psychologisch, ervaringsdeskundig, et cetera. Het boek:

  • geeft beleidssuggesties voor zowel landelijke als lokale politiek
  • biedt aanknopingspunten voor de overbrugging van de 5G-controverse
  • geeft suggesties om beleid te verbinden aan de noodzaak tot persoonlijke bescherming
  • brengt recente theoretische inzichten samen met de actuele praktijk

De bundel is bedoeld als vraagbaak en onafhankelijke gids in het doolhof van 5G-controverse, voor bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers, politici, bestuurders en beleidsmakers van politieke partijen in de Tweede Kamer en Gemeenteraden.

Deze flyer kunt u gebruiken om de publicatie desgewenst in uw eigen netwerk onder de aandacht te brengen.

De stuurgroep van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Mede namens alle auteurs: prof. dr. Dick K.F. Meijer, ir. Henk Kieft, drs. Jos Timmer, ir. Dolf Zantinge, Sander Funneman, dr. Hugo Schooneveld, Hans Bakker, ir. Hans Geesink, dr. Roeland van Wijk, dr. Eduard van Wijk, ing. Walter Thut, ir. Monique Groeneveld, dr. Saskia Bosman, drs. Edith van den Boom, drs. Ruud Swagemakers, drs. Liesbeth Adriaansens, Sylvia Slegers, Judith Jobse, Silvia Belgraver, Carolien Schooneveld, ir. Raymond Lescrauwaet, drs. ir. Koen van Biesen, dr. ir. George Remkes, dr. ir. Inge-Willem Noordergraaf, Odette de Neeling, drs. ing. Jan van Gils, Marnix Lamers, Rob Verboog.


De tekst op de achterkant van het boek luidt:

In alles wat leeft, in de mens en in het natuurlijke ecosysteem,
spelen elektriciteit en magnetisme een belangrijke rol

Van nature is alle leven gevoelig voor straling. Deze bundel laat zien hoe de gezondheid van mensen, dieren, planten en bacteriën verstoord kan worden door kunstmatige straling, zoals van de 5e Generatie communicatietechnologie. Er speelt meer dan alleen het warmte-effect. Zelfs de structuur van water verandert erdoor. We weten nog veel te weinig van deze fundamentele processen om nieuwe frequenties zonder risico over de aardbol uit te zenden.

Bepaalde straling kan ook levensprocessen ondersteunen, zoals in de voedselteelt. Wat is 5G en wat maakt het zo anders? Werkt het toch in op levend weefsel? Kan straling weersvoorspellingen beïnvloeden? Maakt kunstmatige straling ons klimaatbeleid onhaalbaar? Helpt het als we zendfrequenties zouden aanpassen of moeten we alles verwachten van beschermingstechnieken?

In de bundel zijn vele originele bijdragen verzameld. De kern van alle betogen is een oproep aan de politiek: “Pauzeer de verdere implementatie van 5G en doe veel grondiger onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten ervan”. Het voorzorgsprincipe is daarbij leidend. De bundel is geschreven voor een brede groep geïnteresseerden, met voorin een heldere samenvatting speciaal voor beleidsmakers en politici, landelijk en lokaal. Een belangrijk overzicht aan de vooravond van de verkiezingen.

“Als hoogleraar in de medische beeldvorming zie ik in de praktijk wat het nut is van verstandig gebruik van elektromagnetische straling. Ik ben geraakt door de verhalen van ervaringsdeskundigen en geboeid door de artikelen over de mogelijke impact van diverse soorten straling op ons lichaam. Ik hoop van harte dat wetenschappers en politici dit boek een kans willen geven. Onze gezondheid en de natuur zijn ons veel waard en daarom moeten we de vragen die deze bundel stelt serieus nemen.”
Aart Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica, Universiteit van Amsterdam


Benut het boek om in gesprek te gaan met de politiek

Vanuit StralingsBewust.info hebben we ook een artikel in het boek geschreven met een oproep aan de overheid om stralingsarme woongebieden mogelijk te maken en hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden. Het boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ is vanaf vandaag te koop. De inkomsten zullen door het WPEN o.a. gebruikt worden om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren.

We bevelen het boek van harte aan en willen iedereen oproepen om het boek ook te benutten als hulpmiddel om met de lokale en landelijke politiek in gesprek te gaan. Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, dus juist nu zijn de politieke partijen bezig met hun partijprogramma. Het is van groot belang dat stralingsbewustwording in de samenleving en het toepassen van het voorzorgsprincipe ook op die agenda staan. Hier liggen mooie kansen!

Om inzicht te hebben in welke maatschappelijke en publieke organisaties en personen het boek al hebben ontvangen, houden we een overzicht bij van de verspreiding van het boek. Hierdoor voorkomen we dat ze meerdere exemplaren ontvangen en kunnen we het boek zo efficiënt mogelijk inzetten. Aanvullingen kun je doorgeven via het contactformulier. Help je ook mee om te zorgen voor meer bewustwording in de samenleving?

Boek bestellen

Te koop bij Succesboeken.nl voor € 26,50

Download Flyer

Overzicht verspreiding WPEN-boek aan overheden en publieke organisaties


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.